Máy phát điện GESAN

(101)
Xem dạng lưới

Máy phát điện Gesan DVA/S 700 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 700 E ME TWD 1643 GE Meccalte 629.800 700.300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 700 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 700 E LS TWD 1643 GE Lerroy somer 629.800 700.300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 660 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 660 E ME TAD 1642 GE Meccalte 597.375 657.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 660 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 660 E LS TAD 1642 GE Lerroy somer 597.375 657.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 550 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 550 E LS TAD 1641 GE Lerroy somer 500.000 558.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 550 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 550 E ME TAD 1641 GE Meccalte 500.000 546.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 500 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 500 E ME TAD 1345 GE Meccalte 455.875 506.425 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 500 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 500 E LS TAD 1345 GE Lerroy somer 455.000 500.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 450 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 450 E LS TAD 1344 GE Lerroy somer 410.000 450.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 450 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 450 E ME TAD 1344 GE Meccalte 400.000 437.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 410 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 410 E ME TAD 1343 GE Meccalte 377.813 413.850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 410 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 410 E LS TAD 1343 GE Lerroy somer 377.813 413.850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 360 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 360 E ME TAD 941 GE Meccalte 330.175 364.250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 360 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 360 E LS TAD 941 GE Lerroy somer 330.175 364.250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 340 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 340 E LS TAD 941 GE Lerroy somer 315.000 341.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 330 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 330 E ME TAD 941 GE Meccalte 300.000 330.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 275 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 275 E ME TAD 734 GE Meccalte 244.950 273.700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 275 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 275 E LS TAD 734 GE Lerroy somer 244.950 273.700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 220 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 220 E LS TAD 733 GE Lerroy somer 200.000 223.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 220 E AB

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 220 E AB TAD 733 GE ABB 200.000 220.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 200 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 200 E LS TAD 732 GE Lerroy somer 180.000 202.400 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 200 E AB

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 200 E AB TAD 732 GE ABB 181.700 202.400 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 165 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 165 E LS TAD 731 GE Lerroy somer 150.000 165.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 165 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 165 E ME TAD 731 GE Meccalte 150.000 164.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 140 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 140 E LS TAD 532 GE Lerroy somer 128.800 143.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 140 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 140 E ME TAD 532 GE Meccalte 128.800 142.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 3300 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 3300 E LS 20V4000G63L Lerroy somer 3,000.000 3,300.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 3100 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 3100 E LS 20V4000G63 Lerroy somer 2,815.000 3,105.600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 2750 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 2750 E LS 20V4000G23 Lerroy somer 2,500.000 2,750.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 2500 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 2500 E LS 16V4000G63 Lerroy somer 2,250.000 2,475.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 2250 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 2250 E LS 16V4000G23 Lerroy somer 2,091.600 2,307.600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 2050 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 2050 E LS 12V4000G63 Lerroy somer 1,836.000 2,045.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 1800 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 1800 E LS 12V4000G23 Lerroy somer 1,640.000 1,800.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 1500 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 1500 E LS 12V4000G21 Lerroy somer 1,387.000 1,529.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 1400 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 1400 E LS 12V4000G21R Lerroy somer 1,250.000 1,375.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 1250 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 1250 E LS 18V2000G65 Lerroy somer 1,152.000 1,267.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 1100 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 1100 E LS 16V2000G65 Lerroy somer 1,000.000 1,100.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 1000 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 1000 E LS 16V2000G25 Lerroy somer 909.625 1,000.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 880 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 880 E LS 12V2000G65 Lerroy somer 780.188 863.313 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 715 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 715 E ME 12V1600G20/80 Meccalte 651.537 719.688 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 715 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 715 E LS 12V1600G20/80 Lerroy somer 651.537 719.688 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 650 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 650 E ME 12V1600G10/70 Meccalte 596.713 658.475 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 650 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 650 E LS 12V1600G10/70 Lerroy somer 596.713 658.475 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 550 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 550 E LS 10V1600G20/80 Lerroy somer 500.000 558.475 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 550 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 550 E ME 10V1600G20/80 Meccalte 500.000 546.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 400 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 400 E LS 8V1600G10/70 Lerroy somer 365.000 405.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 500 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 500 E ME 10V1600G10/70 Meccalte 457.425 505.600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 500 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 500 E LS 10V1600G10/70 Lerroy somer 455.000 500.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123