Máy làm lạnh nước trái cây Kolner

(40)
Xem dạng lưới

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx3 (Đức)

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx3 * Model: XRJ12Lx3 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 600W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2-to -3 độ* Kích thước: 570*580*730mm* Trọng lượng: 64KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cấy Kolner XRJ15L*2PCB (Đức)

MÁY LÀM LẠNH NƯỚC TRÁI CÂY Model: XRJ15L*2PCB Thương hiệu: Kolner Mầu sắc: Màu đỏ ( mẫu mới)  Model: XRJ15L*2PCB Dung tích: 2 * 15 lít Công suất: 600w Nhiệt độ: -2 ~3 độ C Nguồn điện: 220-240V/110V-120V 50Hz/60Hz Kích thước: 520*670*860mm Trọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx1

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx1 * Model: XRJ12Lx1 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 400W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 220*490*810mm* Trọng lượng: 28KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx2

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx2 * Model: XRJ12Lx2 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 500W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 430*510*770mm* Trọng lượng: 44KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx3

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx3 * Model: XRJ12Lx3 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 600W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 610*510*770mm* Trọng lượng: 63KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx3

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx3 * Model: XRJ12Lx3 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 600W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 610*510*770mm* Trọng lượng: 63KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx2

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx2 * Model: XRJ12Lx2 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 500W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 430*510*770mm* Trọng lượng: 42KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx3T

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner * Model: XRJ12Lx3T * Thương hiệu: Kolner (Đức) * Dung tích: 12Lx3* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 600W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 610*510*770mm* Trọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx2T

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx2T * Model: XRJ12Lx2T * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 500W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 430*510*830mm* Trọng lượng: 44KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx2M

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ12Lx2M * Model: XRJ12Lx2M * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 600W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 380*620*760mm* Trọng lượng: 64KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ15Lx3

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner  XRJ15Lx3 * Model:  XRJ15Lx3 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 500W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 600*560*760mm* Trọng lượng: 58KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ15Lx2

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ15Lx2 * Model: XRJ15Lx2 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 400W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 420*560*760mm* Trọng lượng: 41KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ15Lx1

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner  XRJ15Lx1 * Model:  XRJ15Lx1 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 300W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 290*560*760mm* Trọng lượng: 29KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ10Lx2

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ10Lx2 * Model: XRJ10Lx2 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 400W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 420*560*760mm* Trọng lượng: 41KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ10Lx3

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner  XRJ10Lx3 * Model:  XRJ10Lx3 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 300W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 600*560*760mm* Trọng lượng: 58KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ15LX1N

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ15LX1N * Model: XRJ15LX1N * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 400W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 270*580*790mm* Trọng lượng: 28KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ15LX2N

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner  XRJ15LX2N * Model:  XRJ15LX2N * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 500W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 470*580*790mm* Trọng lượng: 44KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ15LX3N

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ15LX3N * Model: XRJ15LX3N * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 600W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 660*580*790mm* Trọng lượng: 61KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ10Lx1N

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ10Lx1N * Model: XRJ10Lx1N * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 300W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 270*580*790mm* Trọng lượng: 28KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ10Lx2N

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ10Lx2N * Model: XRJ10Lx2N * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 400W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 470*580*790mm* Trọng lượng: 44KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner NANO 3Lx2

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner NANO 3Lx2 * Model: NANO 3Lx2 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 380W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 370*330*430mm* Trọng lượng: 22KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ10Lx3N

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner XRJ10Lx3N * Model: XRJ10Lx3N * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 500W* Lạnh-nước giải khát temperture:-2°C~ -3 °C* Kích thước: 660*580*790mm* Trọng lượng: 61KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner ICE 6L-digital

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner  ICE 6L-digital * Model:  ICE 6L-digital * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 600W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ -7 °C* Kích thước: 260*420*740mm* Trọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner ICE 6Lx2-digital

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner ICE 6Lx2-digital * Model: ICE 6Lx2-digital * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 900W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ -7 °C* Kích thước: 470*420*740mm* Trọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner ICE 6Lx2-touch

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner  ICE 6Lx2-touch * Model: ICE 6Lx2-touch * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 900W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ -7 °C* Kích thước: 470*420*740mm* Trọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ25L

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner   LSJ25L * Model:  LSJ25L * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ * Công suất: 240W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12 °C * Làm nóng nước: 52°C~ 58°C* Kích thước: 380*420*740mm* ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ25LS

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner   LSJ25LS * Model:  LSJ25LS * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ * Công suất: 240W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12 °C * Làm nóng : 52°C~ 58 °C* Kích thước: 380*420*740mm* ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ25Lx2S

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ25Lx2S * Model: LSJ25Lx2S * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ * Công suất: 350W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12 °C* Kích thước: 380*650*740mm* Trọng lượng: 27KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ18Lx3N

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ18Lx3N * Model: LSJ18Lx3N * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 380W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12 °C* Kích thước: 700*430*740mm* Trọng lượng: 37KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LRSPD18x2

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner   LRSPD18x2 * Model: LRSPD18x2 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 280W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12 °C* Kích thước: 480*460*740mm* Trọng lượng: 34KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LRSPD18x3

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LRSPD18x3 * Model:  LRSPD18x3 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 380W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12°C* Kích thước: 700*430*740mm* Trọng lượng: 44KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ18Lx2N

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ18Lx2N * Model: LSJ18Lx2N * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 280W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12 °C* Kích thước: 480*460*740mm* Trọng lượng: 29KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ18Lx1N

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ18Lx1N * Model:  LSJ18Lx1N * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 180W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12°C* Kích thước: 430*350*740mm* Trọng lượng: 24KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ12Lx1

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ12Lx1 * Model: LSJ12Lx1 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 180W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12°C* Kích thước: 410*350*660mm* Trọng lượng: 21KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ12Lx3

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ12Lx3 * Model:  LSJ12Lx3 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 320W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~12 °C* Kích thước: 600*410*660mm* Trọng lượng: 33KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSJ12Lx2

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner   LSJ12Lx2 * Model:  LSJ12Lx2 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 280W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12 °C* Kích thước: 410*410*660mm* Trọng lượng: 25KG* Hội ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSP9Lx1

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner  LSP9Lx1 * Model:  LSP9Lx1 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 180W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12 °C* Kích thước: 390*210*670mm* Trọng lượng: 13KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSP9Lx2

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSP9Lx2 * Model:  LSP9Lx2 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 280W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ 12 °C* Kích thước: 330*390*670mm* Trọng lượng: 23KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSP9Lx3

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner  LSP9Lx3 * Model:  LSP9Lx3 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 280W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ -7 °C* Kích thước:410*390*670mm* Trọng lượng: 29KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner LSP9Lx4

Máy làm lạnh nước trái cây Kolner  LSP9Lx4 * Model:   LSP9Lx4 * Thương hiệu: Kolner (Đức)* Điện áp: 220-240V/110-115V* Tần số: 50/60HZ* Công suất: 380W* Lạnh-nước giải khát temperture:7°C~ -7 °C* Kích thước:530*390*670mm* Trọng lượng: 35KG* Hội chữ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội