Máy nén lạnh COPELAND

(78)
Xem dạng lưới

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR42K3E-TFD

ModelZR42K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh33.300 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 340Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)6.4Dòng đề (LRA)46 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR40K3E-TFD

ModelZR40K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh31.700 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 340Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)5.8Dòng đề (LRA)46 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR36K3E-TFD

ModelZR36K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh28.800 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 340Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)5.1Dòng đề (LRA)40 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR11M3-TWD

ModelZR11M3-TWDXuất xứMỸNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh89.500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)319 X 357 X 537.7Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)12.57 X 14.06 X 21.17Dòng chạy (RLA)15.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR12M3-TWD

ModelZR12M3-TWDXuất xứMỸNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh104.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)319 X 357 X 537.7Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)12.57 X 14.06 X 21.17Dòng chạy (RLA)16.5Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR19M3-TWD

ModelZR19M3-TWDXuất xứMỸNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh157.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)321 X 349 X 592Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)12.63 X 13.75 X 23.3Dòng chạy (RLA)23.7Dòng đề (LRA)198GasR22 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR108KC-TFD

ModelZR108KC-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh90.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)263.65 X 285.24 X 533.4Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)10.38 X 11.23 X 21.0Dòng chạy (RLA)15.5Dòng đề ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR108KCE-TFD

ModelZR108KCE-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh88.100 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)263.6 X 285.2 X 533.4Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)10.38 X 11.23 X 21.0Dòng chạy (RLA)15.5Dòng đề ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR125KC-TFD

ModelZR125KC-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh106.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)263.65 X 285.24 X 533.4Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)10.38 X 11.23 X 21.0Dòng chạy (RLA)17.2Dòng đề ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR125KCE-TFD

ModelZR125KCE-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh103.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)263.6 X 285.2 X 533.4Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)10.38 X 11.23 X 21.0Dòng chạy (RLA)17.2Dòng đề ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR144KC-TFD

ModelZR144KC-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh120.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)263.65 X 285.24 X 533.4Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)10.38 X 11.23 X 21.0Dòng chạy (RLA)19.9Dòng đề ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR144KCE-TFD

ModelZR144KCE-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh118.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)263.6 X 285.2 X 533.4Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)10.38 X 11.23 X 21.0Dòng chạy (RLA)19.9Dòng đề ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR16M3-TWD

ModelZR16M3-TWDDXuất xứMỸNguồn điện220-240V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh128.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)319 X 357 X 537.7Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)12.57 X 14.06 X 21.17Dòng chạy (RLA)21.8Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR22K3-PFJ

ModelZR22K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh18,200 Btu/HCông suất tiêu thụ điện1.8 HpKích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)9.6Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR22K3-TFD

ModelZR22K3-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh18.200 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)249 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)3.5Dòng đề (LRA)24 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR22K3E-PFJ

ModelZR22K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh17.400 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)8.7Dòng đề (LRA)47 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR22K3E-TFD

ModelZR22K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh17.500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)3.5Dòng đề (LRA)24 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR24K3-PFJ

ModelZR24K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh20,200 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)10.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR24K3-TFD

ModelZR24K3-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh20.200 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)249 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)3.8Dòng đề (LRA)26 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR24K3E-PFJ

ModelZR24K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh19.400 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)10.3Dòng đề (LRA)58 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR24K3E-TFD

ModelZR24K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh19.400 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)3.8Dòng đề (LRA)26 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR26K3-PFJ

ModelZR26K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh21,700 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)10.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR26K3-TFD

ModelZR26K3-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh21,700 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)4.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR26K3E-PFJ

ModelZR26K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh20.600 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)10.3Dòng đề (LRA)60 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR28K3-PFJ

ModelZR28K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh26,300 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)11.15Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR28K3-TFD

ModelZR28K3-TFDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh23,600 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)4.5Dòng đề (LRA)32GasR22 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR28K3E-PFJ

ModelZR28K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh22.700 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)11.5Dòng đề (LRA)61 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR28K3E-TFD

ModelZR28K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh22.700 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 377Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 14.84Dòng chạy (RLA)4.5Dòng đề (LRA)32 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR30K3-PFJ

ModelZR30K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh25,200 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)12.8Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR30K3-TFD

ModelZR30K3-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh25,200 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)5Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR30K3E-PFJ

ModelZR30K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh24.300 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)12.8Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR32K3-PFJ

ModelZR32K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh26,500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)12.8Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR32K3-TFD

ModelZR32K3-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh26,500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)4.8Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR32K3E-PFJ

ModelZR32K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh25.500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)12.8Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR32K3E-TFD

ModelZR32K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh25.400 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 340Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)4.8Dòng đề (LRA)35 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR34K3-PFJ

ModelZR34K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh28,100 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)12.2Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR34K3-TFD

ModelZR34K3-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh28,100 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)5.1Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR34K3E-PFJ

ModelZR34K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh27.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)12.2Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR34K3E-TFD

ModelZR34K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh27.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 340Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)5.1Dòng đề (LRA)40 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR36K3-PFJ

ModelZR36K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh30,200 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)14.7Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR36K3E-PFJ

ModelZR36K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh28.800 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)19.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR40K3-PFJ

ModelZR40K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh33,300 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 413Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.25Dòng chạy (RLA)15.4Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR40K3-TFD

Xuất xứ THAILAND Nguồn điện 380-420V; 3 pha; 50Hz Công xuất lạnh 33,300 Btu/H Công suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao) 243 X 243 X 399.5 Kích thước (in) (Dài X rộng X cao) 9.567 X 9.567 X 15.729 Dòng chạy (RLA) 5.8 Dòng đề (LRA) 46 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR40K3E-PFJ

ModelZR40K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh31.800 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 413Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.25Dòng chạy (RLA)15.4Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR42K3-PFJ

ModelZR42K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh35,000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 413Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.25Dòng chạy (RLA)15.4Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR45K3-PFJ

ModelZR45K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh37,900 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)241,8 X 241,8 X 430,5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.52 X 9.52 X 16.95Dòng chạy (RLA)17.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR45K3E-PFJ

Xuất xứ THAILAND Nguồn điện 220-240V; 1 pha; 50Hz Công xuất lạnh 38.600 Btu/H Công suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao) 242 X 242 X 430.5 Kích thước (in) (Dài X rộng X cao) 9.52 X 9.52 X 16.95 Dòng chạy (RLA) 17.3 Dòng đề (LRA) 114.0 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR45KC-TFD

ModelZR45KC-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh37.900 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.95Dòng chạy (RLA)6.4Dòng đề (LRA)48 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

12
TP.HCM