Máy nén khí Pony

(12)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Pony TB265-150

Hãng Pony - Dây Đồng Máy nén khí chạy đầu nổ Công suất: 5.5HP Bình 150 lít Piston: 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Pony PN 0.9/8

Hãng Pony - Dây Đồng Dây curoa - Màu Đỏ Điện áp: 380V Công suất: 7.5HP Bình 250 lít Piston: 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Pony PN 0.036/8 380V

Hãng Pony - Dây Đồng Dây curoa - Màu Đỏ Điện áp: 380V Công suất: 3HP Bình 120 lít Piston: 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Pony PN 0.67/5

Hãng Pony - Dây Đồng Dây curoa - Màu Đỏ Điện áp: 380V Công suất: 5.5HP Bình 200 lít Piston: 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Pony PN 0.25/8

Hãng Pony - Dây Đồng Dây curoa - Màu Đỏ Điện áp: 220V Công suất: 2HP Bình 100 lít Piston: 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Pony PN 0.17/8

Hãng Pony - Dây Đồng Dây curoa - Màu Đỏ Điện áp: 220V Công suất: 1HP Bình 90 lít Piston: 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Pony PN 0.12/8

Hãng Pony - Dây Đồng Dây curoa - Màu Đỏ Điện áp: 220V Công suất: 1/2HP Bình 60 lít Piston: 2 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí Pony PN 0.036/8

Hãng Pony - Dây Đồng Dây curoa - Màu Đỏ Điện áp: 220V Công suất: 1/4HP Bình 30 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí Pony PN-2050

Hãng Pony - Dây Đồng Trục liền - Màu Đỏ Điện áp: 220V Công suất: 2HP Bình 50 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Pony PN147-25

Hãng Pony - Dây Nhôm Trục liền - Màu xanh Điện áp: 220V Công suất: 2HP Bình 24 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Pony PN9N

Hãng Pony - Dây Nhôm Trục liền - Màu xanh Điện áp: 220V Công suất: 1/2HP Bình 9 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Pony PN2024N

Hãng Pony - Dây Nhôm Trục liền - Màu xanh Điện áp: 220V Công suất: 2HP Bình 24 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng