Máy phát điện MTU

(97)
Xem dạng lưới

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 300MTU

ModelTHG 300MTUĐộng cơMtu 6R1600G10FXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)275Công suất dự phòng (kVA)300Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)48 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 350MTU

ModelTHG 350MTUĐộng cơMtu 6R1600G20FXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)300Công suất dự phòng (kVA)330Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)52 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 400MTU

ModelTHG 400MTUĐộng cơMtu BV1600G10FXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)350Công suất dự phòng (kVA)388Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)69 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 450MTU

ModelTHG 450MTUĐộng cơMtu BV1600G20FXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)400Công suất dự phòng (kVA)440Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)67 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 500MTU

ModelTHG 500MTUĐộng cơMtu 10V1600G10FXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)450Công suất dự phòng (kVA)500Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 550MTU

ModelTHG 550MTUĐộng cơMtu 10V1600G20FXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)500Công suất dự phòng (kVA)550Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)84 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 650MTU

ModelTHG 650MTUĐộng cơMtu 12V1600G10FXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)600Công suất dự phòng (kVA)660Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)101 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 750MTU

ModelTHG 750MTUĐộng cơMtu 12V1600G20FXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)660Công suất dự phòng (kVA)725Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)108 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 900MTU

ModelTHG 900MTUĐộng cơMtu 12V2000G65Xuất xứ động cơNhà máy AsiaĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)800Công suất dự phòng (kVA)880Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1000MTU

ModelTHG 1000MTUĐộng cơMtu 16V2000G25Xuất xứ động cơNhà máy AsiaĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)900Công suất dự phòng (kVA)1000Tiêu hao nhiên liệu 75% tải ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1100MTU

ModelTHG 1100MTUĐộng cơMtu 16V2000G65Xuất xứ động cơNhà máy AsiaĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1000Công suất dự phòng (kVA)1100Tiêu hao nhiên liệu 75% tải ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1250MTU

ModelTHG 1250MTUĐộng cơMtu 18V2000G65Xuất xứ động cơNhà máy AsiaĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1125Công suất dự phòng (kVA)1250Tiêu hao nhiên liệu 75% tải ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1375MTU

ModelTHG 1375MTUĐộng cơMtu 18V2000G26FXuất xứ động cơNhà máy AsiaĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1250Công suất dự phòng (kVA)1375Tiêu hao nhiên liệu 75% ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 2250MTU

ModelTHG 2250MTUĐộng cơMtu 16V4000G23Xuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)2050Công suất dự phòng (kVA)2250Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)344 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 2500MTU

ModelTHG 2500MTUĐộng cơMtu 16V4000G63Xuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)2250Công suất dự phòng (kVA)2500Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)372 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 2750MTU

ModelTHG 2750MTUĐộng cơMtu 20V4000G23Xuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)2500Công suất dự phòng (kVA)2750Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)434 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 3000MTU

ModelTHG 3000MTUĐộng cơMtu 20V4000G63Xuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)2750Công suất dự phòng (kVA)3000Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)472 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 3250MTU

ModelTHG 3250MTUĐộng cơMtu 20V4000G63LXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)3000Công suất dự phòng (kVA)3250Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1100MTU

ModelTHG 1100MTUĐộng cơMtu 16V2000G65Xuất xứ động cơNhà máy AsiaĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1000Công suất dự phòng (kVA)1100Tiêu hao nhiên liệu 75% tải ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1250MTU

ModelTHG 1250MTUĐộng cơMtu 18V2000G65Xuất xứ động cơNhà máy AsiaĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1125Công suất dự phòng (kVA)1250Tiêu hao nhiên liệu 75% tải ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1375MTU

ModelTHG 1375MTUĐộng cơMtu 18V2000G26FXuất xứ động cơNhà máy AsiaĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1250Công suất dự phòng (kVA)1375Tiêu hao nhiên liệu 75% ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1500MTU

ModelTHG 1500MTUĐộng cơMtu 12V4000G23RXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1350Công suất dự phòng (kVA)1500Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1500MTU

ModelTHG 1500MTUĐộng cơMtu 12V4000G23RXuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1350Công suất dự phòng (kVA)1500Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1700MTU

ModelTHG 1700MTUĐộng cơMtu 12V4000G23Xuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1550Công suất dự phòng (kVA)1700Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)265 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 1800MTU

ModelTHG 1800MTUĐộng cơMtu 12V4000G23Xuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1625Công suất dự phòng (kVA)1800Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)265 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN MTU THAPOWER THG 2000MTU

ModelTHG 2000MTUĐộng cơMtu 12V4000G63Xuất xứ động cơĐứcĐiện áp (V)380Vòng tua (vòng / phút)1500Đầu phátMecc Alte / LeroySommerBảng điều khiểnDeepSea / DatakomCông suất liên tục (kVA)1812Công suất dự phòng (kVA)2000Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M65

MODELHT5M65Máy phát điệnKiểuMáy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi thanKết cấuGhép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mátCấp cách điện, cấp bảo vệCấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn)Điều chỉnh điện áp0.25 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M135

MODELHT5M135Máy phát điệnKiểuMáy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi thanKết cấuGhép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mátCấp cách điện, cấp bảo vệCấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn)Điều chỉnh điện áp0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM3250S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM3250S 3000 3250 20V 4000 G63L LSA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM3000S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM3000S 2750 3000 20V 4000 G63 LSA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM2750S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM2750S 2500 2750 20V 4000 G23 LSA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM2500S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM2500S  2250  2500 16V 4000 G63 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM2250S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR   UM2250S  2050   2250  16V 4000 G23 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM2000S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR   UM2000S  1820  2000 12V 4000 G63  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM1800S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM1800S   1625  1800 12V 4000 G23 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM1700S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM1700S  1550  1700 12V 4000 G23  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM1500S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM1500S  1365  1500 12V 4000 G23R  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM1375S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM1375S 1250 1375 12V 4000 G21R LSA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM1250S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM1250S 1130 1250 18V 2000 G65 LSA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM1100S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM1100S 1000 1100 16V 2000 G65 LSA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM1000S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM1000S 910 1000 16V 2000 G25 LSA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM880S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM880S 800 880 12V 2000 G65 LSA 49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM715S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM715S 650 715 12V 1600 G20F LSA 49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM660S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM660S 600 660 12V 1600 G10F LSA 49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM500S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM500S 455 500 10V 1600 G10F LSA 47 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM450S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM450S 410 450 8V 1600 G20F LSA 47 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM400S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM400S 365 400 8V 1600 G10F LSA 46 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU UM340S

Nhãn hiệu: UNIPOWER - Động cơ:MTU - GERMANY - Đầu phátđiện:  LEROY SOMER - FRANCE, STAMFORD - UK - Bộ điềukhiển: COMAP - CZECH, DEEPSEA - UK MODEL   PRIME  (KVA)   STANDBY  (KVA) MTU ENGINE  LEROY SOMER ALTERNATOR  UM340S 315 340 6R 1600 G20F LSA 46 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội