Thiệt bị KOLNER

(668)
Xem dạng lưới

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KC0.5L2Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 10℃ ~ 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KC0.5L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 10℃ ~ 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: 97kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ ĐÔNG 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KD0.5L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: -5℃to -15℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ ĐÔNG 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KD0.5L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: -5℃to -18℃Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KC1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ ~ 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 490WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KC1.0L4W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ ~ 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ ĐÔNG 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KD1.0L4 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: -5℃ to -15℃ Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ ĐÔNG 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KD1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: -5℃ to -18℃Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 895WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ ĐÔNG MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KCD1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 950LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ / -5℃ to -15℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 0 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ ĐÔNG MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KCD1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 950LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ / -5℃ to -18℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134a/R-404A Hệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KC1.6L6Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 670WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KC1.6L6WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 670WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ ĐÔNG 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KD1.6L6Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to -15℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 1060WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ ĐÔNG 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KD1.6L6W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to -18℃ Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 1190WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ ĐÔNG MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KCD1.6L6Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1520LNhiệt độ: 5℃ to -5℃/-5℃ to -15℃Máy nén: EmbracoGas: R-134a/R-404A Hệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ ĐÔNG 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KCD1.6L6W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1520LNhiệt độ: 5℃ to -5℃/-5℃ to -18℃Máy nén: EmbracoGas: R-134a/R-404A Hệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KG0.5L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 330WTrọng lượng: 97kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KG0.5L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 330WTrọng lượng: 99kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KG1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 530WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KG1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 530WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 6 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 6 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KG1.6L6Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 820WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 0 tháng

TỦ MÁT 6 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 6 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KG1.6L6W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 760WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.2L2 (Lạnh trực tiếp)

BÀN MÁT 1200mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.2L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800mmDung tích: 200LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: 74kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner C0.2L2W (Làm lạnh quạt gió)

BÀN MÁT 1200mm (Làm lạnh quạt gió)Model: C0.2L2W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800mmDung tích: 200LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: 79kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2 (Lạnh trực tiếp)

BÀN MÁT 1500mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.3L2 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800 Dung tích: 300LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: 86kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TTC0.3L2W (Lạnh quạt gió)

BÀN MÁT 1500mm (Làm lạnh quạt gió)Model: TTC0.3L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800Dung tích: 300LNhiệt độ: 10℃ to 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 310WTrọng lượng: 94kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2 (Lạnh trực tiếp)

BÀN MÁT 1800mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.4L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800Dung tích: 400LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 300WTrọng lượng: 97kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2W (Lạnh quạt gió)

BÀN MÁT 1800mm (Làm lạnh quạt gió)Model: TTC0.3L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800Dung tích: 400LNhiệt độ: 10℃ to 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 400WTrọng lượng: 102kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.2L2B (có tựa lưng)

BÀN MÁT 1200mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.2L2BThương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800/150mmDung tích: 200LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.2L2BW (có tựa lưng)

BÀN MÁT 1200mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.2L2BWThương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800/150mmDung tích: 200LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)Model: TC0.3L2BThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800/150mmDung tích: 300LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)Model: TC0.3L2BWThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800/150mmDung tích: 300LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)Model: TC0.4L2B Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800/150mmDung tích: 400LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)Model: TC0.4L2BWThương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800/150mmDung tích: 400LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Kolner NKC0.5L2 (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: NKC0.5L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: 97kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Kolner NKC0.5L2W (Làm lạnh quạt gió)

Tủ mát 2 cánh inox Kolner NKC0.5L2W (Làm lạnh quạt gió)Model: NKC0.5L2W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh inox Kolner NKD0.5L2 ( Lạnh trực tiếp)

Tủ đông 2 cánh inox Kolner NKD0.5L2 ( Lạnh trực tiếp)Model: NKD0.5L2 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: -5℃to -18℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 330WTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh inox Kolner NKD0.5L2W (Quạt gió)

Tủ đông 2 cánh inox Kolner NKD0.5L2W (Quạt gió)Model: NKD0.5L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: -10℃to -22℃Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 410WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 4 cánh Inox Kolner NKC1.0L4 (Lạnh trực tiếp)

Tủ mát 4 cánh Inox Kolner NKC1.0L4 (Lạnh trực tiếp)Model: NKC1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 4 cánh Inox Kolner NKC1.0L4W (Lạnh quạt gió)

Tủ mát 4 cánh Inox Kolner NKC1.0L4W (Lạnh quạt gió)Model: NKC1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 4 cánh Inox Kolner NKD1.0L4 (Lạnh trực tiếp)

Tủ đông 4 cánh Inox Kolner NKD1.0L4 (Lạnh trực tiếp)Model: NKD1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: -5℃ to -18℃ Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 570WTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 4 cánh Inox Kolner NKD1.0L4W (Lạnh quạt gió)

Tủ đông 4 cánh Inox Kolner NKD1.0L4W (Lạnh quạt gió)Model: NKD1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ to-22℃Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 895WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Inox Kolner NKCD1.0L4 (Lạnh trực tiếp)

Tủ đông mát 4 cánh Inox Kolner NKCD1.0L4 (Lạnh trực tiếp)Model: NKCD1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: -5℃ to 5℃/-10℃ to -18℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Inox Kolner NKCD1.0L4W (Lạnh quạt gió)

Tủ đông mát 4 cánh Inox Kolner NKCD1.0L4W (Lạnh quạt gió)Model: NKCD1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: -5℃ to 5℃/-10℃ to -22℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134a/R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 6 cánh Inox Kolner NKD1.6L6 (Lạnh trực tiếp)

Tủ đông 6 cánh Inox Kolner NKD1.6L6 (Lạnh trực tiếp)Model: NKD1.6L6Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to -18℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-404aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 6 cánh Inox Kolner NKC1.6L6 (Lạnh trực tiếp)

Tủ mát 6 cánh Inox Kolner NKC1.6L6 (Lạnh trực tiếp)Model: NKC1.6L6 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to 5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-404aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 6 cánh inox Kolner NKC1.6L6W ( Quạt gió)

Tủ mát 6 cánh inox Kolner NKC1.6L6W ( Quạt gió)Model: NKC1.6L6WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 6 cánh inox Kolner NKD1.6L6W ( Quạt gió)

Tủ đông 6 cánh inox Kolner NKD1.6L6W ( Quạt gió)Model: NKC1.6L6WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -10℃ to -22℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội