Máy bơm nước Varisco

(106)
Xem dạng lưới

Bơm ly tâm Varisco J6-355 (60Hz-7m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)15Cột áp (m)7Lưu lượng (m3/h)280Số vòng quay (vòng/phút)1150Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-355 (60Hz-15m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)15Cột áp (m)15Lưu lượng (m3/h)200Số vòng quay (vòng/phút)1150Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-355 (60Hz-20m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)15Cột áp (m)20Lưu lượng (m3/h)90Số vòng quay (vòng/phút)1150Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-400 (60Hz-42m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)75Cột áp (m)42Lưu lượng (m3/h)380Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-400 (60Hz-54m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)75Cột áp (m)54Lưu lượng (m3/h)200Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-400 (60Hz-55m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)75Cột áp (m)55Lưu lượng (m3/h)100Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-300 (60Hz-15m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)45Cột áp (m)15Lưu lượng (m3/h)480Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-300 (60Hz-25m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)45Cột áp (m)25Lưu lượng (m3/h)320Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-300 (60Hz-28.5m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)45Cột áp (m)28.5Lưu lượng (m3/h)120Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-305 (60Hz-10m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)30Cột áp (m)10Lưu lượng (m3/h)480Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-305 (60Hz-20m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)30Cột áp (m)20Lưu lượng (m3/h)200Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-305 (60Hz-27m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)30Cột áp (m)27Lưu lượng (m3/h)100Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J10-305 (60Hz-17m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)45Cột áp (m)17Lưu lượng (m3/h)600Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J10-305 (60Hz-23.5m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)45Cột áp (m)23.5Lưu lượng (m3/h)400Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J10-305 (60Hz-28m)

Hãng sản xuấtVARISCOCông suất (Kw)45Cột áp (m)28Lưu lượng (m3/h)200Số vòng quay (vòng/phút)1750Xuất xứItaly ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-250 (60Hz-22m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 22 Cột áp (m) 22 Lưu lượng (m3/h) 80 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-250 (60Hz-18m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 22 Cột áp (m) 18 Lưu lượng (m3/h) 200 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-250 (60Hz-8m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 22 Cột áp (m) 8 Lưu lượng (m3/h) 340 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-316 (60Hz-43m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 43 Lưu lượng (m3/h) 60 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-316 (60Hz-40m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 40 Lưu lượng (m3/h) 110 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-316 (60Hz-30m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 30 Lưu lượng (m3/h) 180 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-250 (60Hz-26.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 15 Cột áp (m) 26.5 Lưu lượng (m3/h) 40 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-250 (60Hz-24m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 15 Cột áp (m) 24 Lưu lượng (m3/h) 80 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-250 (60Hz-14m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 15 Cột áp (m) 14 Lưu lượng (m3/h) 150 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J85 (60Hz-22m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 22 Lưu lượng (m3/h) 20 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J85 (60Hz-19.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 19.5 Lưu lượng (m3/h) 45 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J85 (60Hz-12m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 12 Lưu lượng (m3/h) 90 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J3-140 (60Hz-28.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 28.5 Lưu lượng (m3/h) 20 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J3-140 (60Hz-26m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 26 Lưu lượng (m3/h) 40 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J3-140 (60Hz-21m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 21 Lưu lượng (m3/h) 70 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J2-180 (60Hz-48m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 48 Lưu lượng (m3/h) 10 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J2-180(60Hz-44m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 44 Lưu lượng (m3/h) 30 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J2-180 (60Hz-34m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 34 Lưu lượng (m3/h) 50 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J50 (60Hz-25m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 25 Lưu lượng (m3/h) 10 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J50 (60Hz-9.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 9.5 Lưu lượng (m3/h) 48 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J1-180 (60Hz-48m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 5.5 Cột áp (m) 48 Lưu lượng (m3/h) 15 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J1-180 (60Hz-34m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 5.5 Cột áp (m) 34 Lưu lượng (m3/h) 25 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J40 (60Hz-21.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 2.2 Cột áp (m) 21.5 Lưu lượng (m3/h) 5 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J40 (60Hz-18m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 2.2 Cột áp (m) 18 Lưu lượng (m3/h) 15 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J40 (60Hz-5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 2.2 Cột áp (m) 5 Lưu lượng (m3/h) 24 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J300 (50Hz-15m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 55 Cột áp (m) 15 Lưu lượng (m3/h) 300 Số vòng quay (vòng/phút) 975 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J300 (50Hz-12m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 55 Cột áp (m) 12 Lưu lượng (m3/h) 720 Số vòng quay (vòng/phút) 975 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J300 (50Hz-8m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 55 Cột áp (m) 8 Lưu lượng (m3/h) 1200 Số vòng quay (vòng/phút) 975 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J10-305 (50Hz-18.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 18.5 Lưu lượng (m3/h) 200 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J10-305 (50Hz-15m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 15 Lưu lượng (m3/h) 400 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J10-305 (50Hz-6m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 6 Lưu lượng (m3/h) 600 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-305 (50Hz-17m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 17 Lưu lượng (m3/h) 100 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-305 (50Hz-13m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 13 Lưu lượng (m3/h) 200 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM