Máy bơm MATRA

(35)
Xem dạng lưới

MÁY BƠM MATRA CM 80-200A

ModelCM 80-200ACông suất động cơ (kW)37Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)240Cột áp (m)60Đường kính ống xả (mm)80Đường kính ống hút (mm)100Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 80-200B

ModelCM 80-200BCông suất động cơ (kW)30Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)225Cột áp (m)51Đường kính ống xả (mm)80Đường kính ống hút (mm)100Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 80-160D

ModelCM 80-160DCông suất động cơ (kW)11Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)180Cột áp (m)25Đường kính ống xả (mm)80Đường kính ống hút (mm)100Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 80-160C

ModelCM 80-160CCông suất động cơ (kW)15Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)195Cột áp (m)30Đường kính ống xả (mm)80Đường kính ống hút (mm)100Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 80-160A

ModelCM 80-160ACông suất động cơ (kW)22.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)225Cột áp (m)40Đường kính ống xả (mm)80Đường kính ống hút (mm)100Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 50-250B

ModelCM 50-250BCông suất động cơ (kW)18.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)78Cột áp (m)78Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 50-160B

ModelCM 50-160BCông suất động cơ (kW)5.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)78Cột áp (m)31Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 50-200A

ModelCM 50-200ACông suất động cơ (kW)15Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)78Cột áp (m)58Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 50-200B

ModelCM 50-200BCông suất động cơ (kW)11Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)72Cột áp (m)51Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 50-250A

ModelCM 50-250ACông suất động cơ (kW)22Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)78Cột áp (m)90Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 50-250C

ModelCM 50-250CCông suất động cơ (kW)15Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)78Cột áp (m)72Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 65-125A

ModelCM 65-125ACông suất động cơ (kW)7.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)132Cột áp (m)25Đường kính ống xả (mm)65Đường kính ống hút (mm)80Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 65-160B

ModelCM 65-160BCông suất động cơ (kW)11Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)144Cột áp (m)33Đường kính ống xả (mm)65Đường kính ống hút (mm)80Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy caoModelCM 65-160BCông suất động cơ (kW)11Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 65-200A

ModelCM 65-200ACông suất động cơ (kW)22Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)132Cột áp (m)56Đường kính ống xả (mm)65Đường kính ống hút (mm)80Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 65-200B

ModelCM 65-200BCông suất động cơ (kW)18.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)132Cột áp (m)47Đường kính ống xả (mm)65Đường kính ống hút (mm)80Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 65-250A

ModelCM 65-250ACông suất động cơ (kW)37Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)156Cột áp (m)90Đường kính ống xả (mm)65Đường kính ống hút (mm)80Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 80-160B

ModelCM 80-160BCông suất động cơ (kW)18.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)210Cột áp (m)35Đường kính ống xả (mm)80Đường kính ống hút (mm)100Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 50-125A

ModelCM 50-125ACông suất động cơ (kW)4.0Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)72Cột áp (m)25Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 40-250B

ModelCM 40-250BCông suất động cơ (kW)11Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)42Cột áp (m)75Đường kính ống xả (mm)40Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 32-160C

ModelCM 32-160CCông suất động cơ (kW)1.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)21Cột áp (m)25Đường kính ống xả (mm)32Đường kính ống hút (mm)50Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 32-160B

ModelCM 32-160BCông suất động cơ (kW)2.2Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)24Cột áp (m)29Đường kính ống xả (mm)32Đường kính ống hút (mm)50Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 32-160A

ModelCM 32-160ACông suất động cơ (kW)3.0Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)27Cột áp (m)37Đường kính ống xả (mm)32Đường kính ống hút (mm)50Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 32-200C

ModelCM 32-200CCông suất động cơ (kW)4.0Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)27Cột áp (m)41Đường kính ống xả (mm)32Đường kính ống hút (mm)50Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 32-200B

ModelCM 32-200BCông suất động cơ (kW)5.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)36Cột áp (m)53Đường kính ống xả (mm)32Đường kính ống hút (mm)50Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 32-200A

ModelCM 32-200ACông suất động cơ (kW)7.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)36Cột áp (m)61Đường kính ống xả (mm)32Đường kính ống hút (mm)50Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 32-250C

ModelCM 32-250CCông suất động cơ (kW)9.2Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)30Cột áp (m)70Đường kính ống xả (mm)32Đường kính ống hút (mm)50Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 40-160A

ModelCM 40-160ACông suất động cơ (kW)4.0Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)39Cột áp (m)35Đường kính ống xả (mm)40Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 40-200A

ModelCM 40-200ACông suất động cơ (kW)7.5Điện áp (V)380Lưu lượng max(m³/h)42Cột áp (m)56Đường kính ống xả (mm)40Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 40-200B

ModelCM 40-200BCông suất động cơ (kW)5.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)39Cột áp (m)47Đường kính ống xả (mm)40Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 40-250A

ModelCM 40-250ACông suất động cơ (kW)15Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)42Cột áp (m)92Đường kính ống xả (mm)40Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI TOS 50B2.75

ModelTOS 50B2.75Công suất động cơ (kW)0.75Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)0.44Cột áp (m)12Đường kính ống xả (mm)50Trọng lượng--Ứng dụngBơm nước thải công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 40-160B

ModelCM 40-160BCông suất động cơ (kW)3.0Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)36Cột áp (m)30Đường kính ống xả (mm)40Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 50-160A

ModelCM 50-160ACông suất động cơ (kW)7.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)78Cột áp (m)37Đường kính ống xả (mm)50Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 40-200A

ModelCM 40-200ACông suất động cơ (kW)7.5Điện áp (V)380Lưu lượng max(m³/h)42Cột áp (m)56Đường kính ống xả (mm)40Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM MATRA CM 40-200B

ModelCM 40-200BCông suất động cơ (kW)5.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/h)39Cột áp (m)47Đường kính ống xả (mm)40Đường kính ống hút (mm)65Ứng dụngCung cấp nước sạch - đẩy cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng