Thiết bị Turbo Air

(285)
Xem dạng lưới

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1800F

Thông số tủ Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBS-1800FModel: TBS-1800F Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1800mm x 900mm x 1158mm Cửa:Trượt Dung tích: 480LCông suất: 705WNhiệt độ trong tủ: 5°C~10°C Gas làm lạnh: R-404AHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad cánh kính Turbo Air CTST-1800G

Thông số Bàn salad cánh kính Turbo Air CTST-1800GModel:  CTST-1800G Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1800mm x 335mm x 225mmCông suất: 150WNhiệt độ trong tủ:0°C~7°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 3 cánh Turbo Air CTPR-93SD

Thông số Bàn mát 3 cánh Turbo Air CTPR-93SDModel:   CTPR-93SD Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 2362mm x 820mm x 1069mm Số cửa: 3 Dung tích : 878LCông suất: 660WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R404AHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 2 cánh Turbo Air CTPR-67SD

Thông số Bàn mát 2 cánh Turbo Air CTPR-67SDModel:  CTPR-67SD Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1702mm x 820mm x 1069mm Số cửa: 2 Dung tích : 566LCông suất: 560WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad 1 cánh Turbo Air CTPR-44SD

Thông số Bàn salad 1 cánh Turbo Air CTPR-44SDModel:  CTPR-44SD Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1117mm x 820mm x 1069mm Số cửa: 1 Dung tích : 396LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad 3 cánh Turbo Air CMST-72-30

Thông số Bàn salad 3 cánh Turbo Air  CMST-72-30Model:   CMST-72-30 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ:1846mm x 863mm x 1133mm Số cửa: 3 Dung tích : 640 LCông suất: 440WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad 2 cánh Turbo Air CMST-60-24

Thông số Bàn salad 2 cánh Turbo Air CMST-60-24Model: CMST-60-24 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1530mm x 863mm x 1133mm Số cửa: 2 Dung tích : 526LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad 2 cánh Turbo Air CMST-48-18

Thông số Bàn salad 2 cánh Turbo Air CMST-48-18Model: CMST-48-18 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1225mm x 863mm x 1133mm Số cửa: 2 Dung tích : 416LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad 1 cánh Turbo Air CMST-28-12

Thông số Bàn salad 1 cánh Turbo Air CMST-28-12Model:   CMST-28-12 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 698mm x 863mm x 1133mm Số cửa: 1 Dung tích : 224LCông suất: 314WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad 3 cánh Turbo Air CMST-72

Thông số Bàn salad 3 cánh Turbo Air CMST-72Model:  CMST-72 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1846mm x 762mm x 1082mm Số cửa: 3 Dung tích : 538LCông suất: 440WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad 2 cánh Turbo Air CMST-60

Thông số Bàn salad 2 cánh Turbo Air  CMST-60Model:   CMST-60 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ:1530mm x 762mm x 1082mm Số cửa: 2 Dung tích : 516 LCông suất: 440WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad 2 cánh Turbo Air CMST-48

Thông số Bàn salad 2 cánh Turbo Air CMST-48Model:  CMST-48 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1225mm x 762mm x 1082mm Số cửa: 2 Dung tích : 340LCông suất: 328WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad 1 cánh Turbo Air CMST-28

Thông số Bàn salad 1 cánh Turbo Air CMST-28Model:  CMST-28 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 698mm x 762mm x 1082mm Số cửa: 1 Dung tích : 184LCông suất: 264WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát pizza 1 cánh Turbo Air KTR9-1

Thông số Bàn mát pizza Turbo Air  KTR9-1Model:   KTR9-1 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 900mm x 700mm x 919mm Số cửa: 1 Dung tích : 213LCông suất: 314WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát pizza 2 cánh Turbo Air KTR12-2

Thông số Bàn mát pizza Turbo Air  KTR12-2Model:  KTR12-2 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1200mm x 700mm x 919mm Số cửa: 2 Dung tích : 309 LCông suất: 314WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát pizza 2 cánh Turbo Air KTR15-2

Thông số Bàn mát pizza Turbo Air KTR15-2Model:  KTR15-2 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1500mm x 700mm x 919mm Số cửa: 2 Dung tích : 420LCông suất: 314WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát pizza Turbo Air KTR18-3

Thông số Bàn mát pizza Turbo Air KTR18-3Model:  KTR18-3 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1800mm x 700mm x 919mm Số cửa: 3 Dung tích : 516LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad cánh kính Turbo Air CTST-1500G

Thông số Bàn salad cánh kính Turbo Air CTST-1500GModel:  CTST-1500G Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1500mm x 335mm x 225mmCông suất: 150WNhiệt độ trong tủ: 0°C~7°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad cánh kính Turbo Air CTST-1200G

Thông số Bàn salad cánh kinh Turbo Air CTST-1200GModel:  CTST-1200G Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1200mm x 335mm x 225Công suất: 150WNhiệt độ trong tủ: 0°C~7°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng máy ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad cánh inox Turbo Air CTST-1800

Thông số Bàn salad cánh inox Turbo Air  CTST-1800Model:   CTST-1800 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1800mm x 335mm x 225mmCông suất: 150WNhiệt độ trong tủ: 0°C~7°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad cánh inox Turbo Air CTST-1500

Thông số Bàn salad cánh inox Turbo Air CTST-1500Model:  CTST-1500 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1500mm x 335mm x 225mmCông suất: 150WNhiệt độ trong tủ: 0°C~7°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng máy ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn salad cánh inox Turbo Air CTST-1200

Thông số Bàn salad cánh inox Turbo Air CTST-1200Model: CTST-1200 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1200mm x 335mm x 225mmCông suất:150WNhiệt độ trong tủ: 0°C~7°C Gas làm lạnh: R-290Hình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng máy: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Turbo Air KRF65-6P

Thông số Tủ đông mát 6 cánh Turbo Air KRF65-6PModel: KRF65-6P Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1900mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 6Dung tích: 575/1235LCông suất: 1098WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C/-21°C~-12°C Gas làm lạnh: R134a/R404AHình thức làm ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ đông mát 3 cánh Turbo Air KRF65-3P

Thông số Tủ đông mát 3 cánh Turbo Air KRF65-3PModel: KRF65-3P Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1900mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 3Dung tích: 575/1235LCông suất: 1098WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C/-21°C~-12°C Gas làm lạnh: R134a/R404AHình thức làm ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ đông mát 2 cánh Turbo Air KRF25-2P

Thông số Tủ đông mát 2 cánh Turbo Air KRF25-2PModel:KRF25-2P Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 640mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 2Dung tích: 242/222LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C/-21°C~-12°C Gas làm lạnh: R404AHình thức làm lạnh: Quạt ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ mát 6 cánh Turbo Air KR65-6P

Thông số Tủ mát 6 cánh Turbo Air KR65-6PModel: KR65-6P Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1900mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 1Dung tích: 1868LCông suất: 732WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ mát 3 cánh Turbo Air KR65-3P

Thông số Tủ mát 3 cánh Turbo Air KR65-3PModel:  KR65-3P Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1900mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 3Dung tích: 1876 LCông suất: 732WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ mát 4 cánh Turbo Air KR45-4P

Thông số Tủ mát 4 cánh Turbo Air KR45-4PModel:  KR45-4P Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1260mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 4Dung tích: 1210LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ mát 2 cánh Turbo Air KR45-2P

Thông số Tủ mát 2 cánh Turbo Air KR45-2PModel:  KR45-2P Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1260mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 2Dung tích: 1215LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ mát 2 cánh Turbo Air KR25-2P

Thông số Tủ mát 2 cánh Turbo Air   KR25-2PModel  KR25-2P Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 640mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 2Dung tích: 572LCông suất: 314WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ mát 1 cánh Turbo Air KR25-1P

Thông số Tủ mát 1 cánh Turbo Air  KR25-1PModel:  KR25-1P Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 640mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 1Dung tích: 574LCông suất: 314WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ đông mát 2 cánh Turbo Air KFR25-2

Thông số Tủ đông mát 2 cánh Turbo Air KFR25-2Model: KFR25-2 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1260mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 2Dung tích: 242/222LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C/-21°C~-12°C Gas làm lạnh: R134a/R404AHình thức làm lạnh: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ đông mát 2 cánh Turbo Air KRF45-2H

Thông số Tủ đông mát 2 cánh Turbo Air KRF45-2HModel: KRF45-2H Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1260mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 2Dung tích: 576/576LCông suất: 732WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C/-21°C~-12°C Gas làm lạnh: R134a/R404AHình thức làm lạnh: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ đông 3 cánh Turbo Air KF65-3

Thông số Tủ đông 3 cánh Turbo Air KF65-3Model: KF65-3 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1900mm x 860mm x 1926mm Số cửa : 3Dung tích: 1876 LCông suất: 1346WNhiệt độ trong tủ: -21°C~-12°C Gas làm lạnh: R404AHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 4 ngăn Turbo Air PRCBE-96R-N

Thông số Bàn mát Turbo Air  PRCBE-96R-NModel:  PRCBE-96R-N Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 2438mm x 852mm x 677mmDung tích: 495LCông suất: 290WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R-290Hình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 4 ngăn Turbo Air PRCBE-84R-N

Thông số Bàn mát Turbo Air PRCBE-84R-NModel: PRCBE-84R-N Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 2134mm x 852mm x 677mmDung tích: 417LCông suất: 290WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R-290Hình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 4 ngăn Turbo Air PRCBE-72R-N

Thông số Bàn mát Turbo Air  PRCBE-72R-NModel:  PRCBE-72R-N Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1829mm x 852mm x 677mmDung tích: 343LCông suất: 210WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R-290Hình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 2 ngăn Turbo Air PRCBE-60R-N

Thông số Bàn mát Turbo Air PRCBE-60R-NModel: PRCBE-60R-N Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1525mm x 852mm x 677mmDung tích: 276LCông suất: 210WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R-290Hình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 2 ngăn Turbo Air PRCBE-48R-N

Thông số Bàn mát Turbo Air PRCBE-48R-NModel: PRCBE-48R-N Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1219mm x 852mm x 677mmDung tích: 193LCông suất: 210WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R-290Hình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 2 ngăn Turbo Air PRCBE-36R-N

Thông số Bàn mát Turbo Air  PRCBE-36R-NModel: PRCBE-36R-N Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 914mm x 852mm x 677mmDung tích: 130LCông suất: 210WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh:R-290Hình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 4 ngăn Turbo Air TCBE-96SDR

Thông số Bàn mát Turbo Air TCBE-96SDRModel: TCBE-96SDR Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 2447mm x 815mm x 640mmDung tích: 651LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 4 ngăn Turbo Air TCBE-82SDR

Thông số Bàn mát Turbo Air  TCBE-82SDRModel:  TCBE-82SDR Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 2123mm x 815mm x 640mmDung tích: 538LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát 2 ngăn Turbo Air TCBE-52SDR

Thông số Bàn mát Turbo Air TCBE-52SDRModel: TCBE-52SDR Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ:1328mm x 815mm x 640mmDung tích: 311LCông suất: 314WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát Turbo Air CMUR-48-D4

Thông số Bàn mát Turbo Air CMUR-48-D4Model: CMUR-48-D4 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1225mm x 762mm x 903mmDung tích: 340LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát Turbo Air CMUR-48-D2

Thông số Bàn mát Turbo Air CMUR-48-D2Model: CMUR-48-D2 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1225mm x 762mm x 903mmDung tích: 340LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn mát Turbo Air CMUR-28-D2

Thông số Bàn mát Turbo Air CMUR-28-D2Model: CMUR-28-D2 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ:698mm x 762mm x 903mmDung tích: 184LCông suất: 314WNhiệt độ trong tủ: 1°C~8°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn đông Turbo Air CMUF-28-D2

Thông số Bàn đông Turbo Air CMUF-28-D2Model: CMUF-28-D2 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ:698mm x 762mm x 903mmDung tích: 184LCông suất: 366WNhiệt độ trong tủ: -25°C~-17°C Gas làm lạnh: R134aHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Bàn đông Turbo Air CMUF-48-D2

Thông số Bàn đông Turbo Air CMUF-48-D2Model: CMUF-48-D2 Thương hiệu: Turbo AirKích thước tủ: 1225mm x 762mm x 903mmDung tích: 340LCông suất: 477WNhiệt độ trong tủ: -25°C~-17°C Gas làm lạnh: R404AHình thức làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220v/50hz/1PTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng