Máy bơm Hanil

(21)
Xem dạng lưới

Bơm hút giếng tự động Hanil PC-268A

Nguồn điện 50Hz 1Ø220V Công tắc áp lực 1.2~2.0 kg/cm2 Công suất 210 w Hút sâu 18 m Tổng cột áp 29 m Lưu lượng nước tối đa 4.800 l/h Đường kính ống hút / xả 32/25 mm ...

3545000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Hanil PH-405W

Nguồn điện 50Hz 1Ø220V Công tắc áp lực 1.2~2.0 kg/cm2 Công suất 500 w Hút sâu 9 m Tổng cột áp 42 m Lưu lượng nước tối đa 3.300 l/h Đường kính ống hút / xả 32/25 mm Tự động bảo nhiệt Bảo hành 24 tháng ...

3320000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước Hanil PA-155A

NỘI DUNG THÔNG SỐ Hãng sản xuất Hanil Công suất (W) 125 Lưu Lượng ( lít / phút) 42 Độ cao đẩy ( m ) 10 Độ sâu hút ( m) 0 Đường kính ống hút( mm) 20 Đường kính ống đẩy( mm ) 20 Loại nhiên liệu Điện Trọng lượng ( kg ) - Xuất xứ Korea ...

1800000

Bảo hành : 24 tháng

Máy bơm nước Hanil PH-255A-V

NỘI DUNG THÔNG SỐ Hãng sản xuất Hanil Công suất (W) 250 Lưu Lượng ( lít / phút) 35 Độ cao đẩy ( m ) 24 Độ sâu hút ( m) 8 Đường kính ống hút( mm) 25 Đường kính ống đẩy( mm ) 25 Loại nhiên liệu Điện Trọng lượng ( kg ) - Xuất xứ Korea ...

2950000

Bảo hành : 24 tháng

Máy bơm nước Hanil HB-305A-5

NỘI DUNG THÔNG SỐ Hãng sản xuất Hanil Công suất (W) 250 Lưu Lượng ( lít / phút) 80 Độ cao đẩy ( m ) 15 Độ sâu hút ( m) 0 Đường kính ống hút( mm) 25 Đường kính ống đẩy( mm ) 25 Loại nhiên liệu Điện Trọng lượng ( kg ) - Xuất xứ Korea ...

2500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy bơm nước Hanil PC-766W

NỘI DUNG THÔNG SỐ Hãng sản xuất Hanil Công suất (W) 750 Lưu Lượng ( lít / phút) 80 Độ cao đẩy ( m ) 28 Độ sâu hút ( m) 8 Đường kính ống hút( mm) 25 Đường kính ống đẩy( mm ) 32 Loại nhiên liệu Điện Trọng lượng ( kg ) - Xuất xứ Korea ...

4700000

Bảo hành : 24 tháng

Máy bơm nước Hanil PSS 120-095

NỘI DUNG THÔNG SỐ Hãng sản xuất Hanil Công suất (W) 1100 Lưu Lượng ( lít / phút) 120 Độ cao đẩy ( m ) 22   Độ sâu hút ( m) 8 Đường kính ống hút( mm) 25 Đường kính ống đẩy( mm ) 32 Loại nhiên liệu Điện Trọng lượng ( kg ) - Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy bơm hút giếng Hanil PC-268W

Nguồn điện 50Hz 1Ø220V Công suất 210 w Hút sâu 18 m Tổng cột áp 29 m Lưu lượng nước tối đa 4.800 l/h Đường kính ống hút / xả 32/25 mm ...

3350000

Bảo hành : 24 tháng

Máy bơm Hanil PH-260A

- Nguồn điện: 50Hz 1Ø220V - Công tắc áp lực: 1.1~1.8 kg/cm2 - Công suất: 250 w - Hút sâu: 8 m - Tổng cột áp: 24 m - Lưu lượng nước tối đa: 2.400 l/h - Đường kính ống hút / xả: 25/20 mm - Tự khởi động - Tự động bảo nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Hanil PD-255

- Nguồn điện: 50Hz 1Ø220V - Công tắc áp lực: 1.1~1.8 kg/cm2 - Công suất: 210 w - Hút sâu: 8 m - Tổng cột áp: 23 m - Lưu lượng nước tối đa: 2.160 l/h - Đường kính ống hút / xả: 25/25 mm - Tự khởi động - Tự động bảo nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Hanil PA-300

- Nguồn điện: 50Hz 1Ø220V - Công suất: 300 w - Hút sâu: 6 m - Tổng cột áp: 11 m - Lưu lượng nước tối đa: 13200 l/h - Đường kính ống hút / xả: 40/40 mm - Tự động bảo nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Hanil PC-268

- Nguồn điện: 50Hz 1Ø220V - Công tắc áp lực: 1.2~2.0 kg/cm2 - Công suất: 210 w - Hút sâu: 18 m - Tổng cột áp: 29 m - Lưu lượng nước tối đa: 4.800 l/h -  Đường kính ống hút / xả: 32/25 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm hút giếng khoan Hanil PDC-265

Hãng sản xuất Hanil Lưu lượng nước (m3/h) 4.8 Đường kính ống xả (mm) 25 Đường kính ống hút (mm) 32 Sức hút (m) 18 Loại nhiên liệu Điện Nguồn điện 220V, 50Hz Công suất 210W Tổng cột áp 29m Xuất xứ Korea ...

2890000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm hút giếng Hanil PC-456W

Nguồn điện 50Hz 1Ø220V Công suất 500 w Hút sâu 24 m Tổng cột áp 33 m Lưu lượng nước tối đa 1800 l/h ...

5200000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm đẩy cao tầng Hanil PH405

Hãng sản xuất : HANIL Loại nhiên liệu : Điện Đường kính ống xả (mm) : 25 Đường kính ống hút (mm) : 32 Lưu lượng nước (m3/h) : 3.3 Sức hút (m) : 8 Công suất (W) : 2 Xuất xứ : Korea ...

3330000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Hanil PH-255W

Nguồn điện 50Hz 1Ø220V Công suất 250 w Hút sâu 9 m Tổng cột áp 39 m Lưu lượng nước tối đa 2.100 l/h Đường kính ống hút / xả 25/20 mm ...

2650000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm tăng áp tự động Hanil PH-255A

Hãng sản xuất : HANIL Loại nhiên liệu : Điện Lưu lượng nước (m3/h) : 2400 Sức đẩy (m) : 16 Sức hút (m) : 8 Công suất (W) : 250 Xuất xứ : Korea ...

3100000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Hanil PDW-131B

Nguồn điện 50Hz 1Ø220V Công tắc áp lực 1.1~1.8 kg/cm2 Công suất 125 w Hút sâu 9 m Tổng cột áp 20 m Lưu lượng nước tối đa 1.980 l/h Đường kính ống hút / xả 25/25 mm ...

1600000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm đẩy cao tầng Hanil PH255

Hãng sản xuất : HANIL Loại nhiên liệu : Điện Lưu lượng nước (m3/h) : 2400 Sức đẩy (m) : 24 Sức hút (m) : 8 Công suất (W) : 250 Xuất xứ : Korea ...

2800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm tăng áp tự động Hanil PH-160A

Hãng sản xuất : HANIL Loại nhiên liệu : Điện Sức đẩy (m) : 14 Sức hút (m) : 8 Công suất (W) : 125 Xuất xứ : Korea ...

1630000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm đẩy cao tầng Hanil PDW-132

Hãng sản xuất : HANIL Loại nhiên liệu : Điện Lưu lượng nước (m3/h) : 1980 Sức đẩy (m) : 24 Sức hút (m) : 9 Công suất (W) : 125 Xuất xứ : Korea ...

1290000

Bảo hành : 12 tháng