Máy nén khí Gardner Denver

(10)
Xem dạng lưới

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM50

•  Hãng sản xuất: GARDNER DENVER •  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 45000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 7.42 •  Áp xuất khí (bar): 10 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM45

•  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 45000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 7.02 •  Áp xuất khí (bar): 10 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM30

•  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 30000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 5.76 •  Áp xuất khí (bar): 7 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM37

•  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 37000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 7.11 •  Áp xuất khí (bar): 7 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM132

•  Hãng sản xuất: GARDNER DENVER •  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 132000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 21.29 •  Áp xuất khí (bar): 10 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM75

•  Hãng sản xuất: GARDNER DENVER •  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 75000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 12.48 •  Áp xuất khí (bar): 10 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM55

•  Hãng sản xuất: GARDNER DENVER •  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 55000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 9.53 •  Áp xuất khí (bar): 10 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM80

•  Hãng sản xuất: GARDNER DENVER •  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 75000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 12.32 •  Áp xuất khí (bar): 10 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM90

•  Hãng sản xuất: GARDNER DENVER •  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 90000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 15.52 •  Áp xuất khí (bar): 10 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí GARDNER DENVER ESM110

•  Hãng sản xuất: GARDNER DENVER •  Loại máy: Máy nén khí trục vít •  Công suất máy (W): 110000 •  Lưu lượng khí nén (m3/phút): 18.67 •  Áp xuất khí (bar): 10 •  Xuất xứ: Germany ...

0

Bảo hành : 12 tháng