Máy bơm Nation Pump

(31)
Xem dạng lưới

Bơm hỏa tiễn SWS250-133.7 20 5HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 5HP Cột áp max (m): 78 Lưu lượng nước max  (lít/phút) : 441 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS280-57.5 20 10HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 10HP Cột áp max (m): 70 Lưu lượng nước max  (lít/phút) : 1000 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS280-45.5 21 7.5HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 7.5HP Cột áp max (m): 43 Lưu lượng nước max  (lít/phút) : 1317 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS250-325.5 20 7.5HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 7.5HP Cột áp max (m): 204 Lưu lượng nước max  (lít/phút) : 274 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS280-711 20 15HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 15HP Cột áp max (m): 97 Lưu lượng nước max  (lít/phút) : 1000 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS250-205.5 20 7.5HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 7.5HP Cột áp max (m): 121 Lưu lượng nước max  (lít/phút) : 441 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS250-223.7 20 5HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 5HP Cột áp max (m): 137 Lưu lượng nước max  (lít/phút) : 274 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS250-82.2 20 3HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 3HP Cột áp max (m): 49 Lưu lượng nước max  (lít/phút) : 441 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS250-142.2 20 3HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 3HP Cột áp max (m): 90 Lưu lượng nước max  (lít/phút) : 274 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS250-61.5 20 2HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất (HP) : 2 Cột áp max (m) :36 Lưu lượng nước tối đa (lít phút): 441 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

7580000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hỏa tiễn SWS250-101.5 20 2HP 380V

Hãng sản xuất : Nation pump Công suất : 2HP Cột áp max (m): 64 Lưu lượng nước tối đa (lít/phút) : 274 Điện áp (V) : 380 Xuất xứ : Taiwan ...

7500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCB225-1.37 26

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1/2 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít/phút Đẩy cao tối đa 36 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

2570000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCB225-1.18 26

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1/4 HP Lưu lượng nước tối đa 30 lít/phút Đẩy cao tối đa 30 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

2300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCA225-1.37 26T

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1/2 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít/phút Đẩy cao tối đa 36 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

2415000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCA225-1.18 26T

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1/4 HP Lưu lượng nước tối đa 30 lít/phút Đẩy cao tối đa 26 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

2210000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCB225-1.18 26T

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1/4 HP Lưu lượng nước tối đa 30 lít/phút Đẩy cao tối đa 30 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

2450000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCA225-1.37 26

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1/2 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít/phút Đẩy cao tối đa 36 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

2260000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCF225-1.25 26

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1/3 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít/phút Đẩy cao tối đa 30 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

1890000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCB225-1.75 26

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1 HP Lưu lượng nước tối đa 60 lít/phút Đẩy cao tối đa 55 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

4400000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCB225-1.37 26T

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1/2 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít/phút Đẩy cao tối đa 36 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

2630000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump LCS225-1.37 26

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu Inox, thân nhôm Công suất 1/2 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít/phút Đẩy cao tối đa 36 mét Điện áp 1 ...

3760000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCP225-1.25 26

Tên sản phẩm Máy bơm Nation Pump HCP225-1.25 26 Xuất xứ Taiwan Dòng bơm Đẩy cao, vỏ gang, đầu gang Công suất 1/3 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít / phút Đẩy cao tối đa 30 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm Không có rờ le nhiệt Công dụng Bơm nước sinh hoạt đẩy ...

1140000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCB225-1.75 26T

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1 HP Lưu lượng nước tối đa 60 lít/phút Đẩy cao tối đa 55 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

4600000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCA225-1.75 26

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1 HP Lưu lượng nước tối đa 60 lít/phút Đẩy cao tối đa 55 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

4230000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCP225-1.37 26

Tên sản phẩm Máy bơm Nation Pump HCP225-1.37 26 Xuất xứ Taiwan Dòng bơm Bơm bánh răng đẩy cao, vỏ gang, đầu gang Công suất 1/2 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít / phút Đẩy cao tối đa 36 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm Không có rờ le nhiệt Công dụng Bơm nước ...

1550000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCA225-1.18 26

Ưu điểm - Gia tăng áp lực đường ống, giúp cấp nước mạnh. - Bơm tự động đóng ngắt theo hành động đóng mở vòi nước. Dòng bơm Bơm bánh răng tăng áp, đầu gang Công suất 1/4 HP Lưu lượng nước tối đa 30 lít/phút Đẩy cao tối đa 26 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm ...

1950000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCP225-1.75 26

Tên sản phẩm Máy bơm Nation Pump HCP225-1.75 26 Xuất xứ Taiwan Dòng bơm Bơm bánh răng đẩy cao, vỏ gang, đầu gang Công suất 1 HP Lưu lượng nước tối đa 60 lít / phút Đẩy cao tối đa 55 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm Không có rờ le nhiệt Công dụng Bơm nước ...

2780000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCP225-1.37 26T

Tên sản phẩm Máy bơm Nation Pump HCP225-1.37 26T Xuất xứ Taiwan Dòng bơm Bơm bánh răng đẩy cao, vỏ gang, đầu gang Công suất 1/2 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít / phút Đẩy cao tối đa 36 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm Có rờ le nhiệt, bơm tự động dừng khi ...

1800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCP225-1.75 26T

Tên sản phẩm Máy bơm Nation Pump HCP225-1.75 26T Xuất xứ Taiwan Dòng bơm Bơm bánh răng đẩy cao, vỏ gang, đầu gang Công suất 1/2 HP Lưu lượng nước tối đa 60 lít / phút Đẩy cao tối đa 55 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm Có rờ le nhiệt, bơm tự động dừng khi ...

2890000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCS225-1.37 26

Tên sản phẩm Máy bơm Nation Pump HCS225-1.37 26 Xuất xứ Taiwan Dòng bơm Bơm bánh răng đẩy cao, vỏ gang, đầu Inox Công suất 1/2 HP Lưu lượng nước tối đa 45 lít / phút Đẩy cao tối đa 36 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm Không rờ le nhiệt Công dụng Bơm nước ...

3640000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Nation Pump HCS225-1.37 26T

Lưu lượng nước tối đa 45 lít / phút Đẩy cao tối đa 36 mét Điện áp 1 pha Đặc điểm Có rờ le nhiệt, bơm tự động ngắt khi động cơ quá nóng Công dụng Bơm nước sinh hoạt, bơm đẩy cao Ưu điểm - Hệ thống bơm vận hành êm và ổn định vì cánh bơm được vặn chặt ...

3750000

Bảo hành : 12 tháng