Máy phát điện KINWER

(9)
Xem dạng lưới

Máy phát điện xăng Kinwer FY1800CX

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 1.0KW Máy trần, giật nổ   Công suất liên tục/tối đa:1.0/1.2Kw   Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS)   Tiêu hao nguyên liệu: 0.4 L/h (100% CS)   Kích thước: 465x410x370 (mm) Trọng lượng: 27 kg ...

4800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện xăng Kinwer FY2800CX

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.0KW Máy trần, giật nổ, đề nổModel: FY2800CX Công suất liên tục/tối đa:2.0/2.2KwThời gian chạy liên tục: 12h(50% CS)Tiêu hao nguyên liệu: 0.6 L/h (100% CS) Kích thước: 585x455x470 (mm)Trọng lượng: 43 kg ...

8350000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Kinwer FY3800CX

Công suất liên tục/tối đa: 2.6/2.8Kw Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) Tiêu hao nguyên liệu: 0.6 L/h (100% CS) Kích thước: 585x455x470 (mm) Trọng lượng: 47 kg Máy trần giật nổ ...

9750000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Kinwer FY6800CX

Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5Kw Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) Tiêu hao nguyên liệu: 1.1 L/h (100% CS) Kích thước: 710x545x580 (mm) Trọng lượng: 81 kg Đề nổi, giật nổi ...

16350000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Kinwer FY7800CX

Công suất liên tục/tối đa: 6.0/6.5Kw Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) Tiêu hao nguyên liệu: 1.1 L/h (100% CS) Kích thước: 710x545x580 (mm) Trọng lượng: 81 kg ...

19250000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện kinwer FY7800CXD

Model: FY7800CXD Công suất liên tục/tối đa: 6.0/6.5Kw Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) Tiêu hao nguyên liệu: 1.1 L/h (100% CS) Kích thước: 710x545x580 (mm) Trọng lượng: 81 kg Máy trần giật nổi đề nổi ...

24154000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện kinwer FY3800CXD

Model: FY3800CXD Công suất liên tục/tối đa: 2.6/2.8Kw Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) Tiêu hao nguyên liệu: 0.6 L/h (100% CS) Kích thước: 585x455x470 (mm) Trọng lượng: 47 kg Máy trần đề nổi, giật nổ ...

12246000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện kinwer FY6800CXD

Model: FY6800CXD Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5Kw Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) Tiêu hao nguyên liệu: 1.1 L/h (100% CS) Kích thước: 710x545x580 (mm) Trọng lượng: 81 kg Đề nổi, giật nổi ...

20540000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện xăng Kinwer FY2800CXD

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.0KW Máy trần, giật nổ, đề nổ Model: FY2800CXD  Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2Kw Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS) Tiêu hao nguyên liệu: 0.6 L/h (100% CS)  Kích thước: 585x455x470 (mm) Trọng lượng: 43 kg ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội