Máy nén khí August

(16)
Xem dạng lưới

Máy nén khí August SFD5.5B

Lưu lượng khí nén (m3/phút)     0.67 Áp xuất khí (bar)     10 Chế độ làm mát     Làm mát bằng nước Công suất máy (W)     5500 Độ ồn (dB)     63 Chức năng     • Nén khí Kích thước (mm)     890×710×1056 Trọng lượng (kg)     300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFD5.5C

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     0.55 - Áp xuất khí (bar): 13 - Chế độ làm mát:  Làm mát bằng nước - Công suất máy (W): 5500 - Độ ồn (dB)     63 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm): 890×710×1056 - Trọng lượng (kg): 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFD5.5A

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     0.8 - Áp xuất khí (bar):  7 - Chế độ làm mát: Làm mát bằng nước - Công suất máy (W): 5500 - Độ ồn (dB): 63 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm)     890×710×1056 - Trọng lượng (kg)     300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFD5.5D

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     0.76 - Áp xuất khí (bar)     8 - Chế độ làm mát     Làm mát bằng nước - Công suất máy (W)     5500 - Độ ồn (dB)     63 - Chức năng:  Nén khí - Kích thước (mm)     890×710×1056 - Trọng lượng (kg)     300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFD7.5A

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     1.2 - Áp xuất khí (bar)     7 - Chế độ làm mát     Làm mát bằng nước - Công suất máy (W)     7500 - Độ ồn (dB)     65 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm)     890×710×1056 - Trọng lượng (kg)     350 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFD7.5B

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     1 - Áp xuất khí (bar)     10 - Chế độ làm mát     Làm mát bằng nước - Công suất máy (W)     7500 - Độ ồn (dB)     65 - Chức năng:  Nén khí - Kích thước (mm)     890×710×1056 - Trọng lượng (kg)     350 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFD7.5C

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     0.8 - Áp xuất khí (bar)     13 - Chế độ làm mát     Làm mát bằng nước - Công suất máy (W)     7500 - Độ ồn (dB)     65 - Chức năng :Nén khí - Kích thước (mm)     890×710×1056 - Trọng lượng (kg)     350 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFD7.5D

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     1.1 - Áp xuất khí (bar)     8 - Chế độ làm mát     Làm mát bằng nước - Công suất máy (W)     7500 - Độ ồn (dB)     65 - Chức năng     • Nén khí - Kích thước (mm)     890×710×1056 - Trọng lượng (kg)     350 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFA5.5A

Lưu lượng khí nén (m3/phút): 10.5 Áp xuất khí (bar): 7 Chế độ làm mát: Làm mát bằng nước Công suất máy (W) : 55000 Độ ồn (dB): 74 Chức năng :  Nén khí Kích thước (mm): 2000x1200x1798 Trọng lượng (kg): 2050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFA5.5B

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     8.4 - Áp xuất khí (bar): 10 - Chế độ làm mát: Làm mát bằng nước - Công suất máy (W): 55000 - Độ ồn (dB): 74 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm)     2000x1200x1798 - Trọng lượng (kg)     2050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFA5.5D

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     9.8 - Áp xuất khí (bar)     8 - Chế độ làm mát: Làm mát bằng nước - Công suất máy (W): 55000 - Độ ồn (dB): 74 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm)     2000x1200x1798 - Trọng lượng (kg)     2050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFA7.5A

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     13.5 - Áp xuất khí (bar): 7 - Chế độ làm má: Làm mát bằng nước - Công suất máy (W): 75000 - Độ ồn (dB): 75 - Chức năng : Nén khí - Kích thước (mm): 2000x1200x1798 - Trọng lượng (kg): 2180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFA7.5B

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     11.5 - Áp xuất khí (bar): 10 - Chế độ làm mát: Làm mát bằng nước - Công suất máy (W) : 75000 - Độ ồn (dB): 75 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm)     2000x1200x1798 - Trọng lượng (kg)     2180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFA7.5C

- Lưu lượng khí nén (m3/phút)     9.5 - Áp xuất khí (bar)     13 - Chế độ làm mát     Làm mát bằng nước - Công suất máy (W)     75000 - Độ ồn (dB)     75 - Chức năng: Nén khí - Kích thước (mm)     2000x1200x1798 - Trọng lượng (kg)     2180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFA7.5D

Lưu lượng khí nén (m3/phút)     12.4 Áp xuất khí (bar)     8 Chế độ làm mát     Làm mát bằng nước Công suất máy (W)     75000 Độ ồn (dB)     75 Chức năng     • Nén khí Kích thước (mm)     2000x1200x1798 Trọng lượng (kg)     2180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí August SFA5.5C

Lưu lượng khí nén (m3/phút)     7.4 Áp xuất khí (bar)     13 Chế độ làm mát     Làm mát bằng nước Công suất máy (W)     55000 Độ ồn (dB)     74 Chức năng     • Nén khí Kích thước (mm)     2000x1200x1798 Trọng lượng (kg)     2050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng