Tủ đông Kolner

(32)
Xem dạng lưới

TỦ ĐÔNG 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ ĐÔNG 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KD0.5L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: -5℃to -15℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ ĐÔNG 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KD0.5L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: -5℃to -18℃Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ ĐÔNG 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KD1.0L4 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: -5℃ to -15℃ Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ ĐÔNG 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KD1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: -5℃ to -18℃Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 895WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ ĐÔNG 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KD1.6L6Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to -15℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 1060WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ ĐÔNG 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KD1.6L6W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to -18℃ Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 1190WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh inox Kolner NKD0.5L2 ( Lạnh trực tiếp)

Tủ đông 2 cánh inox Kolner NKD0.5L2 ( Lạnh trực tiếp)Model: NKD0.5L2 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: -5℃to -18℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 330WTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh inox Kolner NKD0.5L2W (Quạt gió)

Tủ đông 2 cánh inox Kolner NKD0.5L2W (Quạt gió)Model: NKD0.5L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: -10℃to -22℃Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 410WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 4 cánh Inox Kolner NKD1.0L4 (Lạnh trực tiếp)

Tủ đông 4 cánh Inox Kolner NKD1.0L4 (Lạnh trực tiếp)Model: NKD1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: -5℃ to -18℃ Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 570WTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 4 cánh Inox Kolner NKD1.0L4W (Lạnh quạt gió)

Tủ đông 4 cánh Inox Kolner NKD1.0L4W (Lạnh quạt gió)Model: NKD1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ to-22℃Máy nén: EmbracoGas: R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 895WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 6 cánh Inox Kolner NKD1.6L6 (Lạnh trực tiếp)

Tủ đông 6 cánh Inox Kolner NKD1.6L6 (Lạnh trực tiếp)Model: NKD1.6L6Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to -18℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-404aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 6 cánh inox Kolner NKD1.6L6W ( Quạt gió)

Tủ đông 6 cánh inox Kolner NKD1.6L6W ( Quạt gió)Model: NKC1.6L6WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -10℃ to -22℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 canh inox Kolner K1N-E (Làm lạnh quạt gió)

Tủ đông 2 canh inox Kolner K1N-E (Làm lạnh quạt gió)Model: K1N-ECThương hiệu: KOLNERKích thước: 746x820x2050mmDung tích: 600L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x8Nhiệt độ: -10℃ to -22℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 4 canh inox Kolner K2N-E (Làm lạnh quạt gió)

Tủ đông 4 canh inox Kolner K2N-E (Làm lạnh quạt gió)Model: K2N-E Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1420x820x2050mmDung tích: 1200L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x16Nhiệt độ: -10℃ to -22℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-404aHệ thống làm lạnh: Quạt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 canh inox Kolner NKD0.6L2WGN (Làm lạnh quạt gió)

Tủ đông 2 canh inox Kolner NKD0.6L2WGN (Làm lạnh quạt gió)Model: NKD0.6L2WGNThương hiệu: KOLNERKích thước: 702x850x2030mmDung tích: 600L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x8Nhiệt độ: -10℃ to -22℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-404aHệ thống làm lạnh: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 4 canh inox Kolner NKD1.2L4WGN (Làm lạnh quạt gió)

Tủ đông 4 canh inox Kolner NKD1.2L4WGN (Làm lạnh quạt gió)Model: NKD1.2L4WGN Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1400x850x2030mmDung tích: 1150L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x16Nhiệt độ: -10℃ to -22℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Tủ đông 1 cánh inox Kolner GN600BT

Model: GN600BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 660*790*2040mmDung tích: 530LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 490WTrọng lượng: 107kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh inox Kolner GN650BT

Model: GN650BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 740*830*2040mmDung tích: 580LNhiệt độ: -22~-18°CGas:R404aCông suất: 552WTrọng lượng: 122kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh inox Kolner SNACK400BT

Model: SNACK400BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 660*690*2010mmDung tích: 450LNhiệt độ: -20~-15°CGas: R-404aCông suất: 534WTrọng lượng: 104kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh inox Kolner SNACK400SBT

Model:  SNACK400SBTThương hiệu: KOLNERKích thước: 660*690*2010mmDung tích: 450LNhiệt độ: -20~-15°C Gas: R-404aCông suất: 534WTrọng lượng: 104kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh inox Kolner GN301BT

Model: GN301BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 498×690×2040mmDung tích: 300LNhiệt độ: -18~-22°CGas: R-404aCông suất: 490WTrọng lượng: 98kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh inox Kolner GN1200BT

Model: GN1200BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1340*800*2040mmDung tích: 1150LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 909WTrọng lượng: 194kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh inox Kolner GN1410BT

Model: GN1410BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 1480*800*2040mmDung tích: 1285LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 920WTrọng lượng: 197kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Kolner GN600BT/G

Model:  GN600BT/GThương hiệu: KOLNERKích thước: 660*790*2040mmDung tích: 530LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 490WTrọng lượng: 120kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Kolner GN650BT/G

Model:  GN650BT/GThương hiệu: KOLNERKích thước: 740*830*2040mmDung tích: 580LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 722WTrọng lượng: 159kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh kính Kolner GN1410BT/G

Model:  GN1410BT/GThương hiệu: KOLNERKích thước: 1480*830*2040mmDung tích: 1285LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất:920WTrọng lượng: 271kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh kính Kolner GN1200BT/G

Model: GN1200BT/GThương hiệu: KOLNERKích thước: 1340*800*2040mmDung tích: 1150LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 960WTrọng lượng: 214kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh inox Kolner GN600BT/D

Model: GN600BT/DThương hiệu: KOLNERKích thước: 660*790*2040mmDung tích: 530LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 490WTrọng lượng: 107kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 2 cánh inox Kolner GN650BT/D

Model: GN650BT/DThương hiệu: KOLNERKích thước:740*830*2040mmDung tích: 580LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 772WTrọng lượng: 122kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 4 cánh inox Kolner GN1200BT/D

Model: GN1200BT/DThương hiệu: KOLNERKích thước: 1340*800*2040mmDung tích: 1150LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 960WTrọng lượng: 194kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 4 cánh inox Kolner GN1410BT/D

Model:  GN1410BT/DThương hiệu: KOLNERKích thước: 1480*830*204mmDung tích: 1285LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 920WTrọng lượng: 210kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh inox Kolner PA800BT

Model:  PA800BTThương hiệu: KOLNERKích thước: 740*990*2040mmDung tích: 610LNhiệt độ: -22~-18°CGas: R-404aCông suất: 815WTrọng lượng: 126kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội