Tủ mát Kolner

(52)
Xem dạng lưới

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KC0.5L2Thương hiệu: KOLNER Kích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 10℃ ~ 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KC0.5L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 10℃ ~ 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: 97kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KC1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ ~ 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 490WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 4 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KC1.0L4W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ ~ 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KC1.6L6Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 670WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 6 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KC1.6L6WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 670WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KG0.5L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 330WTrọng lượng: 97kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KG0.5L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 330WTrọng lượng: 99kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KG1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 530WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 4 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KG1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 530WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 6 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 6 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: KG1.6L6Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 820WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 0 tháng

TỦ MÁT 6 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)

TỦ MÁT 6 CÁNH KÍNH KOLNER (Làm lạnh quạt gió)Model: KG1.6L6W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: 10℃ ~ 2℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 760WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.2L2B (có tựa lưng)

BÀN MÁT 1200mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.2L2BThương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800/150mmDung tích: 200LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.2L2BW (có tựa lưng)

BÀN MÁT 1200mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.2L2BWThương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800/150mmDung tích: 200LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Kolner NKC0.5L2 (Làm lạnh trực tiếp)

TỦ MÁT 2 CÁNH INOX KOLNER (Làm lạnh trực tiếp)Model: NKC0.5L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: 97kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Kolner NKC0.5L2W (Làm lạnh quạt gió)

Tủ mát 2 cánh inox Kolner NKC0.5L2W (Làm lạnh quạt gió)Model: NKC0.5L2W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 620x760x1980mmDung tích: 500LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 290WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 4 cánh Inox Kolner NKC1.0L4 (Lạnh trực tiếp)

Tủ mát 4 cánh Inox Kolner NKC1.0L4 (Lạnh trực tiếp)Model: NKC1.0L4Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 4 cánh Inox Kolner NKC1.0L4W (Lạnh quạt gió)

Tủ mát 4 cánh Inox Kolner NKC1.0L4W (Lạnh quạt gió)Model: NKC1.0L4WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1210x760x1980mmDung tích: 1000LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 510WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 6 cánh Inox Kolner NKC1.6L6 (Lạnh trực tiếp)

Tủ mát 6 cánh Inox Kolner NKC1.6L6 (Lạnh trực tiếp)Model: NKC1.6L6 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to 5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-404aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 6 cánh inox Kolner NKC1.6L6W ( Quạt gió)

Tủ mát 6 cánh inox Kolner NKC1.6L6W ( Quạt gió)Model: NKC1.6L6WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1810x760x1980mmDung tích: 1600LNhiệt độ: -5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 canh inox Kolner K1N-EC (Làm lạnh quạt gió)

Tủ mát 2 canh inox Kolner K1N-EC (Làm lạnh quạt gió)Model: K1N-ECThương hiệu: KOLNERKích thước: 746x820x2050mmDung tích: 600L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x8Nhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 4 canh inox Kolner K2N-EC (Làm lạnh quạt gió)

Tủ mát 4 canh inox Kolner K2N-EC (Làm lạnh quạt gió)Model: K1N-ECThương hiệu: KOLNERKích thước: 1420x820x2050mmDung tích: 1200L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x16Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 canh inox Kolner NKC0.6L2WGN (Làm lạnh quạt gió)

Tủ mát 2 canh inox Kolner NKC0.6L2WGN (Làm lạnh quạt gió)Model: NKC0.6L2WGNThương hiệu: KOLNERKích thước: 702x850x2030mmDung tích: 600L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x8Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 4 canh inox Kolner NKC1.2L4WGN (Làm lạnh quạt gió)

Tủ mát 4 canh inox Kolner NKC1.2L4WGN (Làm lạnh quạt gió)Model: NKC1.2L4WGNThương hiệu: KOLNERKích thước: 1400x850x2030mmDung tích: 1150L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x16Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát mini bar 1 cánh Kolner MG40L1W ( Quạt gió)

Tủ mát mini bar 1 cánh Kolner MG40L1W ( Quạt gió)Model: MG40L1WThương hiệu: KOLNERKích thước: 600x600x850mmDung tích: 100LNhiệt độ: 8℃ ~ 4℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 310WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát mini bar 2 cánh Kolner MG50L2W (Quạt gió)

Tủ mát mini bar 2 cánh Kolner MG50L2W (Quạt gió)Model: MG50L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 900x600x850mmDung tích: 200LNhiệt độ: 8℃ ~ 4℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 360WTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát mini bar 3 cánh Kolner MG60L3W (Quạt gió)

Tủ mát mini bar 3 cánh Kolner MG60L3W (Quạt gió)Model: MG60L3W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1355x600x850mmDung tích: 300LNhiệt độ: 8℃ ~ 4℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 420WTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh inox Kolner GN600TN

Model: GN600TNThương hiệu: KOLNERKích thước: 660*790*2040mmDung tích: 530LNhiệt độ: +2~+8°CMáy nén: EmbracoGas: R-134aCông suất: 340WTrọng lượng: 104kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh inox Kolner GN650TN

Model: GN650TNThương hiệu: KOLNERKích thước: 740*830*2040mmDung tích: 580LNhiệt độ: +2~+8°CMáy nén: EmbracoGas: R-134aCông suất: 369WTrọng lượng: 118kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh inox Kolner SNACK400STN

Model: SNACK400STNThương hiệu: KOLNERKích thước: 660*690*2010mmDung tích: 450LNhiệt độ: +2~+8°CMáy nén: EmbracoGas: R-134aCông suất: 316WTrọng lượng: 97kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh inox Kolner SNACK400TN

Model: SNACK400TNThương hiệu: KOLNERKích thước: 660*690*2010mmDung tích: 450LNhiệt độ: +2~+8°CMáy nén: EmbracoGas: R-134aCông suất: 316WTrọng lượng: 97kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh inox Kolner GN301TN

Model: GN301TNThương hiệu: KOLNERKích thước: 498×690×2040mmDung tích: 300LNhiệt độ: +2~+8°CMáy nén: EmbracoGas: R-134aCông suất: 340WTrọng lượng: 98kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Kolner GN1200TN

Model: GN1200TNThương hiệu: KOLNERKích thước: 1340*800*2040mmDung tích: 1150LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 400WTrọng lượng: 181kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Kolner GN1410TN

Model: GN1410TNThương hiệu: KOLNERKích thước: 1480*830*2040mmDung tích: 1285LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 412WTrọng lượng: 181kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Kolner GN600TN/G

Model: GN600TN/GThương hiệu: KOLNERKích thước: 660*790*2040mmDung tích: 530LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 490WTrọng lượng: 105kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Kolner GN650TN/G

Model: GN650TN/GThương hiệu: KOLNERKích thước: 740*830*2040mmDung tích: 580LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 460WTrọng lượng: 130kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh kính Kolner GN1200TN/G

Model: GN1200TN/GThương hiệu: KOLNERKích thước:1340*800*2040mmDung tích: 1150LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 413WTrọng lượng: 201KgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh kính Kolner GN1410TN/G

Model: GN1410TN/GThương hiệu: KOLNERKích thước:1480*830*2040mmDung tích: 1285LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 412WTrọng lượng: 212KgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Kolner GN600TN/D

Model: GN600TN/DThương hiệu: KOLNERKích thước:660*790*2040mmDung tích: 530LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 360WTrọng lượng: 104KgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh inox Kolner GN650TN/D

Model: GN650TN/DThương hiệu: KOLNERKích thước:740*830*2040mmDung tích: 580LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 310WTrọng lượng: 119KgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 4 cánh inox Kolner GN1200TN/D

Model: GN1200TN-DThương hiệu: KOLNERKích thước:1340*800*2040mmDung tích: 1150LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 440WTrọng lượng: 181KgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 4 cánh inox Kolner GN1410TN/D

Model:  GN1410TN/DThương hiệu: KOLNERKích thước:1480*830*2040mmDung tích: 1285LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 412WTrọng lượng: 194KgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh inox Kolner PA800TN

Model:  PA800TNThương hiệu: KOLNERKích thước:740*990*2040mmDung tích: 610LNhiệt độ: +2~+8°CGas: R134aCông suất: 325WTrọng lượng: 121KgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát mini bar 1 cánh Kolner KN800

Tủ mát mini bar 1 cánh Kolner KN800 Model: KN800 Thương hiệu: KOLNER (Đức) Kích thước: 600×520×800mmDung tích: 110LNhiệt độ:0~+10°CCông suất: 180WTrọng lượng: 44kgXuất xứ: PRC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát mini bar 1 cánh Kolner KN850

Tủ mát mini bar 1 cánh Kolner KN850 Model: KN850Thương hiệu: KOLNER (Đức)Kích thước: 600×520×850mmDung tích: 120LNhiệt độ:0~+10°CCông suất: 180WTrọng lượng: 48kgXuất xứ: PRC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát mini bar 1 cánh Kolner KN900-1

Tủ mát mini bar 1 cánh Kolner KN900-1 Model: KN900-1 Thương hiệu: KOLNER (Đức)Kích thước:600×520×900mmDung tích: 130LNhiệt độ:0~+10°CCông suất: 180WTrọng lượng: 52kgXuất xứ: PRC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát mini bar 2 cánh Kolner KN800-2

Tủ mát mini bar 2 cánh Kolner KN800-2 Model:KN800-2Thương hiệu: KOLNER (Đức)Kích thước: 900×520×800mmDung tích: 170LNhiệt độ:0~+10°CCông suất:230WTrọng lượng: 57kgXuất xứ: PRC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát mini bar 2 cánh Kolner KN850-2

Tủ mát mini bar 2 cánh Kolner KN850-2 Model: KN850-2Thương hiệu: KOLNER (Đức)Kích thước: 900×520×850mmDung tích: 185LNhiệt độ:0~+10°CCông suất: 230WTrọng lượng: 62kgXuất xứ: PRC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội