Máy nén khí Linghein

(49)
Xem dạng lưới

Máy nén khí trục vít Linghein L7.5-7.5 (10HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :10Lưu lượng khí (lít/ phút) :1260Tốc độ vòng quay (v/phút) :1Kích thước (mm) :810 x 710 x 1095Trọng lượng (Kg) :290Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L7.5-8.5 (10HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :10Lưu lượng khí (lít/ phút) :1140Tốc độ vòng quay (v/phút) :1Kích thước (mm) :810 x 710 x 1095Trọng lượng (Kg) :290Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L7.5-10 (10HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :10Lưu lượng khí (lít/ phút) :1020Tốc độ vòng quay (v/phút) :1Kích thước (mm) :810 x 710 x 1095Trọng lượng (Kg) :290Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L7.5-13 (10HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :10Lưu lượng khí (lít/ phút) :840Tốc độ vòng quay (v/phút) :1Kích thước (mm) :810 x 710 x 1095Trọng lượng (Kg) :290Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L11-8.5 (15HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :15Lưu lượng khí (lít/ phút) :1680Tốc độ vòng quay (v/phút) :2Kích thước (mm) :950 x 800 x 1140Trọng lượng (Kg) :360Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L11-10 (15HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :15Lưu lượng khí (lít/ phút) :1500Tốc độ vòng quay (v/phút) :1Kích thước (mm) :950 x 800 x 1140Trọng lượng (Kg) :360Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L11-7.5 (15HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :15Lưu lượng khí (lít/ phút) :1860Tốc độ vòng quay (v/phút) :2Kích thước (mm) :950 x 800 x 1140Trọng lượng (Kg) :360Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L11-13 (15HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :15Lưu lượng khí (lít/ phút) :1320Tốc độ vòng quay (v/phút) :1Kích thước (mm) :950 x 800 x 1140Trọng lượng (Kg) :360Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L15-7.5 (20HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :20Lưu lượng khí (lít/ phút) :2520Tốc độ vòng quay (v/phút) :2Kích thước (mm) :950 x 850 x 1060Trọng lượng (Kg) :400Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L15-8.5 (20HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :20Lưu lượng khí (lít/ phút) :2400Tốc độ vòng quay (v/phút) :2Kích thước (mm) :950 x 850 x 1060Trọng lượng (Kg) :400Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L15-10 (20HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :20Lưu lượng khí (lít/ phút) :2100Tốc độ vòng quay (v/phút) :2Kích thước (mm) :950 x 850 x 1060Trọng lượng (Kg) :400Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L15-13 (20HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :20Lưu lượng khí (lít/ phút) :1800Tốc độ vòng quay (v/phút) :2Kích thước (mm) :950 x 850 x 1060Trọng lượng (Kg) :400Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L18.5-10 (25HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :25Lưu lượng khí (lít/ phút) :2700Tốc độ vòng quay (v/phút) :3Kích thước (mm) :1150 x 885 x 1200Trọng lượng (Kg) :600Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L18.5-7.5 (25HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :25Lưu lượng khí (lít/ phút) :3180Tốc độ vòng quay (v/phút) :3Kích thước (mm) :1150 x 885 x 1200Trọng lượng (Kg) :600Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L18.5-8.5 (25HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :25Lưu lượng khí (lít/ phút) :3000Tốc độ vòng quay (v/phút) :3Kích thước (mm) :1150 x 885 x 1200Trọng lượng (Kg) :600Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L18D-8.5 (250HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :250Lưu lượng khí (lít/ phút) :31980Tốc độ vòng quay (v/phút) :32Kích thước (mm) :2900 x 2000 x 2050Trọng lượng (Kg) :3900Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L22-8.5 (30HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :30Lưu lượng khí (lít/ phút) :3720Tốc độ vòng quay (v/phút) :4Kích thước (mm) :1150 x 885 x 1200Trọng lượng (Kg) :620Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L18.5-13 (25HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :25Lưu lượng khí (lít/ phút) :2280Tốc độ vòng quay (v/phút) :2Kích thước (mm) :1150 x 885 x 1200Trọng lượng (Kg) :600Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L22-10 (30HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :30Lưu lượng khí (lít/ phút) :3180Tốc độ vòng quay (v/phút) :3Kích thước (mm) :1150 x 885 x 1200Trọng lượng (Kg) :620Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L22D-8.5 (30HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :30Lưu lượng khí (lít/ phút) :3600Tốc độ vòng quay (v/phút) :4Kích thước (mm) :1350 x 885 x 1130Trọng lượng (Kg) :650Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L22-13 (30HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :30Lưu lượng khí (lít/ phút) :2820Tốc độ vòng quay (v/phút) :3Kích thước (mm) :1150 x 885 x 1200Trọng lượng (Kg) :620Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L22 -7.5 (30HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :30Lưu lượng khí (lít/ phút) :3780Tốc độ vòng quay (v/phút) :4Kích thước (mm) :1150 x 885 x 1200Trọng lượng (Kg) :620Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V15-8.5 (20HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :20Lưu lượng khí (lít/ phút) :744Tốc độ vòng quay (v/phút) :2Kích thước (mm) :1050 x 980 x 1060Trọng lượng (Kg) :450Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V15-8 (20HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :20Lưu lượng khí (lít/ phút) :2400Tốc độ vòng quay (v/phút) :2Kích thước (mm) :1050 x 980 x 1060Trọng lượng (Kg) :450Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L30-7.5 (40HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :40Lưu lượng khí (lít/ phút) :5220Tốc độ vòng quay (v/phút) :5Kích thước (mm) :1150 x 935 x 1255Trọng lượng (Kg) :710Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L30-8.5 (40HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :40Lưu lượng khí (lít/ phút) :4980Tốc độ vòng quay (v/phút) :5Kích thước (mm) :1150 x 935 x 1255Trọng lượng (Kg) :710Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L30-10 (40HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :40Lưu lượng khí (lít/ phút) :4500Tốc độ vòng quay (v/phút) :4Kích thước (mm) :1150 x 935 x 1255Trọng lượng (Kg) :710Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L37-7.5 (50HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :50Lưu lượng khí (lít/ phút) :6480Tốc độ vòng quay (v/phút) :6Kích thước (mm) :1260 x 1070 x 1370Trọng lượng (Kg) :870Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L37D-8.5 (50HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :50Lưu lượng khí (lít/ phút) :6180Tốc độ vòng quay (v/phút) :6Kích thước (mm) :1500 x 950 x 1215Trọng lượng (Kg) :860Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L30-13 (40HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :40Lưu lượng khí (lít/ phút) :3720Tốc độ vòng quay (v/phút) :4Kích thước (mm) :1150 x 935 x 1255Trọng lượng (Kg) :710Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V22D-8.5 (30HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :30Lưu lượng khí (lít/ phút) :3600Tốc độ vòng quay (v/phút) :4Kích thước (mm) :1500 x 8850 x 1280Trọng lượng (Kg) :680Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V22D-8 (30HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :30Lưu lượng khí (lít/ phút) :3600Tốc độ vòng quay (v/phút) :4Kích thước (mm) :1500 x 885 x 1280Trọng lượng (Kg) :680Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L37-13 (50HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :50Lưu lượng khí (lít/ phút) :4620Tốc độ vòng quay (v/phút) :5Kích thước (mm) :1260 x 1070 x 1370Trọng lượng (Kg) :870Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L45-10 (60HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :60Lưu lượng khí (lít/ phút) :6480Tốc độ vòng quay (v/phút) :6Kích thước (mm) :1260 x 1070 x 1370Trọng lượng (Kg) :920Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L45-13 (60HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :60Lưu lượng khí (lít/ phút) :5520Tốc độ vòng quay (v/phút) :5Kích thước (mm) :1260 x 1070 x 1370Trọng lượng (Kg) :920Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V37D-8.5 (50HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :50Lưu lượng khí (lít/ phút) :6180Tốc độ vòng quay (v/phút) :6Kích thước (mm) :1750 x 950x 1450Trọng lượng (Kg) :900Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V75D-8.5 (100HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :100Lưu lượng khí (lít/ phút) :13020Tốc độ vòng quay (v/phút) :13Kích thước (mm) :2000 x 1500 x 1500Trọng lượng (Kg) :2250Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V37D-8 (50HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :50Lưu lượng khí (lít/ phút) :6180Tốc độ vòng quay (v/phút) :6Kích thước (mm) :1750 x 950 x 1450Trọng lượng (Kg) :900Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L55D-8.5 (75HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :75Lưu lượng khí (lít/ phút) :10020Tốc độ vòng quay (v/phút) :10Kích thước (mm) :1800 x 1280 x 1350Trọng lượng (Kg) :1450Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L75D-8.5 (100HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :100Lưu lượng khí (lít/ phút) :13020Tốc độ vòng quay (v/phút) :13Kích thước (mm) :2000 x 1450 x 1420Trọng lượng (Kg) :1850Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L90D-8.5 (120HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :120Lưu lượng khí (lít/ phút) :16980Tốc độ vòng quay (v/phút) :17Kích thước (mm) :2150 x 1450 x 1650Trọng lượng (Kg) :2020Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V55D-8.5 (75HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :75Lưu lượng khí (lít/ phút) :9780Tốc độ vòng quay (v/phút) :10Kích thước (mm) :1900 x 1280 x 1350Trọng lượng (Kg) :1700Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V55D-8 (75HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :75Lưu lượng khí (lít/ phút) :9780Tốc độ vòng quay (v/phút) :10Kích thước (mm) :1900 x 1280 x 1350Trọng lượng (Kg) :1700Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L75DG-10 (100HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :100Lưu lượng khí (lít/ phút) :12480Tốc độ vòng quay (v/phút) :12Kích thước (mm) :2150 x 1450 x 1650Trọng lượng (Kg) :2020Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L75DG-13 (100HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :100Lưu lượng khí (lít/ phút) :10020Tốc độ vòng quay (v/phút) :10Kích thước (mm) :2150 x 1450 x 1650Trọng lượng (Kg) :2020Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein V75D-8 (100HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :100Lưu lượng khí (lít/ phút) :13020Tốc độ vòng quay (v/phút) :13Kích thước (mm) :2000 x 1500 x 1500Trọng lượng (Kg) :2250Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L110D-8.5 (150HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :150Lưu lượng khí (lít/ phút) :19980Tốc độ vòng quay (v/phút) :20Kích thước (mm) :2550 x 1550 x 1850Trọng lượng (Kg) :2800Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Linghein L18.5D-8.5 (180HP)

Hãng sản xuất :LingheinCông suất (HP) :180Lưu lượng khí (lít/ phút) :22980Tốc độ vòng quay (v/phút) :23Kích thước (mm) :2550 x 1550 x 1850Trọng lượng (Kg) :3050Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM