Bàn mát Kolner

(72)
Xem dạng lưới

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.2L2 (Lạnh trực tiếp)

BÀN MÁT 1200mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.2L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800mmDung tích: 200LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: 74kgXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner C0.2L2W (Làm lạnh quạt gió)

BÀN MÁT 1200mm (Làm lạnh quạt gió)Model: C0.2L2W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800mmDung tích: 200LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: 79kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2 (Lạnh trực tiếp)

BÀN MÁT 1500mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.3L2 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800 Dung tích: 300LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: 86kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TTC0.3L2W (Lạnh quạt gió)

BÀN MÁT 1500mm (Làm lạnh quạt gió)Model: TTC0.3L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800Dung tích: 300LNhiệt độ: 10℃ to 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 310WTrọng lượng: 94kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2 (Lạnh trực tiếp)

BÀN MÁT 1800mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.4L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800Dung tích: 400LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 300WTrọng lượng: 97kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2W (Lạnh quạt gió)

BÀN MÁT 1800mm (Làm lạnh quạt gió)Model: TTC0.3L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800Dung tích: 400LNhiệt độ: 10℃ to 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 400WTrọng lượng: 102kgXuất xứ: Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)Model: TC0.3L2BThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800/150mmDung tích: 300LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)Model: TC0.3L2BWThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800/150mmDung tích: 300LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)Model: TC0.4L2B Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800/150mmDung tích: 400LNhiệt độ: 5℃ to -5℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)Model: TC0.4L2BWThương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800/150mmDung tích: 400LNhiệt độ: 10℃ to 0℃ Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2 (Làm lạnh trực tiếp)

BÀN MÁT 1200mm (Làm lạnh trực tiếp)Model: TC0.2L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800mmDung tích: 200LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2W (Lạnh quạt gió)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2W (Lạnh quạt gió)Model: NTC0.2L2W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800mmDung tích: 200LNhiệt độ: 10℃ to 0℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2 (Lạnh trực tiếp)

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2 (Lạnh trực tiếp) Model: TC0.3L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800mmDung tích: 300LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 280WTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.3L2W (Lạnh quạt gió)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.3L2W (Lạnh quạt gió) Model: NTC0.3L2WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800mmDung tích: 300LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông suất: 310WTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2 (Lạnh trực tiếp)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2 (Lạnh trực tiếp)Model: NTC0.4L2Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800Dung tích: 400LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoGas: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 300WTrọng lượng: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2W(Lạnh quạt gió)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2W(Lạnh quạt gió)Model: NTC0.4L2W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800Dung tích: 400LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióNguồn điện: 220V/50HZCông suất: 400WTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)Model: NTC0.2L2BThương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800/150mmDung tích: 200LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)Model: NTC0.2L2BWThương hiệu: KOLNERKích thước: 1200x760x800/150mmDung tích: 200LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.3L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.3L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)Model: NTC0.3L2B Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800/150mmDung tích: 300LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.3L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.3L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)Model: NTC0.3L2BWThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x760x800/150mmDung tích: 300LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2B(Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)Model: NTC0.4L2BThương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800/150mmDung tích: 400LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)Model: NTC0.4L2BW Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x760x800/150mmDung tích: 400LNhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V/50HZCông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox Kolner HN12 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 1 cánh inox Kolner HN12 (Làm lạnh quạt gió)Model: HN12Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1167x760x850mmDung tích: 200L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x2Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Kolner HN15 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 2 cánh inox Kolner HN15 (Làm lạnh quạt gió)Model: HN15Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1420x760x850mmDung tích: 300L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x4Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Kolner HN18 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 2 cánh inox Kolner HN15 (Làm lạnh quạt gió)Model: HN15Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1825x760x850mmDung tích: 410L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 2/1x4Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox Kolner HN25 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 3 cánh inox Kolner HN25 (Làm lạnh quạt gió)Model: HN25Thương hiệu: KOLNERKích thước: 2493x760x850mmDung tích: 640L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 2/1x4Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox Kolner BN10-XL1 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 1 cánh inox Kolner BN10-XL1 (Làm lạnh quạt gió)BN10-XL1Thương hiệu: KOLNERKích thước: 905*670*850mmDung tích: 160L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x2Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Kolner BN14-XL2 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 2 cánh inox Kolner BN14-XL2 (Làm lạnh quạt gió)Model: BN14-XL2 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1370*670*850mmDung tích: 270L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x4Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox Kolner BN18-XL3 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 3 cánh inox Kolner BN18-XL3 (Làm lạnh quạt gió)Model: BN18-XL3Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1835*670*850mmDung tích: 450L Tiêu chuẩn quốc tế GN: 1/1x6Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 cánh inox Kolner BN23-XL4 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 4 cánh inox Kolner BN23-XL4 (Làm lạnh quạt gió)Model: BN23-XL4 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 12300*670*850mmDung tích: 680L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x8Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn kéo inox Kolner BN14-XD4 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 4 ngăn kéo inox Kolner BN14-XD4 (Làm lạnh quạt gió)Model: BN14-XD4 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1370x670x850mmDung tích: 350L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x4Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn kéo inox Kolner BN14-XD6 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 6 ngăn kéo inox Kolner BN14-XD6 (Làm lạnh quạt gió)Model: BN14-XD6 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1370x670x850mmDung tích: 350L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x6Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 9 ngăn kéo inox Kolner BBN18-XD9 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 9 ngăn kéo inox Kolner BBN18-XD9 (Làm lạnh quạt gió)Model: BN18-XD9Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1835x670x850mmDung tích: 450L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x9Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 12 ngăn kéo inox Kolner BN23-XD12 (Làm lạnh quạt gió)

Bàn mát 12 ngăn kéo inox Kolner BN23-XD12 (Làm lạnh quạt gió)Model: BN23-XD12 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 2300x670x850mmDung tích: 650L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/1x12Nhiệt độ: 5℃ to -5℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 2 cánh Kolner SH2000/700

Bàn mát pizza Kolner SH2000/700 Model:SH2000/700Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1360*700*1050mmDung tích: 266LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 388WTrọng lượng:101kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 2 cánh Kolner SH2000/800

Bàn mát Sandwich Kolner SH2000/800Model:SH2000/800Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1510*800*1050mmDung tích: 400LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 390WTrọng lượng:98kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 2 cánh Kolner SH3000/800

Bàn mát Sandwich Kolner SH3000/800 Model:SH3000/800Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1795*800*1050mmDung tích: 450LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 375WTrọng lượng:140kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 3 cánh Kolner SH3000/700

Bàn mát Sandwich Kolner SH3000/700 Model:SH3000/700Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1795*700*1050mmDung tích: 360LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 375WTrọng lượng:122kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 3 cánh Kolner SH3000/800

Bàn mát Sandwich Kolner  SH3000/800 Model: SH3000/800Thương hiệu: KOLNERKích thước:2020*800*1050mmDung tích: 580LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 451WTrọng lượng:154kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 4 cánh Kolner SH4000/700

Bàn mát Sandwich 4 cánh Kolner SH4000/700 Model: SH4000/700Thương hiệu: KOLNERKích thước: 2230*700*1050mmDung tích: 541LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 388WTrọng lượng:139kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ1100TN/380

Bàn mát pizza Kolner PZ1100TN/380 Model:PZ1100TN/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200*800*1420mmDung tích: 250LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 290WTrọng lượng:120kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ903/380

Bàn mát pizza Kolner PZ903/380 Model:PZ903/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1365*700*1480mmDung tích: 390LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 321WTrọng lượng:131kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ1610TN/380

Bàn mát pizza Kolner PZ1610TN/380 Model:PZ1610TN/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1510*800*1420mmDung tích: 168LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 255WTrọng lượng:215kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ2600TN/380

Bàn mát pizza Kolner PZ2600TN/380 Model:PZ2600TN/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1510*800*1420mmDung tích: 390LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 320WTrọng lượng: 194kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ2100TN/380

Bàn mát pizza Kolner PZ2100TN/380 Model:PZ2100TN/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1360*700*1420mmDung tích: 260LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 336WTrọng lượng:130kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ3100TN/380

Bàn mát pizza Kolner PZ3100TN/380 Model:PZ3100TN/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800*700*1420mmDung tích: 400LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 360WTrọng lượng:278kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ2610TN/380

Bàn mát pizza Kolner PZ2610TN/380 Model:PZ2610TN/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 2025*800*1420mmDung tích: 390LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 388WTrọng lượng:278kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính Kolner GN2100TN/G

Model:  GN2100TN/GThương hiệu: KOLNERKích thước: 1360*700*850mmDung tích: 260LNhiệt độ:+2~+8°CCông suất: 350WTrọng lượng: 94kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội