Máy phát điện Stream Power

(46)
Xem dạng lưới

Máy phát điện 3 pha Stream Power C275 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C275 D5 250 275 220/380 50 3135x1100x1928 2119 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C250 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C250 D5 227.5 250 220/380 50 1623x1020x1685 2018 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C220 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C220 D5 200 220 220/380 50 2541x1000x1737 1835 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C200V D5S

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C200V D5S 185 203.75 220/380 50 2427x1000x1685 1870 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C150D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C150D5 136.25 150 220/380 50 2220x1050x1577 1390 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C125 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C125 D5 112.5 125 220/380 50 2220x1050x1577 1280 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C110 D5B

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C110 D5B 100 110 220/380 50 2220x1050x1577 1280 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C100 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C100 D5 90 100 220/380 50 1920x1050x1438 1195 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C90 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C90 D5 89 90 220/380 50 1920x1050x1438 1165 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C80 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C80 D5 72.5 80 220/380 50 1920x1050x1438 1120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C70 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C70 D5 62.5 70 220/380 50 1920x1050x1438 1060 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C38 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C38 D5 35 38 220/380 50 1753x930x1256 640 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C22 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C22 D5 20 22 220/380 50 1753x930x1256 544 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C15 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C15 D5 13 15 220/380 50 1300x730x1130 370 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C11 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C11 D5 10 11 220/380 50 1300x730x1130 361 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power ES68 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng ES68 D5 62 68 220/380 50 1800x750x1260 850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power ES55 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng ES55 D5 50 55 220/380 50 1800x800x1320 800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power ES43 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng ES43 D5 40 43 220/380 50 1800x750x1215 750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power ES38 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng ES38 D5 35 38 220/380 50 1800x750x1260 700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power ES33 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng ES33 D5 30 33 220/380 50 1800x750x1260 700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power ES28 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng ES28 D5 25 27.5 220/380 50 1400x680x1040 565 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power ES22 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng ES22 D5 20 22 220/380 50 1400x680x1040 540 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power ES17D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng ES17D5 15 16.5 220/380 50 1250x680x1105 490 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C2500 D5A

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C2500 D5A 2250 2500 220/380 50 5842x2270x2800 17720 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C2250 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C2250 D5 2000 2250 220/380 50 5891x2270x2550 15245 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C2000 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C2000 D5 1875 2062.5 220/380 50 5828x2270x2550 15245 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C1675 D5A

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1675 D5A 1500 1675 220/380 50 5637x2250x2250 11300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C1675 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1675 D5 1406.25 1675 220/380 50 5637x2250x2250 11300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C1400 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1400 D5 1256.25 1400 220/380 50 5283x2066x2233 9960 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C1250 D5A

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1250 D5A 1125 1250 220/380 50 4387x2083x2228 8615 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C1100 D5B

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1100 D5B 1028.75 1132.5 220/380 50 4479x1854x2194 8466 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C1100 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1100 D5 1000 1110 220/380 50 4469x1755x2248 7488 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C1000 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1000 D5 938.75 1041.25 220/380 50 4230x1756x2248 6890 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C900 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C900 D5 820 900 220/380 50 4593x1502x2086 6700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C840 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C840 D5 760 840 220/380 50 4593x1502x2086 6550 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C825 D5A

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C825 D5A 750 825 220/380 50 4080x1756x2181 6278 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C700 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C700 D5 640 706.25 220/380 50 3819x1483x2037 5604 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C650 D5A

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C650 D5A 590 650 220/380 50 3419x1246x1906 4225 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C575 D5B

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C575 D5B 511.25 576.25 220/380 50 3419x1246x1906 4205 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C550 D5e

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C550 D5e 500 550 220/380 50 3403x1500x2059 4202 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C500 D5e

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C500 D5e 450 500 220/380 50 3403x1500x2059 4072 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C440 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C440 D5 400 440 220/380 50 3228x1000x1915 3140 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C400 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C400 D5 350 390 220/380 50 3156x1000x1915 3032 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C350 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C350 D5 315 350 220/380 50 3156x1000x1915 2582 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C330 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C330 D5 300 330 220/380 50 3135x1100x1928 2518 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện 3 pha Stream Power C300 D5

Model Công suất ( KVA ) Điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C300 D5 275 300 220/380 50 3135x1100x1928 2518 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội