Máy nén khí Khai Sơn

(27)
Xem dạng lưới

MÁY NÉN KHÍ KHAISON VF-7/7D

ModelKhaison VF-7/7Công suất (kW)40Lưu lượng (m³/phút)7Áp lực khí (kg/cm²)7Loại động cơĐiệnKích thước (DxRxC) (mm)-Trọng lượng (kg)320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY NÉN KHÍ KHAISON 2,6/5

Model Khaison 2,6/5 Công suất (HP) 20 Lưu lượng (m³/phút) 2.6 Áp lực khí (kg/cm²) 5 Loại động cơ Diesel D15 Tốc độ vòng quay puly đầu nén (v/phút) 1200 Kích thước (DxRxC) (mm) 1650x800x1200 Trọng lượng (kg) 530 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY NÉN KHÍ KHAISON1,8/5

ModelKhaison 1,8/5Công suất (HP)15Lưu lượng (m³/phút)1.8Áp lực khí (kg/cm²)5Loại động cơDiesel D15Tốc độ vòng quay puly đầu nén (v/phút)1300Kích thước (DxRxC) (mm)1620x700x1010Trọng lượng (kg)320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY NÉN KHÍ KHAISON 3,5/5

ModelKhaison 3,5/5Công suất (HP)24Lưu lượng (m³/phút)3.5Áp lực khí (kg/cm²)5Loại động cơDiesel D20Tốc độ vòng quay puly đầu nén (v/phút)1000Kích thước (DxRxC) (mm)1860x900x1350Trọng lượng (kg)650ModelKhaison 3,5/5Công suất (HP)24Lưu lượng (m³/phút)3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY NÉN KHÍ KHAISON CVFY-7/7

ModelKhaison CVFY-7/7Công suất (kW)-Lưu lượng (m³/phút)7Áp lực khí (kg/cm²)7Loại động cơDieselKích thước (DxRxC) (mm)-Trọng lượng (kg)2050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Khai Sơn CVFY-6/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 6 - 12(m3/p)Lưu lượng (m3/phút) 6.0Áp lực (bar)7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn CVFY-7/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 6 - 12(m3/p)Lưu lượng (m3/phút) 7.0Áp lực (bar)7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn CVFY-9/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 6 - 12(m3/p)Lưu lượng (m3/phút) 9.0Áp lực (bar)7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn CVFY-10/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 6 - 12(m3/p)Lưu lượng (m3/phút)10.0Áp lực (bar)7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn CVFY-12/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 6 - 12(m3/p)Lưu lượng (m3/phút) 12.0Áp lực (bar)7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

MÁY NÉN KHÍ KHAISON VF-13/7

ModelKhaison VF-13/7Công suất (kW)75Lưu lượng (m³/phút)7Áp lực khí (kg/cm²)13Loại động cơĐiệnKích thước (DxRxC) (mm)-Trọng lượng (kg)1800ModelKhaison VF-13/7Công suất (kW)75Lưu lượng (m³/phút)7Áp lực khí (kg/cm²)13Loại động cơĐiệnKích thước (DxRxC) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY NÉN KHÍ KHAISON CVFY-9/7

ModelKhaison CVFY-9/7Công suất (kW)-Lưu lượng (m³/phút)9Áp lực khí (kg/cm²)7Loại động cơDieselKích thước (DxRxC) (mm)-Trọng lượng (kg)2900 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY NÉN KHÍ KHAISON CVFY-10/7

ModelKhaison CVFY-10/7Công suất (kW)-Lưu lượng (m³/phút)10Áp lực khí (kg/cm²)7Loại động cơDieselKích thước (DxRxC) (mm)-Trọng lượng (kg)2900 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY NÉN KHÍ KHAISON CVFY-13/7

ModelKhaison CVFY-13/7Công suất (kW)-Lưu lượng (m³/phút)13Áp lực khí (kg/cm²)7Loại động cơDieselKích thước (DxRxC) (mm)-Trọng lượng (kg)2900 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Khai Sơn 3.5/5- đầu nổ D28

ModelLưu lượng (m3/phút)Áp lực (bar)W-1.6/51.65W-1.8/51.85W-2.5/52.55W-2.6/52.65W-2.8/52.85W-3.0/53.052V-3.5/53.55 ...

41000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Khai Sơn W-1.8/5

Máy nén khí Khai Sơn Series WHãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: DieselCông suất: 3.5(m3/p) Lưu lượng (m3/phút) 1.8 Áp lực (bar) 5 Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn W-1.6/5

Máy nén khí Khai Sơn Series WHãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: DieselCông suất: 3.5(m3/p) Lưu lượng (m3/phút)1.6 Áp lực (bar) 5 Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn W-2.5/5

Máy nén khí Khai Sơn Series WHãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: DieselCông suất: 3.5(m3/p) Lưu lượng (m3/phút) 2.5 Áp lực (bar) 5 Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn W-2.6/5

Máy nén khí Khai Sơn Series WHãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: DieselCông suất: 3.5(m3/p) Lưu lượng (m3/phút) 2.6 Áp lực (bar) 5 Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn W-2.8/5

Máy nén khí Khai Sơn Series WHãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: DieselCông suất: 3.5(m3/p) Lưu lượng (m3/phút) 2.8 Áp lực (bar) 5 Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn W-3.0/5

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: DieselCông suất: 3.5(m3/p)Lưu lượng (m3/phút) 1.8Áp lực (bar) 5Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn 2V-3.5/5

Máy nén khí Khai Sơn Series WHãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: DieselCông suất: 3.5(m3/p) Lưu lượng (m3/phút) 3.5Áp lực (bar) 5Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn VF-6/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 12.0(m3/p)Lưu lượng (m3/phút) 6.0Áp lực (bar) 7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn VF-7/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 12.0(m3/p)Lưu lượng (m3/phút) 7.0Áp lực (bar) 7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn VF-9/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 12.0(m3/p)Lưu lượng (m3/phút) 9.0Áp lực (bar) 7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn VF-10/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 12.0(m3/p) Lưu lượng (m3/phút) 10.0 Áp lực (bar) 7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy nén khí Khai Sơn VF-12/7

Hãng sản xuất: KaishanĐộng cơ: ĐiệnCông suất: 12.0(m3/p) Lưu lượng (m3/phút) 12.0 Áp lực (bar) 7.0Bảo hành: 06 thángXuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng