Máy nén khí Loyal Air

(54)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Loyal air LA 18A

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngKích thước kết nốiBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kginchLA 18A8 102.9 2.618.5251080-845-1450610G1-1/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Loyal air LA 22A

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngKích thước kết nốiBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kginchLA 22A8 103.5 3.222301080-845-1450630G1-1/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Loyal air LA 37A

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngKích thước kết nốiBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kginchLA 37A8 106.2 5.637501200-980-1650690G1-1/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Loyal air LA 30A

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngKích thước kết nốiBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kginchLA 30A8 105.0 4.530401200-980-1650670G1-1/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Loyal air LA 45A

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngKích thước kết nốiBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kginchLA 45A8 107.5 6.845601200-980-1650710G1-1/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Loyal air LA 55A

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngKích thước kết nốiBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kginchLA 55A8 1010.0 9.055751400-1135-17001500G2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Loyal air LA 75A

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngKích thước kết nốiBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kginchLA 75A8 1013.0 11.6751001900-1260-16001900G2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít biến tần Loyal air VLA 30

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgVLA 3081.5-5.030401700-980-1650780 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít biến tần Loyal air VLA 22

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgVLA 2281.5-3.522301500-845-1450760 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít biến tần Loyal air VLA 37

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgVLA 3781.8-6.237501700-980-1650830 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít biến tần Loyal air VLA 45

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgVLA 4582.2-7.545601700-980-1650850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít biến tần Loyal air VLA 55

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgVLA 5583.0-10.055751800-1135-17001800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít biến tần Loyal air VLA 75

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgVLA 7584.0-13.0751001900-1260-16002000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít biến tần Loyal air VLA 90

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgVLA 9084.5-15.8901252300-1500-18002800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít biến tần Loyal air VLA 110

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgVLA 11085.0-19.01101502300-1500-18003000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít biến tần Loyal air VLA 132

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgVLA 13286.0-22.51321802500-1400-16503500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-0.65/25

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-0.65/250.65 25-357.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-0.6/30

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-0.6/300.6025-357.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-1.3/30

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-1.3/301.3025-3015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-1.6/30

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-1.6/301.6025-3018.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-2.0/30

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-2.0/302.0025-3011*2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-2.4/30

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-2.4/302.4025-3011*2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-6.0/30

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-6.0/306.0025-3022*3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-1.0/30

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-1.0/301.0025-3511 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-1.3/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-1.3/401.30 4015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-1.6/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-1.6/401.604018.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-2.6/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-2.6/402.6015*2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-3.2/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-3.2/403.204018.5*2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-3.9/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-3.9/403.904015*3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-4.0/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-4.0/404.004022*2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-6.0/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-6.0/406.004022*3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-7.2/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-7.2/407.204025*3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-1.1/50

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-1.1/501.10 5015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-3.4/50

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-3.4/503.405022*2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-5.1/50

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-5.1/505.105022*3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-0.4/60

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-0.4/600.40607.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-0.6/60

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-0.6/600.606011 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-1.2/60

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-1.2/601.206011*2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-0.8/60

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-0.8/600.806011 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-1.6/60

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-1.6/601.606011*2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-0.6/70

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-0.6/700.607011 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-1.0/70

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-1.0/701.0015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-2.0/70

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-2.0/702.0015*2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-15/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-15/4015.0040185 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-20/40

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-20/4020.00250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-15/100

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-15/10015.00100250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí cao áp Loyal Air LA-20/100

Model NoAir Discharge (m3/min)Discharge Pressure(bar)Motor Power (kw)LA-20/10020.00350 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít tích hợp Loyal Air Pack 5

ModelÁp lực làm việcLưu lượngCông suấtKích thướcTrọng lượngBarm3/minkwhpD-R-C(mm)kgPack 58 100.8 0.7557.5980-635-810240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM