Máy nén khí ALLY WIN

(31)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Ally-Win AW-100DV-10

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :11.6 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2970 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2200 X 1360 X 1755 Trọng lượng (kg) :2150 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-340I-8

Hãng sản xuất : ALLY WINLưu lượng khí nén (m3/phút) :42.5 Công suất máy (W) :250000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2985 Độ ồn (dB) :81 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :3200 x 2200 x 2100 Trọng lượng (kg) :5000 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-270I-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Công suất máy (W) :200000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2972 Độ ồn (dB) :85 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2800 x 2000 x 2460 Trọng lượng (kg) :2460 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-270I-10

Hãng sản xuất : ALLY WIN Công suất máy (W) :200000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2972 Độ ồn (dB) :85 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2800 x 2000 x 2460 Trọng lượng (kg) :2460 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-100I-13

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :9.69 Công suất máy (W) :75000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1481 Độ ồn (dB) :79 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2000 x 1450 x 1760 Trọng lượng (kg) :2160 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-150I-13

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :14.8 Công suất máy (W) :110000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2974 Độ ồn (dB) :80 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2500 x 1600 x 1900 Trọng lượng (kg) :3300 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-50DV-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :6.4 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2950 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :1600 x 1000 x 1360 Trọng lượng (kg) :1150 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-50DV-8

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :6.1 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2950 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :1600 x 1000 x 1360 Trọng lượng (kg) :1150 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-50I-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :6.4 Công suất máy (W) :37000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1472 Độ ồn (dB) :74 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :1400 x 1200 x 1480 Trọng lượng (kg) :900 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-50I-10

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :5.7 Công suất máy (W) :37000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1472 Độ ồn (dB) :74 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :1400 x 1200 x 1480 Trọng lượng (kg) :900Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-30DV-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :3.8 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2950 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :1380 x 850 x 1160 Trọng lượng (kg) :700 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-75DV-8

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :9.8 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2965 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2200 X 1360 X 1755 Trọng lượng (kg) :2150 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-180I-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :24 Công suất máy (W) :132000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2972 Độ ồn (dB) :82 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2700 x 1750 x 2080 Trọng lượng (kg) :3500 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-75I-8

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :9.8 Công suất máy (W) :55000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1477 Độ ồn (dB) :77 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2000 x 1450 x 1760 Trọng lượng (kg) :2100 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-25M-10

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :2.49 Công suất máy (W) :18500 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2623 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :900 x 1150 x 1350 Trọng lượng (kg) :580 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-150I-10

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :17 Công suất máy (W) :110000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2974 Độ ồn (dB) :80 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2500 x 1600 x 1900 Trọng lượng (kg) :3300 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-30M-10

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :2.8 Công suất máy (W) :22000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) : 2951 Chức năng :Nén khí Kích thước (mm) :900 x 1150 x 1350 Trọng lượng (kg) :620 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win SCR10I-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :1.2 Công suất máy (W) :7500 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2878 Độ ồn (dB) :68 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :1050 x 600 x 950 Trọng lượng (kg) :250 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-220I-8

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :26.5 Công suất máy (W) :160000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2974 Độ ồn (dB) :83 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2700 x 1750 x 2080 Trọng lượng (kg) :3500 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-25I-8

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :2.9 Công suất máy (W) :18500 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1465 Độ ồn (dB) :72 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :1100 x 1000 x 1300 Trọng lượng (kg) :670 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-75DV-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :10.19 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2965 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2200 X 1360 X 1755 Trọng lượng (kg) :2150 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win SCR10I-8

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :1.1 Công suất máy (W) :7500 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2878 Độ ồn (dB) :68 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :1050 x 600 x 950 Trọng lượng (kg) :250 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-20I-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :2.5 Công suất máy (W) :15000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2931 Độ ồn (dB) :68 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :1100 x 900 x 1150 Trọng lượng (kg) :470 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-20I-10

Hãng sản xuất :ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :2.1Công suất máy (W) :15000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :2931 Độ ồn (dB) :68 Chức năng :Nén khí Kích thước (mm) :1100 x 900 x 1150 Trọng lượng (kg) :470 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-75I-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :10.19 Công suất máy (W) :55000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1477 Độ ồn (dB) :77 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2000 x 1450 x 1760 Trọng lượng (kg) :2100 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-75I-10

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :8.69 Công suất máy (W) :55000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1477 Độ ồn (dB) :77 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2000 x 1450 x 1760 Trọng lượng (kg) :2100 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-75I-13

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :7.2 Công suất máy (W) :55000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1477 Độ ồn (dB) :77 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2000 x 1450 x 1760 Trọng lượng (kg) :2100 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-100I-7

Hãng sản xuất : ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :13.6 Công suất máy (W) :75000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1481 Độ ồn (dB) :79 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2000 x 1450 x 1760 Trọng lượng (kg) :2160 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally-Win AW-100I-8

Hãng sản xuất :ALLY WIN Lưu lượng khí nén (m3/phút) :13.6 Công suất máy (W) :75000 Tốc độ vòng quay (vòng/phút) :1481 Độ ồn (dB) :79 Chức năng : Nén khí Kích thước (mm) :2000 x 1450 x 1760 Trọng lượng (kg) :2160 Xuất xứ :Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ally Win AW-20I-8

Model AW-20I-8 Capacity/Pressure  (m3/min.Mpa-1) 2.3/0.8 Motor   Power(KW)   15KW(20H.P)   Speed(r/min)   2931   Starting way   Y- Δ   Volt(V)   380 (440/220)  Motor safety grade   IP54   Motor isolation grade   F   Electrical Supply   380V/50Hz ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí Ally Win AW-20I-13

Model AW-20I-13 Capacity/Pressure  (m3/min.Mpa-1) 1.8/1.3 Motor   Power(KW)   15KW(20H.P)   Speed(r/min)   2931   Starting way   Y- Δ   Volt(V)   380 (440/220)  Motor safety grade   IP54   Motor isolation grade   F   Electrical Supply   380V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng