Máy bơm màng điện

(80)
Xem dạng lưới

Bơm màng điện GODO DBY3-100 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-100 Gang ModelGODO DBY3-100 GangLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-10 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-10 nhựa PP ModelGODO DBY3-10 nhựa PPLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-10 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-10 hợp kim nhôm  ModelGODO DBY3-10 hợp kim nhômLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5 Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-10 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-10 Gang ModelGODO DBY3-10 gangLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-80 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-80 Teflon ModelGODO DBY3S-80 TeflonLưu lượng tối đa245 LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)4Điện áp (V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-80 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-80 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-80 nhựa PP  ModelGODO DBY3S-80 nhựa PPLưu lượng tối đa245 LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-80 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-80 Inox ModelGODO DBY3S-80 inoxLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-80 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-80 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-80 Gang ModelGODO DBY3S-80 gangLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-80 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-65 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-65 Teflon ModelGODO DBY3S-65 TeflonLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-65 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-65 nhựa PP ModelGODO DBY3S-65 Nhựa PPLưu lượng tối đa162lpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-65 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-65 Inox ModelGODO DBY3S-65 inoxLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-65 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-65 Inox ModelGODO DBY3S-65 inoxLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-65 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-65 hợp kim nhôm ModelGODO DBY3S-65 hợp kim nhômLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-65 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-65 GangModelGODO DBY3S-65 gangLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-50 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-50 Teflon ModelGODO DBY3S-50 TeflonLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-50 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-50 nhựa PP ModelGODO DBY3S-50 nhựa PPLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-50 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-50 Inox ModelGODO DBY3S-50 inoxLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-50 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-50 hợp kim nhôm ModelGODO DBY3S-50 hợp kim nhômLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-50 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-50 Gang ModelGODO DBY3S-50 gangLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-40 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-40 Teflon ModelGODO DBY3S-40 TeflonLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-40 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-40 Teflon ModelGODO DBY3S-40 TeflonLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-40 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-40 nhựa PP ModelGODO DBY3S-40 nhựa PPLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-40 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-40 Inox ModelGODO DBY3S-40 inoxLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-40 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-40 hợp kim nhôm ModelGODO DBY3S-40 hợp kim nhômLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-40 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-40 Gang ModelGODO DBY3S-40 gangLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-32 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-32 TeflonModelGODO DBY3S-32 TeflonLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-32 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-32 nhựa PPModelGODO DBY3S-32 nhựa PPLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-32 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-32 InoxModelGODO DBY3S-32 inoxLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-32 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-32 hợp kim nhômModelGODO DBY3S-32 hợp kim nhômLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-32 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-32 GangModelGODO DBY3S-32 gangLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-25A Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-25A InoxModelGODO DBY3S-25A inoxLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-25A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-25A hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-25A hợp kim nhômModelGODO DBY3S-25A hợp kim nhômLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-25A Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-25A GangModelGODO DBY3S-25A gangLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-25A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-15 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-15  nhựa PPModelGODO DBY3S-15 nhựa PPLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5 Ứng dụng: Bơm màng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-15 InoxModelGODO DBY3S-15 inoxLưu lượng tối đa12,8LÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-15 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-15 hợp kim nhômModelGODO DBY3S-15 hợp kim nhômLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5 Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Gang ModelGODO DBY3S-15 gangLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 TeflonModelGODO DBY3S-100 TeflonLưu lượng tối đa245 LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)4Điện áp (V)380 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Gang ModelGODO DBY3S-100 GangLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)4Điện áp (V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-100 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 nhựa PP ModelGODO DBY3S-100 Nhựa PPLưu lượng tối đa245 LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)4Điện áp (V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Inox ModelGODO DBY3S-100 inoxLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)4Điện áp (V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-10 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-10 nhựa PP ModelGODO DBY3S-10 nhựa PPLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-10 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-10 Inox ModelGODO DBY3S-10 inoxLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-10 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-10 hợp kim nhôm ModelGODO DBY3S-10 hợp kim nhômLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-10 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-10 Gang ModelGODO DBY3S-10 gangLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-80 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-80 Teflon ModelGODO DBY3-80 TeflonLưu lượng tối đa245LPMÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-80 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-80 nhựa PP  ModelGODO DBY3-80 nhựa PPLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-80 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-80 Inox ModelGODO DBY3-80 inoxLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-80 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12