Máy nén khí Bronco

(29)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Bronco BN1006S

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 126 - Áp xuất khí (bar) : 8 - Công suất máy (W): 750 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3450 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm): 460 × 230 × 440 - Trọng lượng (kg: 15 - Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN1006R

- Hãng sản xuất:  BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 126 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W):  750 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút):  3450 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm): 460 × 230 × 440 - Trọng lượng (kg):  15- Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2080F/L

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 198 - Áp xuất khí (bar):  8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm) : 420×420×1150 - Trọng lượng (kg):  43 - Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2024F

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 198 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng :  Nén khí - Kích thước (mm): 580×275×610 - Trọng lượng (kg):   22 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2030F

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 198 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút):  3400 - Chức năng:  Nén khí - Kích thước (mm):   570×285×570 - Trọng lượng (kg): 32- Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2040F

- Hãng sản xuất:  BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút):  198 - Áp xuất khí (bar) : 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút):  3400 - Chức năng:  Nén khí - Kích thước (mm):  650×285×570 - Trọng lượng (kg) :    33 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2525F

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút):  198 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm): 580×275×610 - Trọng lượng (kg):   22 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2550F

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 198 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút):  3400 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm):  740×315×695 - Trọng lượng (kg):  36- Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2015F/L

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 198 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm): 400×400×610 - Trọng lượng (kg) : 24- Xuất xứ:  China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2015B/L

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 206 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút):  3400 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm) : 400×400×610 - Trọng lượng (kg):  24- Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2015F/LM

- Hãng sản xuất:  BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 198 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút) : 3400 - Chức năng:  Nén khí - Kích thước (mm):  400×400×675 - Trọng lượng (kg): 24 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2015B/LM

- Hãng sản xuất:  BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 206 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm):  400×400×675 - Trọng lượng (kg):   24 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2016F/S

- Hãng sản xuất:  BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 198 - Áp xuất khí (bar):  8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm): 470×450×480 - Trọng lượng (kg): 24 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2516B

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút):  206 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm):  470×450×480 - Trọng lượng (kg):   24 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2016F/SM

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 198 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút):  3400 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm):  540×460×520 - Trọng lượng (kg): 29- Xuất xứ:  China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2016B/SM

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút):   206 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm): 540×460×520 - Trọng lượng (kg): 29 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2020F/M

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 198 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W) : 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng:  Nén khí - Kích thước (mm):  575×490×510 - Trọng lượng (kg): 26 - Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2020B/M

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 206 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W) : 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm): 575×490×510 - Trọng lượng (kg): 26- Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN5516Z/SQ

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút):  320 - Áp xuất khí (bar):  8 - Công suất máy (W): 4000 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 4000 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm):  600×530×510 - Trọng lượng (kg): 40- Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN5524V/SQ

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút):  490 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 4000 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút):  4000 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm): 670×610×560 - Trọng lượng (kg) : 45 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN3050V

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 490 - Áp xuất khí (bar) : 8 - Công suất máy (W): 2200 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 4000 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm): 650×390×740 - Trọng lượng (kg)     37 - Xuất xứ     China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN5532V65/SQ

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút)     366 - Áp suất khí (bar)     8 - Công suất máy (W): 4000 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút) : 1400 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm) : 920×570×770 - Trọng lượng (kg) : 69 - Xuất xứ     China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2024B

- Hãng sản xuất:  BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 206 - Áp xuất khí (bar): 8 - Công suất máy (W): 1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm) : 580×275×610 - Trọng lượng (kg):    22 - Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2030B

- Hãng sản xuất: BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 206 - Áp suất khí (bar) : 8 - Công suất máy (W):1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 3400 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm) :570×285×570 - Trọng lượng (kg) :    32 - Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN2050B

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút)     206 - Áp xuất khí (bar)     8 - Công suất máy (W)     1500 -  Tốc độ vòng quay (vòng/phút)     3400 - Chức năng :Nén khí - Kích thước (mm): 740×315×695 - Trọng lượng (kg): 36 - Xuất xứ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN20100H55

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút)     219 - Áp xuất khí (bar)     8 - Công suất máy (W)     1500 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút)     1190 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm) : 1440×460×970 - Trọng lượng (kg) : 97 - Xuất xứ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN25150H65

- Hãng sản xuất BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút)     305 - Áp suất khí (bar) :8 - Công suất máy (W)     1800 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút)     1190 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm) : 1340×460×971 - Trọng lượng (kg)     108 - Xuất xứ     ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN30200H70

- Hãng sản xuất : BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 354 - Áp xuất khí (bar) : 8 - Công suất máy (W) : 2200 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút):  1190 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm) : 1470×480×1070 - Trọng lượng (kg)     126 - Xuất xứ     ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Bronco BN1570V51

- Hãng sản xuất:  BRONCO - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 188 - Áp xuất khí (bar)     8 - Công suất máy (W)     1100 - Tốc độ vòng quay (vòng/phút)     1190 - Chức năng:  Nén khí - Kích thước (mm)     870×340×650 - Trọng lượng (kg)     60 - Xuất xứ     ...

0

Bảo hành : 12 tháng