Máy nén khí Hanbell

(44)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Hanbell AA3-22A

- Loại máy : Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 97 - Công suất máy (W): 22000 - Chức năng: Nén khí - Nguồn điện sử dụng: 380V 50/60Hz - Kích thước (mm): 1500 x 970 x 1500 - Trọng lượng (kg): 800 - Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA3-37A

- Loại máy:  Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 183 - Công suất máy (W) : 37000 - Chức năng : Nén khí - Nguồn điện sử dụng: 380V 50/60Hz - Kích thước (mm): 1750 x 1210 x 1650 - Trọng lượng (kg):  825 - Xuất xứ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA3-45A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất : HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 200 - Công suất máy (W) : 45000 - Chức năng : Nén khí - Nguồn điện sử dụng:  380V 50/60Hz - Kích thước (mm): 1750 x 1210 x 1650 - Trọng lượng (kg):  850 - Xuất xứ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA3-55A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 75 - Công suất máy (W): 55000 - Chức năng: Nén khí - Nguồn điện sử dụng: 380V 50/60Hz - Kích thước (mm): 2200 x 1320 x 1760 - Trọng lượng (kg): 2100 - Xuất xứ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-100A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 110 - Công suất máy (W): 300 - Chức năng: Nén khí - Trọng lượng (kg): 275 - Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-140A

- Loại máy : Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 165 - Công suất máy (W): 300 - Chức năng: Nén khí - Trọng lượng (kg): 280 - Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-170A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất : HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 207 - Công suất máy (W): 300 - Chức năng: Nén khí - Trọng lượng (kg): 370 - Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-180A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 216 - Công suất máy (W): 300 - Chức năng : Nén khí - Trọng lượng (kg): 300 - Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-230A

- Loại máy:   Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất : HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 277 - Công suất máy (W) : 300 - Chức năng: Nén khí - Trọng lượng (kg)     540 - Xuất xứ :Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-260A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất:  HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 300 - Công suất máy (W): 300 - Chức năng : Nén khí - Trọng lượng (kg): 545 - Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-300A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 352 - Công suất máy (W) : 300 - Chức năng:  Nén khí - Trọng lượng (kg): 590 - Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-310A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 371 - Công suất máy (W) : 300 - Chức năng: Nén khí - Trọng lượng (kg): 575Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-320A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 384 - Công suất máy (W): 300 - Chức năng: Nén khí - Trọng lượng (kg) :595- Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-340A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất : HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 407 - Công suất máy (W)     300 - Chức năng: Nén khí - Trọng lượng (kg): 600- Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell RC2-370A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút) : 440 - Công suất máy (W): 300 - Chức năng: Nén khí - Trọng lượng (kg): 610 - Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-410A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất : HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 490 - Công suất máy (W): 300 - Chức năng : Nén khí - Trọng lượng (kg)     730 - Xuất xứ     Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-470A

- Loại máy : Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất : HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 567 - Công suất máy (W) : 300 - Chức năng : Nén khí - Trọng lượng (kg) : 800 - Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-510A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 611 - Công suất máy (W): 300 - Chức năng : Nén khí - Trọng lượng (kg): 760- Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-610A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất : HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 735 - Công suất máy (W):  300 - Chức năng : Nén khí - Trọng lượng (kg): 945 - Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-620A

- Loại máy : Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất: HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 745 - Công suất máy (W) : 300 - Chức năng: Nén khí - Trọng lượng (kg) : 850 - Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-710A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất:   HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút): 858 - Công suất máy (W) : 300 - Chức năng : Nén khí - Trọng lượng (kg) : 1000 - Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-790A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất : HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút) : 952 - Công suất máy (W):  300 - Chức năng : Nén khí - Trọng lượng (kg): 1140- Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-830A

- Loại máy: Nén khí đầu liền - Hãng sản xuất : HANBELL - Lưu lượng khí nén (m3/phút):  993 - Công suất máy (W)     300 - Chức năng : Nén khí - Trọng lượng (kg): 1150- Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí lạnh Hanbell RC2-930A

- Loại máy: Nén khí đầu liền- Hãng sản xuất : HANBELL- Lưu lượng khí nén (m3/phút): 1117- Công suất máy (W):  300- Chức năng:  Nén khí- Trọng lượng (kg): 1180- Xuất xứ: Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-110A-7

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :147Lưu lượng khí (lít/ phút) :21300Áp lực làm việc (kg/cm2) :7Hệ thống làm mát :Làm mát bằng không khíTrọng lượng (Kg) :3350 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-132W-7

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :176Lưu lượng khí (lít/ phút) :24700Áp lực làm việc (kg/cm2) :7Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :3580 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA675W

Hãng sản xuất :HanbellChức năng :Nén khíÁp lực làm việc (kg/cm2) :8Trọng lượng (Kg) :200Xuất xứ :Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-250W-8

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :333Lưu lượng khí (lít/ phút) :41800Áp lực làm việc (kg/cm2) :8Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :5300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-160W-10

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :213Lưu lượng khí (lít/ phút) :25200Áp lực làm việc (kg/cm2) :10Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :3800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-90W-7

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :120Lưu lượng khí (lít/ phút) :16500Áp lực làm việc (kg/cm2) :7Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :2550 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell 6100W

Hãng sản xuất :HanbellChức năng :Nén khíCông suất (HP) :100Áp lực làm việc (kg/cm2) :10Kích thước (mm) :2000x1400x1700Trọng lượng (Kg) :2100Xuất xứ :Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-200A-10

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :267Lưu lượng khí (lít/ phút) :31700Áp lực làm việc (kg/cm2) :10Hệ thống làm mát :Làm mát bằng không khíTrọng lượng (Kg) :5800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-250A-10

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :333Lưu lượng khí (lít/ phút) :37700Áp lực làm việc (kg/cm2) :10Hệ thống làm mát :Làm mát bằng không khíTrọng lượng (Kg) :5800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-110W-8

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :147Lưu lượng khí (lít/ phút) :20000Áp lực làm việc (kg/cm2) :8Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :3330 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-315W-7

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :420Lưu lượng khí (lít/ phút) :55000Áp lực làm việc (kg/cm2) :7Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :5500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-200W-8

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :267Lưu lượng khí (lít/ phút) :35200Áp lực làm việc (kg/cm2) :8Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :5300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-90W-10

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :120Lưu lượng khí (lít/ phút) :14000Áp lực làm việc (kg/cm2) :10Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :2550 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AE2-50A-7

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :67Lưu lượng khí (lít/ phút) :10000Áp lực làm việc (kg/cm2) :7Trọng lượng (Kg) :1050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-90A-8

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :120Lưu lượng khí (lít/ phút) :15600Áp lực làm việc (kg/cm2) :8Hệ thống làm mát :Làm mát bằng không khíTrọng lượng (Kg) :2600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-185W-10

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :247Lưu lượng khí (lít/ phút) :29100Áp lực làm việc (kg/cm2) :10Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :5300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AE2-18A-10

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :24Lưu lượng khí (lít/ phút) :2700Áp lực làm việc (kg/cm2) :10Hệ thống làm mát :Làm mát bằng không khíTrọng lượng (Kg) :480 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AE2-50A-10

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :67Lưu lượng khí (lít/ phút) :8600Áp lực làm việc (kg/cm2) :10Trọng lượng (Kg) :1050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-132A-7

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :176Lưu lượng khí (lít/ phút) :24700Áp lực làm việc (kg/cm2) :7Hệ thống làm mát :Làm mát bằng không khíTrọng lượng (Kg) :3600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Hanbell AA2-75W-10

Hãng sản xuất :HanbellCông suất (HP) :100Lưu lượng khí (lít/ phút) :11800Áp lực làm việc (kg/cm2) :10Hệ thống làm mát :Làm mát bằng nướcTrọng lượng (Kg) :2450 ...

0

Bảo hành : 12 tháng