• Máy phát điện công nghiệp SDMO J220K

  • Mã hàng :SDMO J220K
  • Bảo hành : 12 tháng

  • Giá : 0 ( Giá chưa bao gồm VAT )
  • Mua hàng
  • Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Thông tin sản phẩm

Model

Công suất ( KVA )

Điện áp
( V )

Tần số
( Hz)

Kích thước
( mm )

Khối lượng
( Kg )

Liên tục

Dự phòng

J220K

200

220

230/400

50

2370x1110x1580

1790

Sản phẩm cùng loại

Máy phát điện công nghiệp SDMO V350C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V350C2 318 350 230/400 50 3160x1340x1760 2850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V375C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V375C2 341 375 230/400 50 3160x1340x1760 2780 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V410C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V410C2 375 413 230/400 50 3160x1340x1810 3190 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V440C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V440C2 400 440 230/400 50 3160x1340x1810 3238 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V500C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V500C2 455 500 230/400 50 3470x1630x2040 3490 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V550C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V550C2 500 550 230/400 50 3470x1630x2040 3620 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V630C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V630C2 573 630 230/400 50 3470x1630x2080 3780 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V700C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V700C2 636 700 230/400 50 3470x1630x2080 3890 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X715

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X715 650 715 230/400 50 3980x1630x1950 5041 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X880

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X880 800 880 230/400 50 3980x1630x1950 5241 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1000

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1000 910 1001 230/400 50 4330x1770x2190 6150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1100

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1100 1000 1100 230/400 50 4330x1770x2200 6177 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1250

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1250 1136 1250 230/400 50 4570x1770x2200 7160 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1540

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1540 1400 1540 230/400 50 4000x1880x2160 10640 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1650

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1650 1500 1640 230/400 50 4160x1880x2160 10820 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X1850

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X1850 1682 1850 230/400 50 4100x1870x2160 11405 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X2000

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X2000 1800 2000 230/400 50 4100x1870x2160 11405 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X2200

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X2200 2000 2200 230/400 50 4620x1870x2160 13280 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X2500

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X2500 2250 2500 230/400 50 4620x1870x2160 14235 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X2800

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X2800 2545 2800 230/400 50 5500x2250x2440 17484 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X3100

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X3100 2818 3100 230/400 50 5500x2250x2440 18559 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO X3300

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng X3300 3000 3300 230/400 50 5600x2250x2440 19241 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T8K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T8K 6.8 7.5 230/400 50 1220x700x920 287 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T12K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T12K 10.5 11.5 230/400 50 1410x720x1050 387 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T16K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T16K 14.5 16 230/400 50 1410x720x1050 406 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T22K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T22K 20 22 230/400 50 1700x900x1120 560 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T33K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T33K 30 33 230/400 50 1700x900x1140 660 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO T44K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng T44K 40 44 230/400 50 1700x900x1160 680 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J22

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J22 20 22 230/400 50 1700x890x1220 720 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J33

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J33 30 33 230/400 50 1700x890x1220 740 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J44K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J44K 40 44 230/400 50 1700x890x1220 820 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J66K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J66K 60 66 230/400 50 1870x990x1360 1000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J77K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J77K 70 77 230/400 50 1870x990x1360 1110 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J88K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J88K 80 88 230/400 50 1870x990x1360 1110 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J110K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J110K 100 110 230/400 50 1950x1080x1330 1240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J130K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J130K 120 132 230/400 50 2370x1110x1580 1570 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J165K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J165K 150 165 230/400 50 2370x1110x1580 1640 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J200K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J200K 182 200 230/400 50 2370x1110x1580 1730 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J220K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J220K 200 220 230/400 50 2370x1110x1580 1790 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J275K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J275K 250 275 230/400 50 2900x1300x1700 2170 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J300K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J300K 275 303 230/400 50 2900x1300x1680 2235 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J400K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J400K 365 402 230/400 50 3160x1340x1790 3090 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO J440K

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng J440K 400 440 230/400 50 3160x1340x1790 3120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V220C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V220C2 200 220 230/400 50 2370x1110x1540 1850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện công nghiệp SDMO V275C2

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng V275C2 250 275 230/400 50 2900x1300x1660 2200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng