Máy nén khí trục vít HERTZ

(54)
Xem dạng lưới

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 75 B

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 75 B7.5 10 1313.0 10.9 9.075/1002500140020402"781940 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 75

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 757.5 10 1312.4 10.5 8.775/1002000120018001 1/2"781571 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 55

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 557.5 10 139.6 8.5 6.655/752000120018001 1/2"761410 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 45 B

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 45 B7.5 10 138.0 6.9 5.645/602000120018001 1/2"741160 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 45

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 457.5 10 137.2 6.4 5.445/601550103017501 1/4"75876 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 50

ModelBar m3/min. (CFM)kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 507.5 10 136.4 5.4 4.337/501550103017501 1/4"70742 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 37

ModelBar m3/min. (CFM)kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 377.5 10 135.2 4.3 3.730/401550103017501 1/4"70718 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 30 B

ModelBar m3/min. (CFM)kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 30 B7.5 10 134.6 4.0 3.630/401550103017501 1/4"70661 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 30

ModelBar m3/min. (CFM)kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 307.5 10 133.75 3.5 3.022/30125085014651"70483 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 18.5

ModelBar m3/min. (CFM)kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 18.57.5 10 133.3 2.8 2.418.5/25125085014651"69460 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 15

ModelBar m3/min. (CFM)kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 157.5 10 132.65 2.3 1.8515/20125085014651"69447 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HGS 15

ModelBar L/min. kW/HpLiter L (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HGS 157.5 10 132250 1960 151015/20500***650**1220/1905**910/15603/4"69510 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HGS 11

ModelBar L/min. kW/HpLiter L (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HGS 117.5 10 131700 1400 110011/15500***650**1220/1905**910/15603/4"69485 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hertz HSC50D-315D VSD

- Công suất: 50kW - 315kW - Lưu Lượng: 9.0 m3/min - 53.0 m3/min - Kiểu truyền động trực tiếp khớp nối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HGS 7.5

ModelBar L/min. kW/HpLiter L (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HGS 7.57.5 10 131150 950 7207.5/10.0500***642**1000/1905**830/14903/4"69413 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HGS 5.5

ModelBar L/min. kW/HpLiter L (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HGS 5.57.5 10 13770 650 5305.5/7.5200/300***550**1000/1530**830/13051/2"69285 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HGS 4

ModelBar L/min. kW/HpLiter L (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HGS 47.5 10 13560 460 3504.0/5.5200/300***550**850/1530**830/13051/2"69247 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HGS 3

ModelBar L/min. kW/HpLiter L (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HGS 37.5 10 13410 320 -3.0/4.0200/300***550**850/1530**830/13051/2"68242 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HGS 2

ModelBar L/min. kW/HpLiter L (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HGS 27.5 10 13250 - -2.2/3.0200/300***550**850/1530**830/13051/2"68240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC-H 20

ModelBar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC-H 2040165775015.0/20.01350900850416 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC-H 15

ModelBar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC-H 1540106075011.0/15.013501220750349 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC-H 5

ModelBar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC-H 5405077504.0/5.5950680650151 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 90

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 907.5 10 1315.8 13.5 11.090/1252500140020402"792240 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 110

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 1107.5 10 1318.8 16.5 14.0110/1502500140020402"792500 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 132

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 1327.5 10 1322.8 19.5 16.0132/1802750175020002 1/2"792873 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 160

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 1607.5 10 1327.4 23.0 19.5160/2202750175020002 1/2"793066 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 200

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 2007.5 10 1336.1 30.0 24.0200/270325024002450NW 100794860 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 250

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 2507.5 10 1344.0 37.5 31.3250/340325024002450NW 100795540 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HSC 315

ModelBar m3/min.(CFM) kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Connection dBA Kg HSC 3157.5 10 1352.5 45.5 39.0315/430325024002450NW 125795800 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC S1

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC S18082058001.1/1.5132045090092 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC S2

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC S28083278001.5/2.01320450920107 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC S3

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC S320084108002.2/3.015505001050133 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC S5

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC S5  30086078004.0/5.518855001150210 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC S7

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC S7500810137505.5/7.519506801300303 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC S10

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC S10500816577507.5/10.019506801400373 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC-T 2/125

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC-T 2/12580122058001.5/2.01350420900135 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC-T 2/200

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC-T 2/200200122058001.5/2.015505001050145 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC-T 5

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC-T 5300155077504.0/5.518855001100226 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC-T 7

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC-T 7  500128567507.5/10.018856601300363 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPC-T 10

ModelLiter Bar L/min.1/min. kW/HpL (mm) W (mm) H (mm) Kg HPC-T 10500158287507.5/10.019507001400449 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPA 340

ModelPressure bar / PSIFAD m³ / min(CFM)dBA Power*/ Pressure**Compressor Oil Capacity l / gal usFuel Tank Capacity l / gal usCompressor Air OutletHPA 3407.0/1023.4-120≤ 98* / 68**8/2.1155/152xG3/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPA 500

ModelPressure bar / PSIFAD m³ / min(CFM)dBA Power*/ Pressure**Compressor Oil Capacity l / gal usFuel Tank Capacity l / gal usCompressor Air OutletHPA 5007.0/102 10.0/145 12.0/1745.0-176 4.1-145 3.4-120≤ 98* / 68**12/3.785/231xG1" + 2xG3/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPA 640

ModelPressure bar / PSIFAD m³ / min(CFM)dBA Power*/ Pressure**Compressor Oil Capacity l / gal usFuel Tank Capacity l / gal usCompressor Air OutletHPA 6407.0/1026.4-220≤ 98* / 68**20/5.8125/331xG1" + 2xG3/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí cao áp Hertz HPA 1000

ModelPressure bar / PSIFAD m³ / min(CFM)dBA Power*/ Pressure**Compressor Oil Capacity l / gal usFuel Tank Capacity l / gal usCompressor Air OutletHPA 10007.0/102 10.0/145 12.0/17410.0-353 8.5-300 7.5-265≤ 99* / 69**25/6.6125/331xG11/2 + 3xG3/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí trục vít Hertz HSC FRECON 18

 ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg  HSC FRECON 187.5 10  13 0.7 1.0 1.03.5 3.0 2.518.5/251250 850 14651" 487  ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí trục vít Hertz HSC FRECON 25

 ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg  HSC FRECON 257.5 10  13 1.0 1.0 1.04.0 3.7 3.425/351250 850 14651" 490  ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí trục vít Hertz HSC FRECON 30

 ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg  HSC FRECON 307.5 10  13 1.3 1.2 1.25.2 4.4 3.930/401550 1030 17501 1/4" 730  ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí trục vít Hertz HSC FRECON 50

 ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg  HSC FRECON 507.5 10  13 1.5 1.5 1.58.3 7.3 6.150/672000 1200 18001 1/2" 1270  ...

0

Bảo hành : 0 tháng

12