Tủ cấp đông nhanh Kolner

(14)
Xem dạng lưới

Tủ cấp đông nhanh Kolner JSL03-D

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: JSL03-D Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 710×700×560mm Sức chứa: 3 khay GN1/1 (355x325mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             10 kg (+90°C ~ +3°C)            7 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các khay: 70 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner JSL05-D (5 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: JSL05-D Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 790×700×920mm Sức chứa: 5 khay GN1/1 (600x400mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             20 kg (+90°C ~ +3°C)            12 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các khay: 70 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner JSL08-D (8 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: JSL08-D Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 790x800x1320mm Sức chứa: 8 khay GN1/1 (600x400mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             30 kg (+90°C ~ +3°C)            20 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các khay: 70 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner JSL08-G (8 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: JSL08-G Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 790x800x1320mm Sức chứa: 8 khay GN1/1 (600x400mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             30 kg (+90°C ~ +3°C)            20 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các khay: 70 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner JSL11-D (11 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: JSL11-D Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 790×800×1680mm Sức chứa: 11 khay GN1/1 (600x400mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             40 kg (+90°C ~ +3°C)            30 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các khay: 70 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner JSL15-D (8 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: JSL15-D Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 790×800×1950mm Sức chứa: 15 khay GN1/1 (600x400mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             55 kg (+90°C ~ +3°C)            40 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các khay: 70 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner TRS26-D (26 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: TRS26-D Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 890×1300×1865mm Sức chứa: 26 khay GN1/1 (600x400mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             75 kg (+90°C ~ +3°C)            60 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các khay: 70 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner TRS26-D (40 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: TRS40-D Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 1530×1300×1970mm Sức chứa: 40 khay GN1/1 (600x400mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             95 kg (+90°C ~ +3°C)            75 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các khay: 70 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner ZHS150-D (150 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: ZHS150-D  Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 1500×1315×2400mm Sức chứa: 150 khay GN2/1 (600x800mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             150 kg (+90°C ~ +3°C)            135 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner ZHS270-D (270 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: ZHS270-D Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 1500×2115×2400mm Sức chứa: 270 khay GN2/1 (600x800mm) Nhiệt độ: -36~-40℃ Công suất:             270 kg (+90°C ~ +3°C)            250 kg (+90°C ~ -18°C) Khoảng cách giữa các khay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh Kolner BC-5T (5 khay)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: BC-5T Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 800 * 800 * 1000mm Sức chứa: 5 khay GN1/1 (40x60mm) Nhiệt độ: +30°~-40° Chức năng: Làm lạnh, cấp đông, điều khiển linh hoạt Công suất điện: 880W Dung lượng thực (L): 100L Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh 5 khay Kolner BC-5T (-32℃)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: BC-5T (-32℃) Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 725*795*865mm Sức chứa: 5 khay GN1/1 (40x60mm) Nhiệt độ: +30°~-32° Chức năng: Làm lạnh, cấp đông, điều khiển linh hoạt Công suất điện: 698W Dung lượng thực (L): 90L Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh 10 khay Kolner BC-10T(-32℃)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: BC-10T(-32℃) Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 725*795*1470mm Sức chứa: 10 khay GN1/1 (40x60mm) Nhiệt độ: +30~ -32 Chức năng: Làm lạnh, cấp đông, điều khiển linh hoạt Công suất điện: 1050W Dung lượng thực (L): 188L Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ cấp đông nhanh 10 khay Kolner BC-10T(-40℃)

TỦ CẤP ĐÔNG NHANH KOLNER Model: BC-10T(-40℃) Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 800*800*1790mm Sức chứa: 10 khay GN1/1 (40x60mm) Nhiệt độ: +30°~-40° Chức năng: Làm lạnh, cấp đông, điều khiển linh hoạt Công suất điện: 1800W Dung lượng thực (L): 250L ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội