Máy bơm KOOP

(11)
Xem dạng lưới

BƠM KOOP KDP50HB/HBE/HL/HLE

ModelKDP50HB/HBE/HL/HLEĐộng cơKD186FA/FAECông suất động cơ (kW)6.6Lưu lượng max (m³/h)18Cột áp (m)45Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)50Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 5.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.65Kiểu khởi độngF: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP50B/BE/L/LE

ModelKDP50B/BE/L/LEĐộng cơKD170F/FECông suất động cơ (kW)2.8Lưu lượng max (m³/h)22Cột áp (m)15Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)50Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 2.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)0.75Kiểu khởi độngF: Giật nổ/ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP80B/BE/L/LE

ModelKDP80B/BE/L/LEĐộng cơKD178F/FECông suất động cơ (kW)4.0Lưu lượng max (m³/h)35Cột áp (m)17Đường kính ống xả (mm)80Đường kính ống hút (mm)80Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 3.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.1Kiểu khởi độngF: Giật nổ/ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP100B/BE/L/LE

ModelKDP100B/BE/L/LEĐộng cơKD186FA/FAECông suất động cơ (kW)4.0Lưu lượng max (m³/h)40Cột áp (m)19Đường kính ống xả (mm)100Đường kính ống hút (mm)100Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 5.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.65Kiểu khởi độngF: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP40HB/HBE/HL/HLE

ModelKDP40HB/HBE/HL/HLEĐộng cơKD178F/FECông suất động cơ (kW)4.0Lưu lượng max (m³/h)12Cột áp (m)42Đường kính ống xả (mm)100Đường kính ống hút (mm)100Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 5.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.1Kiểu khởi độngF: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP40CB/CBE/L/LE

ModelKDP40CB/CBE/L/LEĐộng cơ170F/FECông suất động cơ (kW)2.8Lưu lượng max (m³/h)19Cột áp (m)70Đường kính ống xả (mm)40Đường kính ống hút (mm)40Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 2.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)0.75Kiểu khởi độngF: Giật nổ/ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP50/40CB/CBE/L/LE

ModelKDP50/40CB/CBE/L/LEĐộng cơ178F/FECông suất động cơ (kW)4.0Lưu lượng max (m³/h)30Cột áp (m)80Đường kính ống xả (mm)50/40Đường kính ống hút (mm)50/40Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 3.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.1Kiểu khởi độngF: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP50CB/CBE/L/LE

ModelKDP50CB/CBE/L/LEĐộng cơ178F/FECông suất động cơ (kW)4.0Lưu lượng max (m³/h)30Cột áp (m)80Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)50Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 3.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.1Kiểu khởi độngF: Giật nổ/ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP80CB/CBE/L/LE

ModelKDP80CB/CBE/L/LEĐộng cơ186FA/FAECông suất động cơ (kW)6.6Lưu lượng max (m³/h)47Cột áp (m)80Đường kính ống xả (mm)80Đường kính ống hút (mm)80Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 5.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.65Kiểu khởi độngF: Giật ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP100/80CB/CBE/L/LE

ModelKDP100/80CB/CBE/L/LEĐộng cơ186FA/FAECông suất động cơ (kW)6.6Lưu lượng max (m³/h)90Cột áp (m)60Đường kính ống xả (mm)100/80Đường kính ống hút (mm)100/80Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 5.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.65Kiểu khởi ...

0

Bảo hành : 1 tháng

MÁY BƠM KOOP KDP100B/BE/L/LE

ModelKDP100B/BE/L/LEĐộng cơKD186FA/FAECông suất động cơ (kW)4.0Lưu lượng max (m³/h)40Cột áp (m)19Đường kính ống xả (mm)100Đường kính ống hút (mm)100Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 5.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.65Kiểu khởi độngF: ...

0

Bảo hành : 12 tháng