Tủ sấy chén, đĩa Kolner

(73)
Xem dạng lưới

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-318B-4

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner Model: CH-YTD-318B-4Thương hiệu: KolnerNhiệt độ: 70°C±10°CNguồn điện: 220V/50hzCống suất: 600WDung tích: 468LKích thước: 1180x520x1005mmXuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-318B-5

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner Model: CH-YTD-318B-5Thương hiệu: KolnerNhiệt độ: 70°C±10°CNguồn điện: 220V/50hzCống suất: 600WDung tích: 468LKích thước: 1180x520x1005mmXuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RSD-98A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RSD-98A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nhiệt độ: 125°C±10°C Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 4kw Dung tích: 690L Kích thước: 735*795*1930mm Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RSD-188A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RSD-188A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nhiệt độ: 125°C±10°C Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 6kw Dung tích: 1380L Kích thước: 1520*795*1930mm Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-600A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-600A Thương hiệu: Kolner Nhiệt độ: 135°C±10°C Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 4,5kw Dung tích: 600L Kích thước: 870*865*1540mm Thời gian sấy: 30 Phút Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-600B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-600B Thương hiệu: Kolner Nhiệt độ: 135°C±10°C Nguồn điện: 380V/50hz Cống suất: 4,5kw Dung tích: 600L Kích thước: 870*865*1540mm Thời gian sấy: 30 Phút Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-600A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-600A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 380V/50hz Cống suất: 4.5kw Nhiệt độ: 135°C±10°C Kích thước: 870*865*1540mm Dung tích: 600L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-600B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-600B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 380V/50hz Cống suất: 4.5kw Nhiệt độ: 135°C±10°C Kích thước: 870*865*1540mm Dung tích: 600L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-1300A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-1300A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 380V/50hz Cống suất: 9kw Nhiệt độ: 135°C±10°C Kích thước: 870*1680*1540mm Dung tích: 1300L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-1300B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-1300B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 380V/50hz Cống suất: 9kw Nhiệt độ: 135°C±10°C Kích thước: 870*1680*1540mm Dung tích: 1300L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-2000A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-2000A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 380V/50hz Cống suất: 12kw Nhiệt độ: 135°C±10°C Kích thước: 870*2495*1540mm Dung tích: 2000L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-2000B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-2000B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 380V/50hz Cống suất: 12kw Nhiệt độ: 135°C±10°C Kích thước: 870*2495*1540mm Dung tích: 2000L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-710A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-710A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1.6kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 690*680*1990mm Dung tích: 690L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-1390A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-1390A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 3.2kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước:1380*680*1990mm Dung tích: 1380L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-690AT

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-690AT Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1.6kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 690*680*1990mm Dung tích: 690L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-1380AT

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-1380AT Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 3.2kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 1380*680*1990mm Dung tích: 1380L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-1380BT

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-1380BT Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 3.2kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 1380*680*1990mm Dung tích: 1380L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-690BT

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-690BT Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1.6kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 690*680*1990mm Dung tích: 690L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-650A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-650A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1.6kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 690*680*1970mm Dung tích: 650L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-1280A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-1280A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 3.2kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 1310*660*1970mm Dung tích: 1310L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-650B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-650B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1.6kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 650*660*1970mm Dung tích: 650L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-1280B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-1280B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 3.2kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 1310*660*1970mm Dung tích: 1310L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-660B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-660B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1.5kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 625*650*1970mm Dung tích: 660L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD-1180B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD-1180B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 3kw Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 1260*650*1970mm Dung tích: 1180L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-988P

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-988P Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1600W Nhiệt độ: 30°C-80°C Kích thước: 720*950*1880mm Dung tích: 900L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD630A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD630A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 900W Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 610*530*1800mm Dung tích: 600L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD900A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD900A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1800W Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 1230*530*1800mm Dung tích: 900L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-418B-3

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-418B-3 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1000*520*1005mm Dung tích: 418L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-418B-2

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-418B-2 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1000*520*1005mm Dung tích: 418L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-418B-1

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-418B-1 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1000*520*1005mm Dung tích: 418L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-318B-3

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-318B-3 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1000*520*1005mm Dung tích: 418L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-318B-2

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-318B-2 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 780*520*1005mm Dung tích: 318L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-318B-1

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-318B-1 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 780*520*1005mm Dung tích: 318L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-910B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-910B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1200W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1138*500*1800mm Dung tích: 680L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-480B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-480B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 570*500*1800mm Dung tích: 380L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-1258B-2

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-1258B-2 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1800W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1200*550*1830mm Dung tích: 1250L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner KN-YTD-318B-2

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: KN-YTD-318B-2 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 75°C±5°C Kích thước: 1200*500*860mm Dung tích: 380L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800KM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800KM Model: GTP800KMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 380LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 800x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1000KM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1000KMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 400LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1000x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1200KM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1200KMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 450LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1150x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1300KM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1300KMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 500LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1200x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP500HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP500HMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 200LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 560x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800HM Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 330LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 800x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1000HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1000HMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 400LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1000x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1200HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1200HMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 450LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1150x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1300HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1300HMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 500LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1200x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP500FM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP500FMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 200LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 560x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800FM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa KolnerModel: GTP800FMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 330LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 800x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội