Máy phát điện CUMMINS

(429)
Xem dạng lưới

Máy Phát Điện Cummins GF-DC120

CUMMINSGF-DC120Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KW)96105Công suất tổ máy (KVA)120132Công suất động cơ tối đa (KW)116Model động cơ6BTA5.9-G2Nhà sản xuấtđộng cơCUMMINS DCECKết cấuđộng cơ4 thì, 6 xilanh thẳng hàngPhương thức làm lạnhNắp bảo vệ an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-DC100

CUMMINSGF-DC100Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KW)8088Công suất tổ máy (KVA)100110Công suất động cơ tối đa (KW)92Model động cơ 6BT5.9-G2Nhà sản xuấtđộng cơCUMMINS DCECKết cấuđộng cơ4 thì, 6 xilanh thẳng hàngPhương thức làm lạnhNắp bảo vệ an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-DC85

Số hiệuModel động cơCông suất Dự phòng (KW/KVA)Công suất liên tục (KW/KVA)Model đầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG-24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC300

Số hiệuModel động cơCông suất Dự phòng (KW/KVA)Công suất liên tục (KW/KVA)Model đầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG-24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-DC140

Nhãn hiệu tổ máy phát điện CUMMINGF-DC140Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KW)112120Công suất tổ máy (KVA)140150Công suất động cơ tối đa (KW)130Model động cơ 6BTAA5.9-G2Nhà sản xuấtđộng cơCUMMINS DCECKết cấuđộng cơ4 thì, 6 xilanh thẳng hàngPhương ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-DC160

Máy Phát Điện CUMMINSGF – DC160Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)160175Công suất tổ máy (KW)128140Công suất động cơ tối đa (KW)180Model Động cơ6CTA8.3-G2Nhà sản xuất động cơCUMMINS DCECKết cấu động cơ4 thì, 6xilanh thẳng hàngPhương thức làm lạnh, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-DC180

Máy phát điện Cummins 180KVAGF – DC180Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)180200Công suất tổ máy (KW)144160Công suất động cơ tối đa (KW)180Model Động cơ6CTA8.3-G2Nhà sản xuất động cơCUMMINS DCECKết cấu động cơ4 thì, 6xilanh thẳng hàngPhương thức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-DC200

Máy phát điện Cummins 200KVAGF – DC200Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)200225Công suất tổ máy (KW)160180Công suất động cơ tối đa (KW)203Model Động cơ6CTAA8.3-G2Nhà sản xuất động cơCUMMINS DCECKết cấu động cơ4 thì, 6xilanh thẳng hàngPhương thức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC220

Model tổ máyModel động cơCông suấtCông suấtModeldự phòngliên tụcđầu phát(KW/KVA)(KW/KVA) GF-DC204B3.9-G122/22.720/25TFW(MYG)-20GF-DC244B3.9-G224/3022/27.5TFW(MYG)-22GF-DC304BT3.9-G126/3224/30TFW(MYG)-24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5TFW(MYG)-30GF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC280

Số hiệuModel động cơCông suất Dự phòng (KW/KVA)Công suất liên tục (KW/KVA)Model đầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG-24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC1300

Số hiệuModel động cơCông suất Dự phòng (KW/KVA)Công suất liên tục (KW/KVA)Model đầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG-24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC320

Số hiệuModel động cơCông suất Dự phòng (KW/KVA)Công suất liên tục (KW/KVA)Model đầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG-24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC350

Máy phát điện Cummins 350KVAGF – CC350Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)350400Công suất tổ máy (KW)280320Công suất động cơ tối đa (KW)351Model Động cơNTA855-G4Nhà sản xuất động cơCUMMINS CCECKết cấu động cơ4 thì, 6xilanh thẳng hàngPhương thức làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC880

Modeltổ máyModelđộng cơCông suấtdự phòng (KW/KVA)Công suấtliên tục(KW/KVA)Modelđầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG -24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC800

Modeltổ máyModelđộng cơCông suấtdự phòng (KW/KVA)Công suấtliên tục(KW/KVA)Modelđầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG -24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC700

Modeltổ máyModelđộng cơCông suấtdự phòng (KW/KVA)Công suấtliên tục(KW/KVA)Modelđầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG -24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC660

Modeltổ máyModelđộng cơCông suấtdự phòng (KW/KVA)Công suấtliên tục(KW/KVA)Modelđầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG -24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC550

Modeltổ máyModelđộng cơCông suấtdự phòng (KW/KVA)Công suấtliên tục(KW/KVA)Modelđầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG -24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Cummins GF-DC225

MÔ TẢ SẢN PHẨMNhãn hiệu tổ Máy phát điệnCUMMINSGF – DC225Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)225250Công suất tổ máy (KW)180200Công suất động cơ tối đa (KW)240Model Động cơ6LTAA8.9-G2Nhà sản xuất động cơCUMMINS DCECKết cấu động cơ4 thì, 6xilanh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-DC40

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINSGF – DC85Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)8595Công suất tổ máy (KW)6875Công suất động cơ tối đa (KW)92Model Động cơ6BT5.9-G1Nhà sản xuất động cơCUMMINS DCECKết cấu động cơ4 thì, 6 xilanh thẳng hàngPhương thức làm lạnh, (Làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-DC30

Máy phát điện Cummins GF-DC30 CUMMINSGF-DC30Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KW)2430Công suất tổ máy (KVA)2632Công suất động cơ tối đa (KW)36Model động cơ4BT3.9-G1Nhà sản xuấtđộng cơCUMMINS DCECKết cấuđộng cơ4 thì, 4 xilanh thẳng hàngPhương thức làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-DC250

Máy phát điện Cummins 250KVAGF – DC250Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)250275Công suất tổ máy (KW)200220Công suất động cơ tối đa (KW)240Model Động cơ6LTAA8.9-G2Nhà sản xuất động cơCUMMINS DCECKết cấu động cơ4 thì, 6xilanh thẳng hàngPhương thức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC220

Model tổ máyModel động cơCông suấtCông suấtModeldự phòngliên tụcđầu phát(KW/KVA)(KW/KVA) GF-DC204B3.9-G122/22.720/25TFW(MYG)-20GF-DC244B3.9-G224/3022/27.5TFW(MYG)-22GF-DC304BT3.9-G126/3224/30TFW(MYG)-24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5TFW(MYG)-30GF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC1000

Nhãn hiệu tổmáy phát điệnCUMMINSGF – CC1000Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)10001100Công suất tổ máy (KW)800880Công suất động cơ tối đa (KW)970Model Động cơKTA38-G5Nhà sản xuất động cơCUMMINS CCECKết cấu động cơ4 thì, 6xilanh thẳng hàngPhương ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC580

Modeltổ máyModelđộng cơCông suấtdự phòng (KW/KVA)Công suấtliên tục(KW/KVA)Modelđầu phátThông số kỹ thuậtGF-DC254B3.9-G122/2820/25MYG-20GF-DC304BT3.9-G126/3224/30MYG -24GF-DC404BT3.9-G133/41.2530/37.5MYG-30GF-DC504BTA3.9-G245/56.2540/50MYG-40GF-DC6052 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC1100

Nhãn hiệu tổmáy phát điệnCUMMINSGF – CC1100Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)11001400Công suất tổ máy (KW)9001200Công suất động cơ tối đa (KW)1000Model Động cơKTA38-G5Nhà sản xuất động cơCUMMINS CCECKết cấu động cơ4 thì, 6xilanh thẳng hàngPhương ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Cummins GF-CC400

Thông tin chi tiết:Nhãn hiệu tổmáy phát điệnCUMMINSGF – CC400Liên tụcDự phòngCông suất tổ máy (KVA)400450Công suất tổ máy (KW)320360Công suất động cơ tối đa (KW)407Model Động cơNTAA855-G7ANhà sản xuất động cơCUMMINS CCECKết cấu động cơ4 thì, 6xilanh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 725 KVA MPE-800CMP

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-800CMPCông suất dự phòng: 800 KVACông suất liên tục: 725 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: MPE – ChinaBảng điều khiển: Datakom – D300Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 750 KVA C750D5P

Thông số kỹ thuậtModel: C750D5PCông suất dự phòng: 825 KVACông suất liên tục: 750 KVAĐộng cơ: CUMMINS – Ấn ĐộĐầu phát: Stamford –Bảng điều khiển: PowerCommand – PC3.3Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 725 KVA MPE-800C

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-800CCông suất dự phòng: 800 KVACông suất liên tục: 725 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Stamford – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF20Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN 150 KVA MPE-165DK

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-165DKCông suất dự phòng: 165 KVACông suất liên tục: 150 KVAĐộng cơ: DOOSAN – KoreaĐầu phát: MPE – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF9Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN 150 KVA MPE-165D

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-165DCông suất dự phòng: 165 KVACông suất liên tục: 150 KVAĐộng cơ: DOOSAN – KoreaĐầu phát: Stamford – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF9Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN 150 KVA MPE-150D

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-150DCông suất dự phòng: 165 KVACông suất liên tục: 150 KVAĐộng cơ: DOOSAN – KoreaĐầu phát: FARADAY – ChinaBảng điều khiển: DATAKOM – D200Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 94 KVA MPE-94CMP

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-94CMPCông suất dự phòng: 103 KVACông suất liên tục: 94 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: MPE – ChinaBảng điều khiển: DEEPSEA – DSE6020Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 910 KVA MPE-1000CMP

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-1000CMPCông suất dự phòng: 1000 KVACông suất liên tục: 910 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: MPE – ChinaBảng điều khiển: Datakom – D300Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 900KVA

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 900KVABộ máy phát được thiết kế để đáp ứng ISO8528-5 đáp ứng nhất thời và NFPA 110. Hệ thống làm mát được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ môi trường 50˚C / 122˚F với giới hạn lưu lượng không khí là 0,5 in. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 900 KVA MPE-1000CD

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-1000CDCông suất dự phòng: 1000 KVACông suất liên tục: 900 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Leroysomer – ChinaBảng điều khiển: DEEPSEA – DSE7320Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 900 KVA MPE-1000C

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-1000CCông suất dự phòng: 1000 KVACông suất liên tục: 900 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Stamford – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF20Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 90 KVA MPE-100C

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-100CCông suất dự phòng: 100 KVACông suất liên tục: 90 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Stamford – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF9Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 85 KVA MPE-94C

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-94CCông suất dự phòng: 94 KVACông suất liên tục: 85 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Stamford – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF9Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 840 KVA MPE-924CMP

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-924CMPCông suất dự phòng: 924 KVACông suất liên tục: 840 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: MPE – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF20Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 840 KVA MPE-924CD

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-924CDCông suất dự phòng: 924 KVACông suất liên tục: 840 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Leroysomer – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF20Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 840 KVA MPE-924C

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-924CCông suất dự phòng: 924 KVACông suất liên tục: 840 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Stamford – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF20Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 82.5 KVA C82.5D5P

Thông số kỹ thuậtModel: C82.5D5PCông suất dự phòng: 90.75 KVACông suất liên tục: 82.5 KVAĐộng cơ: CUMMINS – Ấn ĐộĐầu phát: Stamford –Bảng điều khiển: PowerCommand – PSO500Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 800 KVA MPE-880CD

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-880CDCông suất dự phòng: 880 KVACông suất liên tục: 800 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Leroysomer – ChinaBảng điều khiển: DEEPSEA – DSE7320Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 800 KVA MPE-880C

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-880CCông suất dự phòng: 880 KVACông suất liên tục: 800 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Stamford – ChinaBảng điều khiển: DEEPSEA – DSE7320Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 750 KVA MPE-825C

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-825CCông suất dự phòng: 825 KVACông suất liên tục: 750 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Stamford – ChinaBảng điều khiển: COMAP – IL3-AMF20Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 750 KVA MPE-825CD

Thông số kỹ thuậtModel: MPE-825CDCông suất dự phòng: 825 KVACông suất liên tục: 750 KVAĐộng cơ: CUMMINS – ChinaĐầu phát: Leroysomer – ChinaBảng điều khiển: DEEPSEA – DSE7320Khung bệ, vỏ chống ồnHệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội