Máy nén khí SCR

(26)
Xem dạng lưới

Máy nén khí trục vít SCR10I - 10HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :10Tốc độ vòng quay (v/phút) :2878Kích thước (mm) :1050x600x950Trọng lượng (Kg) :250Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR15M - 15HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :15Tốc độ vòng quay (v/phút) :6500Kích thước (mm) :1130x950x800Trọng lượng (Kg) :500Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR20I - 20HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :20Lưu lượng khí (lít/ phút) :1Áp lực làm việc (kg/cm2) :7Áp lực tối đa (kg/cm2) :12Tốc độ vòng quay (v/phút) :2930Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí SCR20M - 20HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :20Tốc độ vòng quay (v/phút) :4103Kích thước (mm) :800x950x1130Trọng lượng (Kg) :560Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR60I - 60HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :60Tốc độ vòng quay (v/phút) :1477Kích thước (mm) :1400x1200x1480Trọng lượng (Kg) :900Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR25M - 25HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :25Tốc độ vòng quay (v/phút) :3116Kích thước (mm) :900x1150x1350Trọng lượng (Kg) :580Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR25I - 25HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :25Tốc độ vòng quay (v/phút) :1465Kích thước (mm) :1100x1000x1300Trọng lượng (Kg) :670Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR30M - 30HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :30Tốc độ vòng quay (v/phút) :3305Kích thước (mm) :900x1150x1350Trọng lượng (Kg) :620Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR30D - 30HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :30Tốc độ vòng quay (v/phút) :2901Kích thước (mm) :1380x850x1160Trọng lượng (Kg) :700Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR50I - 50HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :50Tốc độ vòng quay (v/phút) :1472Kích thước (mm) :1400x1200x1480Trọng lượng (Kg) :900Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR30DV - 30HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :30Tốc độ vòng quay (v/phút) :2950Kích thước (mm) :1380x850x1160Trọng lượng (Kg) :700Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR50D - 50HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :50Tốc độ vòng quay (v/phút) :2950Kích thước (mm) :1600x1000x1360Trọng lượng (Kg) :1100Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí SCR50DV - 50HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :50Tốc độ vòng quay (v/phút) :2950Kích thước (mm) :1600x1000x1360Trọng lượng (Kg) :1150Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR75I - 75HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Không dầuCông suất (HP) :75Tốc độ vòng quay (v/phút) :1477Kích thước (mm) :2000x1450x1760Trọng lượng (Kg) :2100Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí SCR100I - 100HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :100Tốc độ vòng quay (v/phút) :1481Kích thước (mm) :2000x1450x1760Trọng lượng (Kg) :2160Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR75DV - 75HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :75Tốc độ vòng quay (v/phút) :2965Kích thước (mm) :2200x1360x1755Trọng lượng (Kg) :2150Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR100DV - 100HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :100Tốc độ vòng quay (v/phút) :2970Kích thước (mm) :2200x1360x1755Trọng lượng (Kg) :2150Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR150I - 150HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :150Tốc độ vòng quay (v/phút) :2961Kích thước (mm) :1400x1200x1480Trọng lượng (Kg) :900Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí SCR 7.5P

Máy nén khí SCR 7.5P ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí SCR 10P

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :7.5Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí SCR180I - 180HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :180Tốc độ vòng quay (v/phút) :2972Kích thước (mm) :2700x1750x2080Trọng lượng (Kg) :3500Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí SCR125I - 125HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :125Tốc độ vòng quay (v/phút) :2961Kích thước (mm) :1400x1200x1480Trọng lượng (Kg) :900Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR220I - 220HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :220Tốc độ vòng quay (v/phút) :2974Kích thước (mm) :2700x1750x2080Trọng lượng (Kg) :3500Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí SCR270I - 270HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :207Tốc độ vòng quay (v/phút) :2972Kích thước (mm) :2800x2000x2460Trọng lượng (Kg) :4700Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí SCR340I - 340HP

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Có dầuCông suất (HP) :340Tốc độ vòng quay (v/phút) :2985Kích thước (mm) :3200x2200x2100Trọng lượng (Kg) :5000Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít SCR340WG - 340HP (OIL FREE)

Hãng sản xuất :SCRLoại máy :Không dầuTốc độ vòng quay (v/phút) :1485Kích thước (mm) :6000x3345x2200Trọng lượng (Kg) :2154Xuất xứ :Đức ...

0

Bảo hành : 12 tháng