Máy tiện CNC

(401)
Xem dạng lưới

Máy tiện CNC - KDCL-15

MODEL Unit KDCL-15 Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm 360 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao mm 150 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 300 Hành trình trục X mm 150 Hành trình trục Z mm 320/500 Lỗ trục chính mm Ø80 Chuôi côn trục chính   MT5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC Kaida - KDCL-15B

MODEL Unit KDCL-15B Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm 360 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao mm 150 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 300 Hành trình trục X mm 150 Hành trình trục Z mm 320/500 Lỗ trục chính mm Ø80 Chuôi côn trục chính   MT5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC Kaida - KDCL-25

MODEL Unit KDCL-25 Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm 500 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao mm 420 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 500 Hành trình trục X mm 220 Hành trình trục Z mm 550 Lỗ trục chính mm Ø80 Chuôi côn trục chính   A2-6 Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CK6136 x 500/750

MODEL Unit CK6136 x 500/750 Bộ điều khiển   Fanuc Oi Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm Ø360 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao mm Ø150 Chiếu dài lớn nhất của phôi mm 500 750 Chiều rộng của bàn mm 265 Lỗ côn trục chính mm Ø52 Chuôi côn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CK6432 x 500/750

MODEL Unit CK6432 x 500/750 Bộ điều khiển   Fanuc Oi Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm Ø360 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao mm Ø210 Chiếu dài lớn nhất của phôi mm 750 1000 Chiều rộng của bàn mm 300 Lỗ côn trục chính mm Ø60 Chuôi côn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC CK7516

MODEL Đơn  vị THÔNG SỐ KỸ THUẬT CK7516 Khoảng cách từ tâm trục chính tới bàn. mm 200 Đường kính tiện lớn nhất vượt bằng máy. mm Ø350 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao. mm Ø200 Đường kính tiện lớn nhất của phôi. mm Ø280 Chiếu dài lớn nhất của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC CK7525

MODEL Đơn  vị THÔNG SỐ KỸ THUẬT CK7525 Khoảng cách từ tâm trục chính tới bàn. mm 280 Đường kính tiện lớn nhất vượt bằng máy. mm Ø500 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao. mm Ø280 Đường kính tiện lớn nhất của phôi. mm Ø450 Chiếu dài lớn nhất của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC CK7532

MODEL Đơn  vị THÔNG SỐ KỸ THUẬT CK7532 Khoảng cách từ tâm trục chính tới bàn. mm 360 Đường kính tiện lớn nhất vượt bằng máy. mm Ø660 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao. mm Ø400 Đường kính tiện lớn nhất của phôi. mm Ø590 Chiếu dài lớn nhất của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC CK7516B

MODEL Đơn  vị THÔNG SỐ KỸ THUẬT CK7516B Khoảng cách từ tâm trục chính tới bàn. mm 200 Đường kính tiện lớn nhất vượt bằng máy. mm Ø350 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao. mm Ø200 Đường kính tiện lớn nhất của phôi. mm Ø280 Chiếu dài lớn nhất của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC CK7525A

MODEL Đơn  vị THÔNG SỐ KỸ THUẬT CK7525A Khoảng cách từ tâm trục chính tới bàn. mm 280 Đường kính tiện lớn nhất vượt bằng máy. mm Ø500 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao. mm Ø280 Đường kính tiện lớn nhất của phôi. mm Ø450 Chiếu dài lớn nhất của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC CK7532B

MODEL Đơn  vị THÔNG SỐ KỸ THUẬT CK7532B Khoảng cách từ tâm trục chính tới bàn. mm 360 Đường kính tiện lớn nhất vượt bằng máy. mm Ø660 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao. mm Ø400 Đường kính tiện lớn nhất của phôi. mm Ø590 Chiếu dài lớn nhất của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC PDL-T6/T6A

MODEL Đơn vị PDL-T6/T6A Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø420 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø330 Đường kính vật tiện lớn nhất mm Ø200/250 Hành trình trục X mm 180 Hành trình trục Z mm 370 Đường kính lớn nhất của chấu cặp inch 6/8/10 Tốc độ trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC PDL-T8/T8A

MODEL Đơn vị PDL-T8/T8A Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø550 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø330 Đường kính vật tiện lớn nhất mm Ø250/350 Hành trình trục X mm 220 Hành trình trục Z mm 550 Đường kính lớn nhất của chấu cặp inch 6/8/10 Tốc độ trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CK6140ZX

MODEL Unit CK6140ZX Đường kính tiện lớn nhất vượt bằngmáy. mm Ø400 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao. mm Ø210 Chiều dài vật tiện lớn nhất. mm 750/1000/1500 Hành trình trục X. mm 330 Hành trình trục Z. mm 650 Chiều dài bàn xe dao. mm 200 Lỗ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC CK6240ZX

MODEL Unit CK6240ZX Đường kính tiện lớn nhất vượt bằngmáy. mm Ø400 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao. mm Ø210 Chiều dài vật tiện lớn nhất. mm 750/1000/1500 Hành trình trục X. mm 330 Hành trình trục Z. mm 650 Chiều dài bàn xe dao. mm 200 Lỗ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CK6146ZX

MODEL Unit CK6146ZX Đường kính tiện lớn nhất vượt bằngmáy. mm Ø460 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao. mm Ø250 Chiều dài vật tiện lớn nhất. mm 750/1000/1500 Hành trình trục X. mm 330 Hành trình trục Z. mm 700 Chiều dài bàn xe dao. mm 200 Lỗ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CK6246ZX

MODEL Unit CK6246ZX Đường kính tiện lớn nhất vượt bằngmáy. mm Ø460 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao. mm Ø250 Chiều dài vật tiện lớn nhất. mm 750/1000/1500 Hành trình trục X. mm 330 Hành trình trục Z. mm 700 Chiều dài bàn xe dao. mm 200 Lỗ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CKC/CKD 6163

MODEL Đơn vị CKC/CKD 6163 Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø630 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø320 Chiều dài vật gia công mm 750 Chiều dài tiện lớn nhất mm 600 Đường kính mâm cặp Inch 6/8/12/16 Lỗ trục chính mm Ø105 Tốc độ trục chính V/ph 10 - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CKC/CKD 6183

MODEL Đơn vị CKC/CKD   6183 Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø830 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø520 Chiều dài vật gia công mm 1000/1500 Chiều dài tiện lớn nhất mm 850-1300 Đường kính mâm cặp Inch 6/8/12/16 Lỗ trục chính mm Ø105 Tốc độ trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CKC/CKD 6193

MODEL Đơn vị CKC/CKD 6193 Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø930 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø620 Chiều dài vật gia công mm 2000 Chiều dài tiện lớn nhất mm 1850 Đường kính mâm cặp Inch 6/8/12/16 Lỗ trục chính mm Ø105 Tốc độ trục chính V/ph 10 - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CKC/CKD 61103

MODEL Đơn vị CKC/CKD 61103 Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø930 Ø1030 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø620 Ø640 Chiều dài vật gia công mm 2000 3000 Chiều dài tiện lớn nhất mm 1850 2850 Đường kính mâm cặp Inch 6/8/12/16 Lỗ trục chính mm Ø105 Tốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - KDCK-20A

MODEL Unit KDCK-20A Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm 410 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao mm 360 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 350 Hành trình trục X mm 180 Hành trình trục Z mm 420 Lỗ trục chính mm Ø63 Chuôi côn trục chính   A2-5 Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - KDCK25

MODEL Unit KDCK25 Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm 500 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao mm 300 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 400 Hành trình trục X mm 180 Hành trình trục Z mm 500 Lỗ trục chính mm Ø63 Chuôi côn trục chính   A2-6 Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CJK6132B

MODEL Đơn vị CJK6132B Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø350 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø180 Chiều dài vật gia công mm 500/750/1000 Hành trình bàn xe dao mm 235/300 Đường kính mâm cặp inch 6/8/12/16 Lỗ trục chính mm Ø40/52/60 Tốc độ trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CJK6136B

MODEL Đơn vị CJK6136B Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø360 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø180 Chiều dài vật gia công mm 500/750/1000 Hành trình bàn xe dao mm 235/300 Đường kính mâm cặp inch 6/8/12/16 Lỗ trục chính mm Ø40/52/60 Tốc độ trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CJK6140B

MODEL Đơn vị CJK6140B Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø400 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø240 Chiều dài vật gia công mm 500/750/1000 Hành trình bàn xe dao mm 235/300 Đường kính mâm cặp inch 6/8/12/16 Lỗ trục chính mm Ø40/52/60 Tốc độ trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CJK6146B

MODEL Đơn vị CJK6146B Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø460 Đường kính tiện vượt bàn xe dao mm Ø280 Chiều dài vật gia công mm 500/750/1000 Hành trình bàn xe dao mm 235/300 Đường kính mâm cặp inch 6/8/12/16 Lỗ trục chính mm Ø40/52/60 Tốc độ trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện đứng CNC - SSCKL40

- Máy sử dụng bàn dao quay bằng động cơ điện. Kết cấu khung máy chắc chắn. - Các thành phần chính được thiết kế định vị chắc chắn vì thế chúng rất tốt chống lại các rung động trong khi máy vận hành. - Có nhiều chức năng như: Ngôn ngữ thay đổi tiếng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện đứng CNC - SSCKL63

MODEL Đơn vị SSCKL63 Đường kính mâm cặp mm Ø500 Đường kính tiện tối đa mm Ø1000 Đường kính gia công tối đa mm Ø630 Chiều cao  tối đa vật gia công mm 350 Tốc độ trục chính vòng/phút 50~1100 Hành trình trục X mm 530 Hành trình trục Z mm 420 Số vị trí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - 1440ENC

MODEL Đơn vị 1440ENC Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø360 Chiều dài băng máy mm 900 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 800 Hành trình bàn xe dao mm 215 Chiều dài bàn xe dao mm 560 Đường kính lớn nhất của chấu cặp mm Có thể lựa chọn Tốc độ trục chính V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - 1550ENC

MODEL Đơn vị 1550ENC Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø390 Chiều dài băng máy mm 1100 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 975 Hành trình bàn xe dao mm 240 Chiều dài bàn xe dao mm 610 Đường kính lớn nhất của chấu cặp mm Có thể lựa chọn Tốc độ trục chính V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - 1650ENC

MODEL Đơn vị 1650ENC  Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø400/460 Chiều dài băng máy mm 1100 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 990 Hành trình bàn xe dao mm 245/295 Chiều dài bàn xe dao mm 585/635 Đường kính lớn nhất của chấu cặp mm Có thể lựa chọn Tốc độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - 1860ENC

MODEL Đơn vị 1860ENC Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø400/460 Chiều dài băng máy mm 1100 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 990 Hành trình bàn xe dao mm 245/295 Chiều dài bàn xe dao mm 585/635 Đường kính lớn nhất của chấu cặp mm Có thể lựa chọn Tốc độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - 2060ENC

MODEL Đơn vị 2060ENC  Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø510 Chiều dài băng máy mm 1400/1900 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 1300/1810 Hành trình bàn xe dao mm 340 Chiều dài bàn xe dao mm 760 Đường kính lớn nhất của chấu cặp mm Có thể lựa chọn Tốc độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - 2260ENC

MODEL Đơn vị 2260ENC  Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø560 Chiều dài băng máy mm 1400/1900 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 1300/1810 Hành trình bàn xe dao mm 390 Chiều dài bàn xe dao mm 810 Đường kính lớn nhất của chấu cặp mm Có thể lựa chọn Tốc độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - 2280ENC

MODEL Đơn vị 2280ENC Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø560 Chiều dài băng máy mm 1400/1900 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 1300/1810 Hành trình bàn xe dao mm 390 Chiều dài bàn xe dao mm 810 Đường kính lớn nhất của chấu cặp mm Có thể lựa chọn Tốc độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - 20120ENC

MODEL Đơn vị 20120ENC Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø510/560 Chiều dài băng máy mm 2900 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 2800 Hành trình bàn xe dao mm 340/390 Chiều dài bàn xe dao mm 760/810 Đường kính lớn nhất của chấu cặp mm Có thể lựa chọn Tốc độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - 22120ENC

MODEL Đơn vị 22120ENC Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø510/560 Chiều dài băng máy mm 2900 Chiều dài vật tiện lớn nhất mm 2800 Hành trình bàn xe dao mm 340/390 Chiều dài bàn xe dao mm 760/810 Đường kính lớn nhất của chấu cặp mm Có thể lựa chọn Tốc độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CK6132

MODEL Unit CK6132 Bộ điều khiển   Fanuc Oi Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm Ø320 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao mm Ø144 Chiếu dài lớn nhất của phôi mm 600 Chiều rộng của bàn mm 200 Lỗ côn trục chính mm Ø38 Chuôi côn trục chính   ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - CK6140

MODEL Unit CK6140 Bộ điều khiển   Fanuc Oi Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm Ø500 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao mm Ø195 Chiếu dài lớn nhất của phôi mm 850 Chiều rộng của bàn mm 400 Lỗ côn trục chính mm Ø52 Chuôi côn trục chính   ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy tiện CNC - Model CK 6430

MODEL Unit CK6430 Đường kính tiện vượt băng máy mm Ø 300 Chiều dài lớn nhất của phôi mm 200 Đường kính tiện lớn nhất vượt bàn xe dao mm Ø 100 Đường kính lỗ trục chính mm 32 Chuôi côn trục chính   MT 5 Dải tốc độ của trục chính (điều khiển vô cấp) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - Model : SK50P

MODEL Unit        SK50P Bộ điều khiển                  Fanuc Oi Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm               Ø500 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao mm           Ø280 Chiều dài băng máy mm                710/960/1460/1960 Lỗ côn trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - SK50

MODEL Unit      SK50 Bộ điều khiển                  Fanuc Oi Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm               Ø500 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao mm       Ø300 Chiều dài băng máy mm                710/960/1460/1960 Lỗ côn trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - SK40P

MODEL Unit SK40P Bộ điều khiển   Fanuc Oi Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm Ø400 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao mm Ø200 Chiều dài băng máy mm 710/960/1460/1960 Lỗ côn trục chính mm Ø77/82 Chuôi côn trục chính   MT6 Tốc độ lớn nhất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - SK66

MODEL Unit SK66 Bộ điều khiển   Fanuc Oi Đường kính tiện lớn nhất vượt băng máy mm Ø660 Đường kính tiện lớn nhất trên bàn xe dao mm Ø440 Chiều dài băng máy mm 710/960/1460/1960 Lỗ côn trục chính mm Ø77/82 Chuôi côn trục chính   MT6 Tốc độ lớn nhất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện REVOLVE CNC - GMKF120x500

MODEL Unit GMKF120x500   Đường kính vật tiện lớn nhất mm Ø120   Trọng lượng phôi lớn nhất Kg 40kg   Chiều dài vật gia công mm 500   Đường kính đá mài mm Ø600xBxØ305      Ø520xBxØ305   Tốc độ quay của phôi V/ph 100   Tốc độ đá mài v/phút 6000   Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện CNC - REVOLVE GMKF120x1000

MODEL Unit GMKF120x1000   Đường kính vật tiện lớn nhất mm Ø120   Trọng lượng phôi lớn nhất Kg 40kg   Chiều dài vật gia công mm 1000   Đường kính đá mài mm Ø600xBxØ305      Ø520xBxØ305   Tốc độ quay của phôi V/ph 100   Tốc độ đá mài v/phút 6000   Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tiện FEL-1640ENC

MODEL :                FEL-1640ENC / FEL-1660ENC Số trục điều khiển   2 trục Đường kính tiện trên bàn mm 410 Đường kính tiện trên xe dao mm 230 Khoản chống tâm mm 890/1400 Bề rộng bàn mm 260 Kiểu trục chính   STD. D1-6 Côn trục chính   M.T. 6 Lỗ trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng