Máy phát điện công nghiệp SDMO

(45)
Xem dạng lưới

Máy phát điện công nghiệp SDMO V700C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V700C2 636 700 230/400 50 3470x1630x2080 3890 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V500C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V500C2 455 500 230/400 50 3470x1630x2040 3490 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V275C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V275C2 250 275 230/400 50 2900x1300x1660 2200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V220C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V220C2 200 220 230/400 50 2370x1110x1540 1850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J440K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J440K 400 440 230/400 50 3160x1340x1790 3120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J400K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J400K 365 402 230/400 50 3160x1340x1790 3090 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J300K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J300K 275 303 230/400 50 2900x1300x1680 2235 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J275K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J275K 250 275 230/400 50 2900x1300x1700 2170 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J220K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J220K 200 220 230/400 50 2370x1110x1580 1790 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J200K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J200K 182 200 230/400 50 2370x1110x1580 1730 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J165K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J165K 150 165 230/400 50 2370x1110x1580 1640 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J130K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J130K 120 132 230/400 50 2370x1110x1580 1570 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J110K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J110K 100 110 230/400 50 1950x1080x1330 1240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J88K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J88K 80 88 230/400 50 1870x990x1360 1110 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J77K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J77K 70 77 230/400 50 1870x990x1360 1110 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J66K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J66K 60 66 230/400 50 1870x990x1360 1000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J44K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J44K 40 44 230/400 50 1700x890x1220 820 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J33

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J33 30 33 230/400 50 1700x890x1220 740 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J22

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J22 20 22 230/400 50 1700x890x1220 720 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T44K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T44K 40 44 230/400 50 1700x900x1160 680 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T33K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T33K 30 33 230/400 50 1700x900x1140 660 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T22K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T22K 20 22 230/400 50 1700x900x1120 560 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T16K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T16K 14.5 16 230/400 50 1410x720x1050 406 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T12K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T12K 10.5 11.5 230/400 50 1410x720x1050 387 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T8K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T8K 6.8 7.5 230/400 50 1220x700x920 287 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X3300

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X3300 3000 3300 230/400 50 5600x2250x2440 19241 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X3100

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X3100 2818 3100 230/400 50 5500x2250x2440 18559 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X2800

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X2800 2545 2800 230/400 50 5500x2250x2440 17484 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X2500

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X2500 2250 2500 230/400 50 4620x1870x2160 14235 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X2200

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X2200 2000 2200 230/400 50 4620x1870x2160 13280 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X2000

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X2000 1800 2000 230/400 50 4100x1870x2160 11405 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1850

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1850 1682 1850 230/400 50 4100x1870x2160 11405 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1650

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1650 1500 1640 230/400 50 4160x1880x2160 10820 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1540

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1540 1400 1540 230/400 50 4000x1880x2160 10640 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1250

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1250 1136 1250 230/400 50 4570x1770x2200 7160 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1100

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1100 1000 1100 230/400 50 4330x1770x2200 6177 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1000

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1000 910 1001 230/400 50 4330x1770x2190 6150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X880

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X880 800 880 230/400 50 3980x1630x1950 5241 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X715

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X715 650 715 230/400 50 3980x1630x1950 5041 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V630C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V630C2 573 630 230/400 50 3470x1630x2080 3780 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V550C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V550C2 500 550 230/400 50 3470x1630x2040 3620 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V440C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V440C2 400 440 230/400 50 3160x1340x1810 3238 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V410C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V410C2 375 413 230/400 50 3160x1340x1810 3190 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V375C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V375C2 341 375 230/400 50 3160x1340x1760 2780 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V350C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V350C2 318 350 230/400 50 3160x1340x1760 2850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội