Máy nén lạnh Tecumseh

(27)
Xem dạng lưới

Máy nén lạnh Tecumseh AGA4534AXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ337008492987435009.632.432.827.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95°F ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGA4543AXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ43000108361259946009.352.362.747.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGA5563CXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ62700158001837167009.362.362.747.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGA5573EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ72500182702124378509.242.332.717.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGA9530ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ295007434864451705.711.441.67-6.7°C (20°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGC5546EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ46800117941371247509.852.482.897.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGC5553EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ54000136081582254759.862.492.897.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AHA2490ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ88602233259625453.48.881.02-23°C (-10°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AHA4518AXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ180004536527422108.142.052.397.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AHA4525AXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ255006426747231508.12.042.377.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AHA7513ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ132503339388226005.11.281.497.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F)46 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVA2490ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ95002394278424503.88.981.14-23°C (-10°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVA7524ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ238005998697337406.361.61.867.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F)46 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVB5535EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ34800877010196310011.232.833.297.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVB5542EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ415001045812160395010.512.653.087.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVD5558EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ576001451516877530010.872.743.187.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AWA2460ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ62501575183117403.59.911.05-23°C (-10°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AWF5524EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ2440061497149235010.382.623.047.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AWG4520EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ200005040586020509.762.462.867.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AWG4524EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ236005947691524209.752.462.867.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AEA5455EXA

Mô tả sản phẩmLoại:PittôngỨng dụng:HBP / AC - điều hòa nhiệt độChất làm lạnh:R22Điện áp / Tần số:115V ~ 60HZ 100V ~ 50HzHiệu suất  Công suất làm lạnhCông suất đầu vàoHiệu quảEVAP TEMPCond TEMPNhiệt độ môi trường xung quanhTRẢ GASLIQUID TEMPĐiều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh CAE9460T

Nhiệt độ     -25-+15°CNguồn     220-240V/50Hz/1PhaMôi chất     R22Dòng đề LRA     15.2 ADòng chạy RLA     3.2 AXuất xứ     Pháp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z

Nhiệt độ     -15-+15°CNguồn     220-240V/50Hz/1PhaMôi chất     R404ALRA     32RLA     7.1Xuất xứ     Pháp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513T

Nhiệt độ     -25-+15°CNguồn     220-240V/50Hz/1PhaMôi chất     R22Dòng đề LRA     30 ADòng chạy RLA     5.9 AXuất xứ     Pháp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z

Nhiệt độ     -25-+15°CNguồn     220-240V/50Hz/1PhaMôi chất     R404ADòng đề LRA     30 ADòng chạy RLA     6.4 AXuất xứ     Pháp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh VSA9490ZNA

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI230V ~ 60HZ91802313269016255.651.421.66-6.7°C (20°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh VSA9490ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ89332251261716585.391.361.58-6.7°C (20°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng