Máy bơm JETLINE

(13)
Xem dạng lưới

Máy bơm Jetline JET-125AE

- Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất : 150W - Hút sâu: Tối đa 9m - Tổng cột áp: Tối đa 35m - Lưu lượng: Tối đa 33l/phút- Đường kính ống hút, xả : 25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-150BE

- Nguồn điện 220V/50Hz  - Công suất  150W - Hút sâu :Tối đa 9m -  Tổng cột áp: Tối đa 35m - Lưu lượng: Tối đa 33l/phút - Đường kính ống hút, xả:  25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-370

- Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất:  370W - Hút sâu: Tối đa 8m - Tổng cột áp: Tối đa 20m - Lưu lượng: Tối đa 110l/phút - Đường kính ống hút, xả : 25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-371

- Nguồn điện 220V/50Hz  - Công suất:  370W - Hút sâu: Tối đa 8m - Tổng cột áp: Tối đa 20m - Lưu lượng: Tối đa 110l/phút - Đường kính ống hút, xả:  25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-126A

- Nguồn điện: 220V/50Hz  - Công suất : 125W - Hút sâu: Tối đa 9m - Tổng cột áp: Tối đa 20m - Lưu lượng: Tối đa 33l/phút - Đường kính ống hút, xả:  25 mm(1") - Áp suất tự động bật-tắt: 1,1 - 1,8 kg/cm2   ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-126S

- Nguồn điện: 220V/50Hz  - Công suất : 125W - Hút sâu: Tối đa 9m - Tổng cột áp: Tối đa 30m - Lưu lượng: Tối đa 33l/phút - Đường kính ống hút, xả:  25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-750

- Nguồn điện: 220V/50Hz  - Công suất:  750W - Hút sâu:  Tối đa 8m - Tổng cột áp: Tối đa 20m - Lưu lượng: Tối đa 280l/phút - Đường kính ống hút, xả:  37.5 mm(1.5") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-125BE

- Nguồn điện 220V/50Hz  - Công suất  150W - Hút sâu :Tối đa 9m -  Tổng cột áp: Tối đa 35m - Lưu lượng: Tối đa 33l/phút - Đường kính ống hút, xả:  25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-150AE

- Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất : 150W - Hút sâu: Tối đa 9m - Tổng cột áp: Tối đa 35m - Lưu lượng: Tối đa 33l/phút- Đường kính ống hút, xả : 25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET - 125

- Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất:  125W - Hút sâu: Tối đa 9m - Tổng cột áp: Tối đa 30m - Lưu lượng: Tối đa 33l/phút - Đường kính ống hút, xả:  25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-375

- Nguồn điện: 220V/50Hz  - Công suất : 150W - Hút sâu: Tối đa 9m - Tổng cột áp: Tối đa 30m - Lưu lượng: Tối đa 35l/phút - Đường kính ống hút, xả : 25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET-251AE

- Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 250W - Hút sâu: Tối đa 9m - Tổng cột áp: Tối đa 20m - Lưu lượng: Tối đa 45l/phút - Đường kính ống hút, xả:  25 mm(1") - Áp suất tự động bật - tắt: 1,8 - 2,9 kg/cm2   ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Jetline JET- 251E

- Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 250W - Hút sâu: Tối đa 9m - Tổng cột áp: Tối đa 32m - Lưu lượng: Tối đa 45l/phút - Đường kính ống hút, xả:  25 mm(1") ...

0

Bảo hành : 12 tháng