Tủ trưng bày bánh kem

(80)
Xem dạng lưới

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-900R

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-900R - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-900R được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1200R

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1200R - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1200R được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1500R

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1500R - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1500R được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1800R

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1800R - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1800R được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-900F

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-900F - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-900F được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1200F

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1200F - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1200F được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1500F

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1500F - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1500F được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1800F

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1800F - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TBS-1800F được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1500-2F

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1500-2F - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1500-2F được thiết kế để trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt cho các cửa hàng bánh, quán cafe bánh ngọt, hay cho các nhà hàng, khách sạn,…Đặc điểm nổi bật - Tủ được thiết kế ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-2F

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-2F - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-2F được thiết kế để trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt cho các cửa hàng bánh, quán cafe bánh ngọt, hay cho các nhà hàng, khách sạn,…Đặc điểm nổi bật - Tủ được thiết kế ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1200-2F

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1200-2F - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1200-2F được thiết kế để trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt cho các cửa hàng bánh, quán cafe bánh ngọt, hay cho các nhà hàng, khách sạn,…Đặc điểm nổi bật - Tủ được thiết kế ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP900-2F

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP900-2F - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP900-2F được thiết kế để trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt cho các cửa hàng bánh, quán cafe bánh ngọt, hay cho các nhà hàng, khách sạn,…Đặc điểm nổi bật - Tủ được thiết kế nhỏ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-1F

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-1F - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-1F được thiết kế để trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt cho các cửa hàng bánh, quán cafe bánh ngọt, hay cho các nhà hàng, khách sạn,…Đặc điểm nổi bật - Tủ được thiết kế ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1500-1F

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1500-1F - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1500-1F được thiết kế để trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt cho các cửa hàng bánh, quán cafe bánh ngọt, hay cho các nhà hàng, khách sạn,…Đặc điểm nổi bật - Tủ được thiết kế ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1200-1F

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1200-1F - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1200-1F được thiết kế để trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt cho các cửa hàng bánh, quán cafe bánh ngọt, hay cho các nhà hàng, khách sạn,…Đặc điểm nổi bật - Tủ được thiết kế ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP900-1F

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP900-1F - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP900-1F được thiết kế để trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt cho các cửa hàng bánh, quán cafe bánh ngọt, hay cho các nhà hàng, khách sạn,…Đặc điểm nổi bật - Tủ được thiết kế nhỏ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1800A

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1800A - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1800A được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì  sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1500A

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1500A - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1500A được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1200A

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1200A - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1200A được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như các quán cà phê, ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-900A

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-900A - Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-900A được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-2100

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-2100 - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-2100 được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như các quán cà phê, ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-2400

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-2400 - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-2400 được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như các quán cà phê, ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh chocolate Turbo Air TCD-900

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TCD-900 - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TCD-900 được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn sô cô la và các món tráng miệng làm từ sô cô la trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như tiệm bánh, trung tâm ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh chocolate Turbo Air TCD-1200

Tủ trưng bày bánh chocolate Turbo Air TCD-1200 - Tủ trưng bày bánh chocolate Turbo Air TCD-1200 được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn sô cô la và các món tráng miệng làm từ sô cô la trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh chocolate Turbo Air TCD-1500

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TCD-1500 - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TCD-1500 được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn sô cô la và các món tráng miệng làm từ sô cô la trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như tiệm bánh, trung tâm ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Chocolate Turbo Air TCD-2100

Tủ trưng bày bánh Chocolate Turbo Air TCD-2100 - Tủ trưng bày bánh Chocolate Turbo Air TCD-2100 được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn sô cô la và các món tráng miệng làm từ sô cô la trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh chocolate Turbo Air TCD-1800

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TCD-1800 - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TCD-1800 được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn sô cô la và các món tráng miệng làm từ sô cô la trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như tiệm bánh, trung tâm ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-2100P

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-2100P - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-2100P được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như các quán cà phê, ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Sandwich Turbo Air TOS-1800P

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1800P - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1800P được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như các quán cà phê, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1500P

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1500P - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1500P được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như các quán cà phê, ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1200P

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1200P - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-1200P được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như các quán cà phê, ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-900P

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-900P - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TOS-900P được thiết kế để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn bánh mì sandwich cũng như các sản phẩm ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ như các quán cà phê, ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-2100L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-2100L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-2100L được sử dụng trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn đồ uống, bánh ngọt cũng như các sản phẩm bánh kẹo và ẩm thực khác. Đặc ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP2100-2L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP2100-2L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP2100-2L được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc giúp bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, trái cây, nước giải khát,.. được lâu hơn nhưng vẫn giữ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP2100-1L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP2100-1L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP2100-1L được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc giúp bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, trái cây, nước giải khát,.. được lâu hơn nhưng vẫn giữ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày kết hợp Turbo Air TCB-1800

Tủ trưng bày kết hợp Turbo Air TCB-1800 - Tủ trưng bày kết hợp Turbo Air TCB-1800 với bộ phận gắn phía dưới được sử dụng để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn đồ uống, thực phẩm, salad và các mặt hàng ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày kết hợp Turbo Air TCB-1500

Tủ trưng bày kết hợp Turbo Air TCB-1500 - Tủ trưng bày kết hợp Turbo Air TCB-1500 với bộ phận gắn phía dưới được sử dụng để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn đồ uống, thực phẩm, salad và các mặt hàng ẩm thực khác trong các cơ sở phục vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-1800

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-1800 - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-1800 được thiết kế theo công nghệ hiện đại, có kiểu dáng sang trọng và đẹp mắt. Tủ được dùng để bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, trái cây, nước giải khát,. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-1500

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-1500 - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-1500 được thiết kế theo công nghệ hiện đại, có kiểu dáng sang trọng và đẹp mắt. Tủ được dùng để bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, trái cây, nước giải khát,. ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-1200

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-1200 - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-1200 được thiết kế theo công nghệ hiện đại, có kiểu dáng sang trọng và đẹp mắt. Tủ được dùng để bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, trái cây, nước giải khát,. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-900

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-900 - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBH-900 được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc giúp bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, trái cây, nước giải khát,.. được lâu hơn nhưng vẫn giữ được vị ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-1800L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-1800L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-1800L được sử dụng trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn đồ uống, bánh ngọt cũng như các sản phẩm bánh kẹo và ẩm thực khác. Đặc ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-1500L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-1500L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-1500L được sử dụng trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn đồ uống, bánh ngọt cũng như các sản phẩm bánh kẹo và ẩm thực khác. Đặc ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-1200L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-1200L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-1200L được sử dụng trong các cơ sở phục vụ ăn uống và bán lẻ để trưng bày, làm mát và bảo quản ngắn hạn đồ uống, bánh ngọt cũng như các sản phẩm bánh kẹo và ẩm thực khác. Đặc ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-900L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-900L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP-900L được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc giúp bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, nước giải khát,.. được lâu hơn nhưng vẫn giữ được vị tươi ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-2L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-2L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-2L được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc giúp bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, trái cây, nước giải khát,.. được lâu hơn nhưng vẫn giữ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-1L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-1L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1800-1L được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc giúp bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, trái cây, nước giải khát,.. được lâu hơn nhưng vẫn giữ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1500-2L

Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1500-2L - Tủ trưng bày bánh Turbo Air TBP1500-2L được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc giúp bảo quản lạnh và trưng bày các loại bánh ngọt, bánh kem, trái cây, nước giải khát,.. được lâu hơn nhưng vẫn giữ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội