Máy bơm màng khí nén

(49)
Xem dạng lưới

Bơm màng khí nén GODO QBY4-10 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY4-10 hợp kim nhôm ModelQBY4-10Lưu lượng tối đa (lít/phút)22Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)1,5 Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY4-15 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY4-15 nhựa PP ModelQBY4-15 nhựa PPLưu lượng tối đa (lít/phút)22Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)1,5  Đặc điểm: Bơm màng khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY4-15 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY4-15 Inox ModelQBY3-15 inoxLưu lượng tối đa (lít/phút)22Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)1,5 Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY4-15 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY4-15 hợp kim nhôm ModelQBY4-15 hợp kim nhômLưu lượng tối đa (lít/phút)18,9Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)1,5 Đặc điểm: Bơm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 Teflon ModelGODO QBY3-80 TeflonLưu lượng tối đa568LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,4 Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 nhựa PP ModelGODO QBY3-80 nhựa PPLưu lượng tối đa568LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,4 Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 Inox ModelGODO QBY3-80 inoxLưu lượng tối đa568LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,4 Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 hợp kim nhôm ModelGODO QBY3-80 hợp kim nhômLưu lượng tối đa568LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,4 Đặc điểm: Bơm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-80 Gang ModelGODO QBY3-80 gangLưu lượng tối đa568LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,4 Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 Teflon ModelGODO QBY3-65 TeflonLưu lượng tối đa378,5LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8 Đặc điểm: Bơm màng khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 nhựa PP ModelGODO QBY3-65 nhựaLưu lượng tối đa378,5LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8 Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 Inox ModelQBY3-65 inoxLưu lượng tối đa378,5LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8 Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 hợp kim nhôm  ModelQBY3-65 hợp kim nhômLưu lượng tối đa378,5LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8Đặc điểm: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-65 Gang ModelQBY3-65 gangLưu lượng tối đa378,5LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8 Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 Teflon  ModelQBY3-50 TeflonLưu lượng tối đa378,5LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 nhựa PP ModelQBY3-50 nhựa PPLưu lượng tối đa378,5LÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8 Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 Inox ModelQBY3-50 inoxLưu lượng tối đa378,5LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8 Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO QBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 hợp kim nhôm  ModelQBY3-50 hợp kim nhômLưu lượng tối đa (lít/phút)378,5Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8Đặc điểm: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-50 Gang ModelQBY3-50 gangLưu lượng tối đa (lít/phút)378,5Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8 Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 Teflon ModelQBY3-40 TeflonLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Đặc điểm: Bơm màng khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 nhựa PP ModelQBY3-40 nhựa PPLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Đặc điểm: Bơm màng khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 Inox  ModelQBY3-40 inoxLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 hợp kim nhôm ModelQBY3-40 hợp kim nhômLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Đặc điểm: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-40 Gang ModelQBY3-40 gangLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 Teflon ModelQBY3-32 TeflonLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Đặc điểm: Bơm màng khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 nhựa PP  ModelQBY3-32 nhựa PPLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2Đặc điểm: Bơm màng khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 Inox  ModelQBY3-32 inoxLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 hợp kim nhôm  ModelQBY3-32 hợp kim nhômLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2Đặc điểm: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-32 Gang ModelQBY3-32 gangLưu lượng tối đa (lít/phút)151Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-25A Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-25A Inox  ModelQBY3-25A inoxLưu lượng tối đa (lít/phút)116Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-25A hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-25A hợp kim nhôm ModelQBY3-25A hợp kim nhômLưu lượng tối đa (lít/phút)116Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2Đặc điểm: Bơm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-25A Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-25A Gang ModelQBY3-25A gangLưu lượng tối đa (lít/phút)116Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 Teflon  ModelQBY3-25 TEFLONLưu lượng tối đa (lít/phút)57Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 nhựa PP  ModelQBY3-25 NHỰA PPLưu lượng tối đa (lít/phút)57Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 Inox ModelQBY3-25 inoxLưu lượng tối đa (lít/phút)57Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5 Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 hợp kim nhôm ModelQBY3-25 hợp kim nhômLưu lượng tối đa (lít/phút)57Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5Đặc điểm: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-25 Gang  ModelQBY3-25 gangLưu lượng tối đa (lít/phút)57Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-20 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-20 nhựa PP  ModelQBY3-20 nhựa PPLưu lượng tối đa (lít/phút)57Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/4Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)1,5Đặc điểm: Bơm màng khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-20 nhựa Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-20 nhựa Teflon ModelQBY3-20 nhựa TeflonLưu lượng tối đa (lít/phút)57Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/4Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)1,5Đặc điểm: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-20 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-20 Inox ModelQBY3-20 inoxLưu lượng tối đa (lít/phút)57Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/4Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)1,5Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-20 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-20 Gang ModelQBY3-20 gangLưu lượng tối đa (lít/phút)57Áp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/4Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)1,5 Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-15 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-15 Gang ModelQBY3-15 gangLưu lượng tối đa (lít/phút)18,9LÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)1,5Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-125 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-125 Inox  ModelGODO QBY3-125 inoxLưu lượng tối đa1041Lp3Áp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)5Kích thước cổng khí nén (inch)3/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)9,4Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-125 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-125 Gang  ModelGODO QBY3-125 gangLưu lượng tối đa1041LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)5Kích thước cổng khí nén (inch)3/4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)9,4Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-100 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-100 Teflon  ModelGODO QBY3-100 TeflonLưu lượng tối đa568LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,4Đặc điểm: Bơm màng khí nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-100 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-100 nhựa PP ModelGODO QBY3-100 nhựa PPLưu lượng tối đa568LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,4 Đặc điểm: Bơm màng khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-100 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-100 Inox  ModelGODO QBY3-100 inoxLưu lượng tối đa568LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,4Đặc điểm: Bơm màng khí nén GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng khí nén GODO QBY3-100 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng khí nén GODO QBY3-100 hợp kim nhôm  ModelGODO QBY3-100 hợp kim nhômLưu lượng tối đa568LpmÁp lực tối đa (bar)8,4Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,4 Đặc điểm: Bơm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12