Máy bơm Tsurumi

(60)
Xem dạng lưới

Máy bơm tsurumi KTZ 47.5

ModelKTZ 47.5Công suất động cơ (kW)7.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)1.4Cột áp (m)40Đường kính ống xả (mm)100Trọng lượng105Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsumuri KTZ 45.5

ModelKTZ 45.5Công suất động cơ (kW)5.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)1.65Cột áp (m)22.4Đường kính ống xả (mm)100Trọng lượng82Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 35.5

ModelKTZ 35.5Công suất động cơ (kW)5.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)1.1Cột áp (m)32Đường kính ống xả (mm)80Trọng lượng82Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 43.7

ModelKTZ 43.7Công suất động cơ (kW)3.7Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)1.44Cột áp (m)18Đường kính ống xả (mm)100Trọng lượng62.5Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 23.7

ModelKTZ 23.7Công suất động cơ (kW)3.7Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)0.45Cột áp (m)37Đường kính ống xả (mm)50Trọng lượng62.5Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 33.7

ModelKTZ 33.7Công suất động cơ (kW)3.7Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)0.9Cột áp (m)29Đường kính ống xả (mm)80Trọng lượng62.5Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 32.2

ModelKTZ 32.2Công suất động cơ (kW)2.2Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)0.8Cột áp (m)20Đường kính ống xả (mm)80Trọng lượng56Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 22.2

ModelKTZ 22.2Công suất động cơ (kW)2.2Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)0.5Cột áp (m)26Đường kính ống xả (mm)50Trọng lượng34Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 31.5

ModelKTZ 31.5Công suất động cơ (kW)1.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)0.67Cột áp (m)14.4Đường kính ống xả (mm)80Trọng lượng30Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 21.5

ModelKTZ 21.5Công suất động cơ (kW)1.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)0.43Cột áp (m)21.5Đường kính ống xả (mm)50Trọng lượng30Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI TOS 150B415

ModelTOS 150B415Công suất động cơ (kW)15Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)4.5Cột áp (m)28Đường kính ống xả (mm)150Trọng lượng--Ứng dụngBơm nước thải công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI TOS 150B411

ModelTOS 150B411Công suất động cơ (kW)11Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)4.6Cột áp (m)23.5Đường kính ống xả (mm)150Trọng lượng--Ứng dụngBơm nước thải công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI TOS 150B47.5H

ModelTOS 150B47.5HCông suất động cơ (kW)7.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)3.7Cột áp (m)18Đường kính ống xả (mm)150Trọng lượng--Ứng dụngBơm nước thải công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI TOS 100B45.5

ModelTOS 100B45.5Công suất động cơ (kW)5.5Điện áp (V)380Lưu lượng (m³/phút)2.0Cột áp (m)25Đường kính ống xả (mm)100Trọng lượng--Ứng dụngBơm nước thải công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI TOS 100B43.7

ModelTOS 100B43.7Công suất động cơ (kW)3.7Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)2.0Cột áp (m)16.4Đường kính ống xả (mm)100Trọng lượng--Ứng dụngBơm nước thải công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI KTZ 611

ModelKTZ 611Công suất động cơ (kW)11Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)2.44Cột áp (m)32Đường kính ống xả (mm)150Trọng lượng136Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI KRS 2-150

ModelKRS 2-150Công suất động cơ (kW)9.0Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)3.25Cột áp (m)22Đường kính ống xả (mm)150Trọng lượng170Ứng dụngBơm đất sét trắng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI KRS 822L

ModelKRS 822LCông suất động cơ (kW)22Điện áp (V)380Lưu lượng max(m³/phút)5.9Cột áp (m)26Đường kính ống xả (mm)200Trọng lượng390Ứng dụngBơm đất sét trắng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI HS 2.4S

ModelHS 2.4SCông suất động cơ (kW)0.4Điện áp (V)220Lưu lượng max (m³/phút)0.2Cột áp (m)12Đường kính ống xả (mm)50Trọng lượng11.3Ứng dụngBơm nước thải xây dựng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI HSZ 2.75S

ModelHSZ 2.75SCông suất động cơ (kW)0.75Điện áp (V)220Lưu lượng max (m³/phút)0.2Cột áp (m)12Đường kính ống xả (mm)50Trọng lượng17.5Ứng dụngCó phao chống cạn - Bơm nước thải xây dựng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM TSURUMI HSZ 2.4S

ModelHSZ 2.4SCông suất động cơ (kW)0.4Điện áp (V)220Lưu lượng max (m³/phút)0.2Cột áp (m)12Đường kính ống xả (mm)50Trọng lượng11.3Ứng dụngCó phao chống cạn - Bơm nước thải xây dựng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi NKZ3-D3

ModelNKZ3-D3Công suất động cơ (kW)3.7Điện áp (V)380Lưu lượng max(m³/phút)0.5Cột áp (m)15Đường kính ống xả (mm)80Trọng lượng100Ứng dụngBơm cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi NKZ3-C4

ModelNKZ3-C4Công suất động cơ (kW)3.7Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)1.5Cột áp (m)16Đường kính ống xả (mm)100Trọng lượng97Ứng dụngBơm cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi NKZ3-D4

ModelNKZ3-D4Công suất động cơ (kW)5.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)2.0Cột áp (m)18.7Đường kính ống xả (mm)100Trọng lượng114Ứng dụngBơm cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KRS1022

ModelKRS 1022Công suất động cơ (kW)22Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)12Cột áp (m)12.5Đường kính ống xả (mm)250Trọng lượng430Ứng dụngBơm đất sét trắng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS2-80

ModelKRS 2-80Công suất động cơ (kW)4.0Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)1.6Cột áp (m)15.8Đường kính ống xả (mm)80Trọng lượng105Ứng dụngBơm bùn đặc, bùn lẫn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KTV2-80

ModelKTV 2-80Công suất động cơ (kW)3Điện áp (V)380Lưu lượng max(m³/phút)0.72Cột áp (m)22.4Đường kính ống xả (mm)80Trọng lượng37.5Ứng dụngBơm bùn đặc, bùn loãng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 411

ModelKTZ 411Công suất động cơ (kW)11Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)1.44Cột áp (m)48Đường kính ống xả (mm)100Trọng lượng133Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 67.5

ModelKTZ 67.5Công suất động cơ (kW)7.5Điện áp (V)380Lưu lượng max (m³/phút)2.1Cột áp (m)31Đường kính ống xả (mm)150Trọng lượng107Ứng dụngBơm nước tù đọng lẫn cát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS822

Công suất : 22Kw/380VLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng : Bơm bùn đặc, bùn loãng, hố móngHãng sản xuất: TsurumiXuất xứ: Nhật bảnBảo Hành: 12 Tháng Thông số chi tiết:Sản phẩmBơm Tsurumi KRS-822Công suất22Kw / 380V / motor 4 cực / IP48Lưu ...

168000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi NKZ3-100H

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 15 - Công suất : (Kw) 11 - Vol/Ampe: 380/28.9 - Bơm cao (m): 25 ~ 25 - Khối/giờ: 60 ~ 60 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi NKZ3-80H

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 7.5 - Công suất : (Kw) 5.5 - Vol/Ampe: 380/14.5 - Bơm cao (m): 20 ~ 20 - Khối/giờ: 33 ~ 33 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi NKZ3-C3

Nhà sản xuất : TSURUMI - Ống xả: 80 - Công suất : (Kw) 2.2 - Vol/Ampe: 380 - Bơm cao (m):  - Khối/giời:  - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-55

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 7.5 - Công suất : (Kw) 5.5 - Vol/Ampe: 380/14.5 - Bơm cao (m): 22 ~ 22 - Khối/giời: 36 ~ 36 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-37

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5 - Công suất : (Kw) 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao (m): 18 ~ 18 - Khối/giời: 30 ~ 30 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-37H

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5 - Công suất : (Kw) 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao (m): 30 ~ 30 - Khối/giời: 12 ~ 12 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-22

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 3 - Công suất : (Kw) 2.2 - Vol/Ampe: 380/5.8 - Bơm cao (m): 20 ~ 20 - Khối/giời: 12 ~ 12 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-15

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 2 - Công suất : (Kw) 1.5 - Vol/Ampe: 380/3.9 - Bơm cao (m): 15 ~ 15 - Khối/giời: 12 ~ 12 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KTV2-8

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 1 - Công suất : (Kw) 0.8 - Vol/Ampe: 380/2.1 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 10.8 ~ 10.8 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KTV2-50

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 2.5 - Công suất : (Kw) 2 - Vol/Ampe: 380/5.3 - Bơm cao (m): 12 ~ 12 - Khối/giờ: 15 ~ 15 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KRS2-150

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 12 - Công suất : (Kw) 9 - Vol/Ampe: 380/23.7 - Bơm cao (m): 8 ~ 15 - Khối/giời:  - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS2-100

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 8 - Công suất : (Kw) 6 - Vol/Ampe: 380/15.8 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 90 ~ 90 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KRS822L

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 30 - Công suất : (Kw) 22 - Vol/Ampe: 380/57.9 - Bơm cao (m): 15 ~ 15 - Khối/giời: 300 ~ 300 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi - HS2.75

Nhà sản xuất : TSURUMI - Công suất : (Kw) 0.8 - Vol/Ampe: 220/3.6 - Bơm cao(m): 18 ~ 18 - Khối/giờ: 18.6 ~ 18.6 - Cột áp : (m) - Lưu lượng : (m3/h) - Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS819

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 25 - Công suất : (Kw) 18.5 - Vol/Ampe: 380/48.7 - Bơm cao (m): 15 ~ 20 - Khối/giời: 180 ~ 240 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KRS815

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 20 - Công suất : (Kw) 15 - Vol/Ampe: 380/39.5 - Bơm cao (m): 15 ~ 15 - Khối/giời: 240 ~ 240 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS2-8S

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 15 - Công suất : (Kw) 11 - Vol/Ampe: 380/28.9 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 240 ~ 240 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi - HS2.4

Nhà sản xuất : TSURUMI - Công suất : (Kw) 0.4 - Vol/Ampe: 220/1.8 - Bơm cao(m): 12 ~ 12 - Khối/giờ: 12 ~ 12 - Cột áp : (m) - Lưu lượng : (m3/h) - Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12