Bàn đông Kolner

(18)
Xem dạng lưới

Bàn đông 2 cánh inox Kolner GN2100BT

Model: GN2100BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1360*700*850mmDung tích: 260LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 588WTrọng lượng: 104kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox Kolner GN3100BT

Model:  GN3100BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1795*700*850mmDung tích: 400LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 560WTrọng lượng: 114kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 4 cánh inox Kolner GN4100BT

Model: GN4100BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 2230*700*850mmDung tích: 540LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 798WTrọng lượng: 138kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 1 cánh inox Kolner PA1100BT

Model: PA1100BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1200*800*850mmDung tích: 250LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất:588WTrọng lượng: 96kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 2 cánh inox Kolner PA2100BT

Model: PA2100BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1510*800*850mmDung tích: 360LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 610WTrọng lượng:107kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 3 cánh inox Kolner PA3100BT

Model: PA3100BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 2025*800*850mmDung tích: 550LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 890WTrọng lượng: 138kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 2 ngăn inox Kolner GN2120BT

Model: GN2120BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1360*700*850mmDung tích: 260LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 558WTrọng lượng: 105kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 3 ngăn inox Kolner GN2130BT

Model: GN2130BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1360*700*850mmDung tích: 260LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 558WTrọng lượng: 105kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 4 ngăn inox Kolner GN2140BT

Model: GN2140BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1360*700*850mmDung tích: 260LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 558WTrọng lượng: 112kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 6 ngăn inox Kolner GN2160BT

Model: GN2160BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1360*700*850mmDung tích: 260LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 558WTrọng lượng: 113kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 2 ngăn 2 cánh Kolner GN3120BT

Model: GN3120BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1795*700*850mmDung tích: 400LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 560WTrọng lượng: 124kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 3 ngăn 2 cánh Kolner GN3130BT

Model: GN3130BTThương hiệu: KOLNERKích thước:1795*700*850mmDung tích: 400LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 560WTrọng lượng: 124kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 4 ngăn 1 cánh Kolner GN3140BT

Model:GN3140BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1795*700*850mmDung tích: 400LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 560WTrọng lượng: 130kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 2 ngăn 3 cánh Kolner GN4120BT

Model: GN4120BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 2230*700*850mmDung tích: 540LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 798WTrọng lượng: 158kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 3 ngăn 3 cánh Kolner GN4130BT

Model:  GN4130BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 2230*700*850mmDung tích: 540LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 798WTrọng lượng: 162kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 4 ngăn 2 cánh Kolner GN4140BT

Model:  GN4140BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 2230*700*850mmDung tích: 540LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 798WTrọng lượng: 175kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 6 ngăn 2 cánh Kolner GN4180BT

Model: GN4180BTThương hiệu: KOLNERKích thước:2230*700*850mmDung tích: 540LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 798WTrọng lượng: 198kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 6 ngăn Kolner GN3160BT

Model: GN3160BTThương hiệu: KOLNERKích thước:1795*700*850mmDung tích: 400LNhiệt độ:-20~-15°CCông suất: 560WTrọng lượng: 131kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội