Máy làm đá Kolner

(43)
Xem dạng lưới

Máy làm đá viên Kolner KN-160 (160kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner 160kg/24hModel: KN-160Thương hiệu: KolnerCông suất : 1100WĐiện áp : 220V/50HzKích thước : 560 × 830 × 1380 (mm)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổi Sản lượng: 160kg/24hThùng chứa đá: 100kgMáy nén: Embraco / R-404a Trong lượng: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-260 (260kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-260 (260kg/24h)Model: KN-260Thương hiệu: KolnerCông suất : 1500WĐiện áp : 220V/50HzKích thước : 760 × 830 × 1610 (mm)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổi Sản  lượng: 260kg/24hThùng chứa đá: 200kgMáy nén: Embraco / R-404aTrọng ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-460 (460kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-460 (460kg/24h)Model: KN-460Thương hiệu: KolnerCông suất: 1900WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 760 × 830 × 1850 (mm)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổi Sản lượng: 460kg/24hThùng chứa đá: 200kgMáy nén: Embraco / R-404aTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-360 (360kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-360 (360kg/24h)Model: KN-360Thương hiệu: KolnerCông suất: 1800WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 760 × 830 × 1700 (mm)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 360kg/24hThùng chứa đá: 200kgMáy nén: Embraco / R-404aTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-80P (30kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-80P (30kg/24h)Model: KN-80PThương hiệu: KolnerCông suất: 300WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 500×450×800(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 30kg/24h Thùng chứa đá: 15KgMáy nén: Embraco / R-404aTrọng lượng: 46kgXuất xứ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-120P(55kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-120P(55kg/24h)Model: KN-120PThương hiệu: KolnerCông suất: 360WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 500×590×850(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 55kg/24hThùng chứa đá: 18kgMáy nén: Embraco / R-404aTrọng lượng: 50kgXuất xứ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-80PT(36kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-80PT(36kg/24h)Model: KN-80PTThương hiệu: KolnerCông suất: 300WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 500×540×840(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 36kg/24hThùng chứa đá: 15kgMáy nén: Embraco / R-404aTrọng lượng: 40kgXuất xứ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-120PT(55kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-120PT(55kg/24h)Model: KN-120PTThương hiệu: KolnerCông suất: 360WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 500×590×890(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 55kg/24hThùng chứa đá: 18kgMáy nén: SECOP / R-404aTrọng lượng: 50kgXuất xứ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-160P(73kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-160P(73kg/24h)Model: KN-160PThương hiệu: KolnerCông suất: 460WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 660×685×920(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 73kg/24hThùng chứa đá: 36kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 65kgXuất xứ: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-210P(95kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-210P(95kg/24h)Model: KN-210PThương hiệu: KolnerCông suất: 580WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 660×685×920(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 95kg/24hThùng chứa đá: 36kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 66kgXuất xứ : ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-280P(127kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-280P(127kg/24h)Model: KN-280PThương hiệu: KolnerCông suất: 850WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 660×685×920(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 95kg/24hThùng chứa đá: 36kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 67kgXuất xứ : ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-160P(73kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-160P(73kg/24h)Model: KN-280PThương hiệu: KolnerCông suất: 460WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 660×685×920(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 73kg/24hThùng chứa đá: 36kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 65kg Xuất xứ : ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-210P(95kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-210P(95kg/24h)Model: KN-210PThương hiệu: KolnerCông suất: 580WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 660×685×920(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 95kg/24hThùng chứa đá: 36kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 66kg Xuất xứ : ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-280P(127kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-280P(127kg/24h)Model: KN-280PThương hiệu: KolnerCông suất: 850WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 660×685×920(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 127kg/24hThùng chứa đá: 36kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 67kg Xuất xứ ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-25C(25kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-25C(25kg/24h)Model: KN-25CThương hiệu: KolnerCông suất: 300WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 375×575×762(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 25kg/24hThùng chứa đá: 15kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 39kg Xuất xứ : ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-35C (35kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-35C(35kg/24h)Model: KN-35CThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 320WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 375×575×762(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 35kg/24hThùng chứa đá: 15kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 39kg Xuất ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-31A (30kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-31A (30kg/24h)Model: KN-31AThương hiệu: KolnerCông suất: 270WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 460×430×800(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 30kg/24hThùng chứa đá: 10kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 38kg Xuất xứ : ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-41A (40kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-41A (40kg/24h)Model: KN-41AThương hiệu: KolnerCông suất: 340WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 520×550×960(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 40kg/24hThùng chứa đá: 20kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 52kg Xuất xứ : ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-51A (50kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-51A (50kg/24h)Model: KN-51AThương hiệu: KolnerCông suất: 350WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 520×550×960(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 50kg/24hThùng chứa đá: 20kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 55kg Xuất xứ : ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-81A (80kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-81A (80kg/24h)Model: KN-81AThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 420WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 650×460×1050(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 80kg/24hThùng chứa đá: 45kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 69kg Xuất ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-91A (90kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-91A (90kg/24h)Model: KN-91AThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 685WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 650×460×1050(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 90kg/24hThùng chứa đá: 45kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 70kg Xuất ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-101A (100kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-101A (100kg/24h)Model: KN-101AThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 830WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 650×460×1050(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 1000kg/24hThùng chứa đá: 45kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 71kg ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-51B (50kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-51B (50kg/24h)Model: KN-51AThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 350WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 650×460×785(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 50kg/24hThùng chứa đá: 25kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 50kg Xuất ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-81B (80kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-81B (80kg/24h)Model: KN-81BThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 420WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 650×460×785(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 80kg/24hThùng chứa đá: 25kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 65kg Xuất ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-101B (100kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-101B (100kg/24h)Model: KN-100BThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 830WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 650×460×785(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 100kg/24hThùng chứa đá: 25kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 67kg ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-1000P (455kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-1000P (455kg/24h)Model: KN-1000PThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 2300WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 7600×8300×1893(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 455kg/24hThùng chứa đá: 125kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-1500P (680kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-1500P (680kg/24h)Model: KN-1500PThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 2860WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 1227x973x1928(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 680kg/24hThùng chứa đá: 315kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá viên Kolner KN-2000P (900kg/24h)

Máy làm đá viên Kolner KN-2000P (900kg/24h)Model: KN-2000PThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 3800WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 1227x973x2058(㎜)Hệ thống làm đá: Quạt gió thổiSản lượng: 900kg/24hThùng chứa đá: 515kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-023 (200kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-023 (200kg/24h)Model: KN-023Thương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 1450WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 560x830x1780(㎜)Sản lượng: 200kg/24hMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 200kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-033 (300kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-033 (300kg/24h)Model: KN-033Thương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 1500WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 760x830x1845(㎜)Sản lượng: 300kg/24hMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 210kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-053 (500kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-053 (500kg/24h)Model: KN-053Thương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 2000WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 760x830x1950(㎜)Sản lượng: 500kg/24hMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 283kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-083 (800kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-083 (800kg/24h)Model: KN-083Thương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 3160WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 760x830x1950(㎜)Sản lượng: 800kg/24hMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 283kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-103 (1000kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-103 (1000kg/24h)Model: KN-103Thương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 4000WĐiện áp: 380V/50HzKích thước: 1225x973x2195(㎜)Sản lượng: 1000kg/24hMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 380kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-123 (1200kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-123 (1200kg/24h)Model: KN-123Thương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 4200WĐiện áp: 380V/50HzKích thước: 1225x973x2195(㎜)Sản lượng: 1200kg/24hMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 380kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-153 (1500kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-153 (1500kg/24h)Model: KN-153Thương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 4400WĐiện áp: 380V/50HzKích thước: 1225x973x2195(㎜)Sản lượng: 1400kg/24hMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 380kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-068F(60kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-068F(60kg/24h)Model: KN-068FThương hiệu: Kolner (Đức)Sản lượng: 60kg/24hThùng chứa đá: 20kgCông suất: 300WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 520x550x960(㎜)Máy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 54kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-098F(90kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-098F(90kg/24h)Model: KN-098FThương hiệu: Kolner (Đức)Sản lượng: 90kg/24hThùng chứa đá: 20kgCông suất: 330WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 520x550x960(㎜)Máy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 55kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-128F(120kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-128F(120kg/24h)Model: KN-128FThương hiệu: Kolner (Đức)Sản lượng: 120kg/24hThùng chứa đá: 50kgCông suất: 350WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 650x640x1050(㎜)Máy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 79kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-258F(258kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-258F(258kg/24h)Model: KN-258FThương hiệu: Kolner (Đức)Sản lượng: 258kg/24hThùng chứa đá: 105kgCông suất: 900WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 560x830x1765(㎜)Máy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng:129kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-358F(358kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-358F(358kg/24h)Model: KN-358FThương hiệu: Kolner (Đức)Sản lượng: 350kg/24hThùng chứa đá: 105kgCông suất: 990WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 560x830x1815(㎜)Máy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 152kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá vảy Kolner KN-458F(458kg/24h)

Máy làm đá vảy Kolner KN-458F(458kg/24h)Model: KN-458FThương hiệu: Kolner (Đức)Sản lượng: 458kg/24hThùng chứa đá: 105kgCông suất: 1240WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 560x830x1865(㎜)Máy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng:156kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá bán nguyệt Kolner KN-320M

Máy làm đá bán nguyệt Kolner KN-320MModel: KN-320MThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 600WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 560x830x1900(㎜)Thùng chứa: 105kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 142kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy làm đá bán nguyệt Kolner KN-620M

Máy làm đá bán nguyệt Kolner KN-620MModel: KN-620MThương hiệu: Kolner (Đức)Công suất: 920WĐiện áp: 220V/50HzKích thước: 560x830x1900(㎜)Thùng chứa: 105kgMáy nén: SECOP/ R-404aTrọng lượng: 280kg Xuất xứ : China ...

0

Bảo hành : 24 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội