Máy nén khí Ergen

(11)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Ergen 3040

Hãng sản xuất: Công suất: Nguồn điện: Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 3.0 HP 220V/50hz 0.22 (m3/phút) 0.8Mpa 40L 38Kg 3 Tháng ...

3200000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen EN-1058V

Hãng sản xuất: Công suất: Nguồn điện: Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 1.0 HP 220V/50hz 0.08(m3/phút) 0.8Mpa 58L 73Kg 3 Tháng ...

4500000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen EN-2085V

Hãng sản xuất: Công suất: Nguồn điện: Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 2.0 HP (Mô tơ dây đồng) 220V/50hz 0.12(m3/phút) 0.8Mpa 85L 98Kg 3 Tháng ...

4900000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen 1006

Công suất: 1HPNguồn điện: 220V/50HzLưu lượng khí: 0.08 (m3/phút)Chỉ số nén: 0.8MpaDung tích bình nén: 6lTrọng lượng: 16kg ...

1500000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen 2525

Hãng sản xuất: Công suất: Nguồn điện: Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 2.0 HP 220V/50hz 0.12 (m3/phút) 0.8Mpa 24L 26Kg 3 Tháng ...

1700000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen 2535

Hãng sản xuất: Công suất:     Nguồn điện:  Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 2.5 HP 220V/50hz 0.12 (m3/phút) 0.8Mpa 35L 31Kg 3 Tháng ...

2450000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen EN-2535

Hãng sản xuất: Công suất: Nguồn điện: Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 2.5 HP (Mô tơ dây đồng) 220V/50hz 0.12 (m3/phút) 0.8Mpa 35L 31Kg 3 Tháng ...

2300000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen 1230V

Hãng sản xuất: Công suất:     Nguồn điện:  Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 0.5 HP 220V/50hz 0.036 (m3/phút) 0.8Mpa 30L 42Kg 3 Tháng ...

2550000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen EN-1230V

Hãng sản xuất: Công suất:     Nguồn điện:  Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 0.5 HP (Mô tơ dây đồng) 220V/50hz 0.036 (m3/phút) 0.8Mpa 30L 42Kg 3 Tháng ...

2600000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen EN-3040

Hãng sản xuất: Công suất: Nguồn điện: Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 3.0 HP (Mô tơ dây đồng) 220V/50hz 0.22 (m3/phút) 0.8Mpa 40L 38Kg 3 Tháng ...

3800000

Bảo hành : 3 tháng

Máy nén khí Ergen 2085V

Hãng sản xuất: Công suất: Nguồn điện: Lưu lượng khí: Chỉ số nén: Dung tích bình nén: Trọng lượng: Bảo hành:ERGEN 2.0 HP 220V/50hz 0.12(m3/phút) 0.8Mpa 85L 98Kg 3 Tháng ...

4750000

Bảo hành : 3 tháng