Máy nén khí Renner

(19)
Xem dạng lưới

Máy nén khí RENNER RS 1-90

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)120.69Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)1350x2110x1930Trọng lượng (Kg)1910Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 2-30

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)40.22Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)931x1392x1754Trọng lượng (Kg)809Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS-160

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)214.56Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)1640x2580x1980Trọng lượng (Kg)3650Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS-132

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)177Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)1640x2580x1980Trọng lượng (Kg)3400Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS-110

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)147.5Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)1640x2580x1980Trọng lượng (Kg)3200Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 2-90

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)120.69Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)1350x2110x1930Trọng lượng (Kg)1985Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 75.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)100.57Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)1350x2110x1930Trọng lượng (Kg)1810Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 55.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)73.75Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)1110x1505x1575Trọng lượng (Kg)1095Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 45.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)60.34Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)931x1392x1754Trọng lượng (Kg)925Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 37.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)49.6Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)931x1392x1754Trọng lượng (Kg)830Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 1-30

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)40.22Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)791x1281x1290Trọng lượng (Kg)591Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 22.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)29.5Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)791x1281x1290Trọng lượng (Kg)547Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 15.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)20.11Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)664x992x1117Trọng lượng (Kg)319Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 11.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)14.75Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)664x992x1117Trọng lượng (Kg)305Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 9.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)12.1Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)567x764x900Trọng lượng (Kg)194Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 7.5

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)10.05Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)567x764x900Trọng lượng (Kg)187Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 5.5

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)7.38Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)567x764x900Trọng lượng (Kg)166Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 4.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)5.36Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)567x764x900Trọng lượng (Kg)160Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí RENNER RS 3.0

Hãng sản xuấtRennerLoại máyCó dầuCông suất (HP)4.01Áp lực làm việc (kg/cm2)7.5Áp lực tối đa (kg/cm2)15Kích thước (mm)567x764x900Trọng lượng (Kg)153Xuất xứGermany ...

0

Bảo hành : 12 tháng