Máy phát điện LISTER PETTER

(34)
Xem dạng lưới

Máy phát điện LISTER PETTER VL18

Model Công suất liên tục kW/kVA Công suất dự phòng kW/kVA Model động cơ Dung tích xylanh (L) Đầu phát Mecc Alte LISTER PETTER VL18 16.1 17.7 LPWT4 1.86 ECO28-2LN/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER VL13

Model Công suất liên tục kW/kVA Công suất dự phòng kW/kVA Model động cơ Dung tích xylanh (L) Đầu phát Mecc Alte LISTER PETTERVL13 12.2 13.5 LPW4 1.86 ECO28-1LN/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER VL9

Model Công suất liên tục kW/kVA Công suất dự phòng kW/kVA Model động cơ Dung tích xylanh (L) Đầu phát Mecc Alte LISTER PETTER VL9 8.7 9.5 LPW3 1.38 ECO3-2LN/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER VL6

Model Công suất liên tục kW/kVA Công suất dự phòng kW/kVA Model động cơ Dung tích xylanh (L) Đầu phát Mecc Alte VL6 5,6 6.1 LPW2 0.92 ECO3-2SN/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER VL16

Model Công suất liên tục kW/kVA Công suất dự phòng kW/kVA Model động cơ Dung tích xylanh (L) Đầu phát Mecc Alte LISTER PETTER VL16 12.0/15.0 13.2/16.5 LPW4 1.86 ECO3-3LN/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER VL12

Model Công suất liên tục kW/kVA Công suất dự phòng kW/kVA Model động cơ Dung tích xylanh (L) Đầu phát Mecc Alte LISTER PETTER VL12 8.7/10.9 9.6/12.0 LPW3 1.38 ECO3-1LN/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER-PETTER VL7

Model Công suất liên tục kW/kVA Công suất dự phòng kW/kVA Model động cơ Dung tích xylanh (L) Đầu phát Mecc Alte LISTER-PETTER VL7 5.6/7.0 6.1/7.6 LPW2 0.92 ECO3-2SN/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER CT16Lm

Máy phát điện công suất nhỏ 6KVA - 22KVA do lắp ráp có chất lượng tốt, bền bỉ, độ ồn thấp, độ ổn địnhđiện áp cao phù hợp để sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi độ ổn định điện áp caonhư: trạm phát sóng viễn thông (BTS), truyền hình, cơ sở y tế, khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER CT12Lm

Máy phát điện công suất nhỏ 6KVA - 22KVA do lắp ráp có chất lượng tốt, bền bỉ, độ ồn thấp, độ ổn địnhđiện áp cao phù hợp để sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi độ ổn định điện áp caonhư: trạm phát sóng viễn thông (BTS), truyền hình, cơ sở y tế, khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER CT8.7Lm

Máyphát điện công suất nhỏ 6KVA - 22KVA do lắp ráp có chất lượng tốt, bền bỉ, độ ồn thấp, độ ổn địnhđiện áp cao phù hợp để sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi độ ổn định điện áp caonhư: trạm phát sóng viễn thông (BTS), truyền hình, cơ sở y tế, khách sạn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER CT5.6Lm

Máy phát điện công suất nhỏ 6KVA - 22KVA do lắp ráp có chất lượng tốt, bền bỉ, độ ồn thấp, độ ổn địnhđiện áp cao phù hợp để sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi độ ổn định điện áp caonhư: trạm phát sóng viễn thông (BTS), truyền hình, cơ sở y tế, khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER CT20L

Máy phát điện công suất nhỏ 6KVA - 22KVA do lắp ráp có chất lượng tốt, bền bỉ, độ ồn thấp, độ ổn địnhđiện áp cao phù hợp để sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi độ ổn định điện áp caonhư: trạm phát sóng viễn thông (BTS), truyền hình, cơ sở y tế, khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER CT15L

Máy phát điện công suất nhỏ 6KVA - 22KVA do lắp ráp có chất lượng tốt, bền bỉ, độ ồn thấp, độ ổn địnhđiện áp cao phù hợp để sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi độ ổn định điện áp caonhư: trạm phát sóng viễn thông (BTS), truyền hình, cơ sở y tế, khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER CT10L

Máy phát điện công suất nhỏ 6KVA - 22KVA do lắp ráp có chất lượng tốt, bền bỉ, độ ồn thấp, độ ổn địnhđiện áp cao phù hợp để sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi độ ổn định điện áp caonhư: trạm phát sóng viễn thông (BTS), truyền hình, cơ sở y tế, khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER CT7L

Máy phát điện công suất nhỏ 6KVA - 22KVA do lắp ráp có chất lượng tốt, bền bỉ, độ ồn thấp, độ ổn địnhđiện áp cao phù hợp để sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi độ ổn định điện áp caonhư: trạm phát sóng viễn thông (BTS), truyền hình, cơ sở y tế, khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER GT30LM

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Đầu phát Bảng điều khiển GT30LM 3 30KVA 33KVA Lister – Petter MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER GT20LM

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Đầu phát Bảng điều khiển GT20LM 3 20KVA 22KVA Lister – Petter MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER GT20LM1

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Đầu phát Bảng điều khiển GT20LM1 1 20KVA 22KVA Lister – Petter MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER GT15LM

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Đầu phát Bảng điều khiển GT15LM 3 15 KVA 16.5KVA Lister – Petter MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER GT12.2LM1

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Đầu phát Bảng điều khiển GT12.2LM1 1 12.2 KVA 13.5KVA Lister – Petter MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER GT10LM

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Đầu phát Bảng điều khiển GT10LM 3 10.9KVA 12KVA Lister – Petter MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER GT08LM1

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Đầu phát Bảng điều khiển GT08LM1 1 8.7 KVA 9.5KVA Lister – Petter MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER GT07LM

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Đầu phát Bảng điều khiển GT07LM 3 7 KVA 7.6KVA Lister – Petter MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER GT05LM1

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa GT05LM1 1 5.6 KVA 6.1KVA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER DP05LS

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP05LS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER DP08LS

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP08LS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER DP10LS

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP10LS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER DP16LS

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP16LS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER DP20LS

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP20LS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER DP07LT

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP07LT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER DP10LT

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP10LT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER DP15LT

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP15LT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER DP20LT

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP20LT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện LISTER PETTER P30LT

- Động cơ nhập từ Anh. - Đầu phát nhập từ Ý. - Bảo hành toàn Quốc - Phụ tùng có sẵn, giá cả hợp lý - Không xảy ra hư hỏng vặt hoặc hư hỏng nặng - Giá cả rất cạnh tranh. Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Động cơ Bảng điều khiển DP30LT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội