• Máy phát điện Gesan DVA/S 450 E ME

  • Mã hàng :DVA/S 450 E ME
  • Bảo hành : 12 tháng

  • Giá : 0 ( Giá chưa bao gồm VAT )
  • Mua hàng
  • Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Thông tin sản phẩm

Model

Engine Model

Alternator

Prime Pwr.
(kVA)

Standby Pwr.
(kVA)

DVA/S 450 E ME

TAD 1344 GE

Meccalte

400.000

437.000

Sản phẩm cùng loại

Máy phát điện Gesan DPA/S 15 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 15 E LS 403D-15G Lerroy somer 12.750 14.125 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 15 E SC

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 15 E SC 403D-15G Sincro 12.750 14.125 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 15 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 15 E LS 403D-15G Lerroy somer 12.750 14.125 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 25 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 25 E LS 404D-22G Lerroy somer 20.000 22.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 25 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 25 E LS 404D-22G Lerroy somer 20.000 22.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 25 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 25 E AB 404D-22G ABB 20.250 22.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 25 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 25 E AB 404D-22G ABB 20.250 22.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 35 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 35 E AB 1103A-33G ABB 30.000 33.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 35 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 35 E AB 1103A-33G ABB 30.000 33.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 35 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 35 E LS 1103A-33G Lerroy somer 30.812 33.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 35 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 35 E LS 1103A-33G Lerroy somer 30.812 33.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 45 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 45 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 35.000 45.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 45 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 45 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 40.000 45.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 45 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 45 E AB 1103A-33TG1 ABB 45.000 49.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 50 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 50 E AB 1103A-33TG1 ABB 45.000 49.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 50 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 50 E AB 1103A-33TG1 ABB 45.000 49.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 50 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 50 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 45.000 49.625 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 50 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 50 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 45.000 49.625 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 65 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 65 E AB 1103A-33TG2 ABB 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 65 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 65 E LS 1103A-33TG2 Lerroy somer 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 65 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 65 E AB 1103A-33TG2 ABB 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 65 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 65 E LS 1103A-33TG2 Lerroy somer 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 90 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 90 E LS 1104A-44TG2 Lerroy somer 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 90 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 90 E ME 1104A-44TG2 Meccalte 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 90 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 90 E LS 1104A-44TG2 Lerroy somer 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 90 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 90 E ME 1104A-44TG2 Meccalte 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 110 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 110 E AB 1104C-44TAG2 ABB 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan PA/S 110 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 110 E LS 1104C-44TAG2 Lerroy somer 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 110 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 110 E AB 1104C-44TAG2 ABB 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 110 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 110 E LS 1104C-44TAG2 Lerroy somer 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 110 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 110 E ME 1104C-44TAG2 Meccalte 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 150 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 150 E LS 1006 TAG Lerroy somer 135.000 150.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 150 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 150 E ME 1006 TAG Meccalte 136.000 150.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 220 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 220 E LS 1306C E87TAG3 Lerroy somer 200.000 223.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 275 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 275 E LS 1306C E87TAG6 Lerroy somer 250.000 275.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 400 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 400 E LS 2206A E13TAG2 Lerroy somer 355.000 406.250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 450 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 450 E LS 2206A E13TAG3 Lerroy somer 410.000 450.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 500 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 500 E LS 2506A-E15TAG1 Lerroy somer 455.000 500.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 550 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 550 E LS 2506A-E15TAG2 Lerroy somer 500.000 561.250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 700 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 700 E LS 2806A-E18TAG2 Lerroy somer 650.000 700.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 800 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 800 E LS 4006-23 TAG2A Lerroy somer 725.000 800.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 900 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 900 E LS 4006-23 TAG3A Lerroy somer 800.000 900.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 1000 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 1000 E LS 4008 TAG1A Lerroy somer 905.000 996.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 1100 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 1100 E LS 4008 TAG2A Lerroy somer 1,000.000 1,100.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 275 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 275 E LS 6R1600G10/70 Lerroy somer 250.000 275.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 275 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 275 E ME 6R1600G10/70 Meccalte 250.000 275.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 300 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 300 E LS 6R1600G10/70 Lerroy somer 275.075 300.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 300 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 300 E ME 6R1600G10/70 Meccalte 275.075 303.825 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 330 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 330 E ME 6R1600G20/80 Meccalte 300.000 330.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 330 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 330 E LS 6R1600G20/80 Lerroy somer 310.438 341.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 400 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 400 E LS 8V1600G10/70 Lerroy somer 365.000 405.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 400 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 400 E ME 8V1600G10/70 Meccalte 366.650 405.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 440 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 440 E ME 8V1600G20/80 Meccalte 400.000 437.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 440 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 440 E LS 8V1600G20/80 Lerroy somer 409.375 450.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 500 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 500 E LS 10V1600G10/70 Lerroy somer 455.000 500.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 500 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 500 E ME 10V1600G10/70 Meccalte 457.425 505.600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 550 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 550 E ME 10V1600G20/80 Meccalte 500.000 546.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 550 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 550 E LS 10V1600G20/80 Lerroy somer 500.000 558.475 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 650 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 650 E LS 12V1600G10/70 Lerroy somer 596.713 658.475 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 650 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 650 E ME 12V1600G10/70 Meccalte 596.713 658.475 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 715 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 715 E LS 12V1600G20/80 Lerroy somer 651.537 719.688 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 715 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 715 E ME 12V1600G20/80 Meccalte 651.537 719.688 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 880 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 880 E LS 12V2000G65 Lerroy somer 780.188 863.313 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 1000 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 1000 E LS 16V2000G25 Lerroy somer 909.625 1,000.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 1100 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 1100 E LS 16V2000G65 Lerroy somer 1,000.000 1,100.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 1250 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 1250 E LS 18V2000G65 Lerroy somer 1,152.000 1,267.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 1400 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 1400 E LS 12V4000G21R Lerroy somer 1,250.000 1,375.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 1500 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 1500 E LS 12V4000G21 Lerroy somer 1,387.000 1,529.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 1800 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 1800 E LS 12V4000G23 Lerroy somer 1,640.000 1,800.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 2050 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 2050 E LS 12V4000G63 Lerroy somer 1,836.000 2,045.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 2250 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 2250 E LS 16V4000G23 Lerroy somer 2,091.600 2,307.600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 2500 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 2500 E LS 16V4000G63 Lerroy somer 2,250.000 2,475.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 2750 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 2750 E LS 20V4000G23 Lerroy somer 2,500.000 2,750.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 3100 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 3100 E LS 20V4000G63 Lerroy somer 2,815.000 3,105.600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA 3300 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA 3300 E LS 20V4000G63L Lerroy somer 3,000.000 3,300.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 140 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 140 E ME TAD 532 GE Meccalte 128.800 142.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 140 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 140 E LS TAD 532 GE Lerroy somer 128.800 143.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 165 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 165 E ME TAD 731 GE Meccalte 150.000 164.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 165 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 165 E LS TAD 731 GE Lerroy somer 150.000 165.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 200 E AB

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 200 E AB TAD 732 GE ABB 181.700 202.400 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 200 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 200 E LS TAD 732 GE Lerroy somer 180.000 202.400 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 220 E AB

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 220 E AB TAD 733 GE ABB 200.000 220.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 220 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 220 E LS TAD 733 GE Lerroy somer 200.000 223.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 275 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 275 E LS TAD 734 GE Lerroy somer 244.950 273.700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 275 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 275 E ME TAD 734 GE Meccalte 244.950 273.700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 330 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 330 E ME TAD 941 GE Meccalte 300.000 330.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 340 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 340 E LS TAD 941 GE Lerroy somer 315.000 341.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 360 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 360 E LS TAD 941 GE Lerroy somer 330.175 364.250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 360 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 360 E ME TAD 941 GE Meccalte 330.175 364.250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 410 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 410 E LS TAD 1343 GE Lerroy somer 377.813 413.850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 410 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 410 E ME TAD 1343 GE Meccalte 377.813 413.850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 450 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 450 E ME TAD 1344 GE Meccalte 400.000 437.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 450 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 450 E LS TAD 1344 GE Lerroy somer 410.000 450.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 500 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 500 E LS TAD 1345 GE Lerroy somer 455.000 500.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 500 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 500 E ME TAD 1345 GE Meccalte 455.875 506.425 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 550 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 550 E ME TAD 1641 GE Meccalte 500.000 546.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 550 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 550 E LS TAD 1641 GE Lerroy somer 500.000 558.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 660 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 660 E LS TAD 1642 GE Lerroy somer 597.375 657.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 660 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 660 E ME TAD 1642 GE Meccalte 597.375 657.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 700 E LS

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 700 E LS TWD 1643 GE Lerroy somer 629.800 700.300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DVA/S 700 E ME

Model Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DVA/S 700 E ME TWD 1643 GE Meccalte 629.800 700.300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng