Máy phát điện Transmeco - Greenpower

(5)
Xem dạng lưới

Máy phát điện dùng gas CC5000-LPG

Thông số kỹ thuật CC5000-LPG Công suất trung bình (W) 4.600 Công suất tối đa (W) 4.800 Tần số (Hz) – Hiệu điện thế (V) – Dòng (A) 50 Hz – 220V – 8.3A Điều chỉnh điện áp Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp (AVR) Công suất động cơ CC188F  chạy bằng Gas ...

23700000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dùng gas CC5000-LPG

Thông số kỹ thuật CC5000-LPG Công suất trung bình (W) 4.600 Công suất tối đa (W) 4.800 Tần số (Hz) – Hiệu điện thế (V) – Dòng (A) 50 Hz – 220V – 8.3A Điều chỉnh điện áp Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp (AVR) Công suất động cơ CC188F  chạy bằng Gas ...

23700000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Biogas CC1500-LPG/MG

Thông số kỹ thuật CC1500-LPG/MG Công suất trung bình (W) 1.200 Công suất tối đa (W) 1.300 Tần số (Hz) – Hiệu điện thế (V) – Dòng (A) 50 Hz – 220V – 8.3A Điều chỉnh điện áp Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp (AVR) Công suất động cơ CC170F  chạy bằng ...

11300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dùng gas CC6000XT-LPG

Thông số kỹ thuật CC6000XT-LPG Công suất trung bình (W) 4.900 Công suất tối đa (W) 5.200 Tần số (Hz) – Hiệu điện thế (V) – Dòng (A) 50 Hz – 220V – 8.3A Điều chỉnh điện áp Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp (AVR) Công suất động cơ CC188F  chạy bằng ...

28000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dùng gas CC2500-LPG

Thông số kỹ thuật CC2500-LPG Công suất trung bình (W) 2.400 Công suất tối đa (W) 2.600 Tần số (Hz) - Hiệu điện thế (V) - Dòng (A) 50 Hz - 220V - 8.3A Điều chỉnh điện áp Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp (AVR) Công suất động cơ CC170F  chạy bằng Gas ...

11300000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội