Máy phát điện SUMOKAMA

(10)
Xem dạng lưới

Máy phát điện chạy dầu vỏ chống ồn chạy điều hòa SUMOKAMA – 3700T

Máy phát điện chạy dầu vỏ chống ồn SUMOKAMA – 3700T  Động cơ Diesel: 178FE Công suất: 3 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: 125/135 kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SK6700E

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SK6700E– 1 pha, đề, không chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 186FA Công suất: 5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: 95/105 ...

12500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy dầu – SK9700T

Máy phát điện chạy dầu – SK9700T – 1 pha, đề, có vỏ chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 192F Công suất: 6 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy dầu SK10000T – 1 pha

Máy phát điện chạy dầu  SK10000T – 1 pha, đề, có vỏ chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 195F Công suất: 7,5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SK6700T

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SK6700T  Động cơ Diesel: 186FA Công suất: 5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: 150/160 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy dầu SK6700T

Máy phát điện chạy dầu  SK6700T– 1 pha, đề, có vỏ chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 186FA Công suất: 5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy dầu SK9500E

Máy phát điện chạy dầu SK9500E– 1 pha, đề, không chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 192F Công suất: 6 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy dầu SK6700E

Tổ máy phát điện chạy dầu diesel SUMOKAMA – SK6700E – 1 pha, đề, không chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 186FA Công suất: 5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SK10000T (7,5 KW)

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SK10000T (7,5 KW) Động cơ Diesel: 195F Công suất: 7,5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: 200/215 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SK9700T

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SK9700T  Động cơ Diesel: 192F Công suất: 6 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: 155/165 kg Xuất xứ: PRC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội