Máy đầm hơi

(15)
Xem dạng lưới

Máy đầm khuôn khí nén D4

- Chiều dài tổng thể    550 mm - Trọng lượng    4 kg - Đường kính Piston    20 mm - Đường kính ống    13 mm - Hành trình Pistong    90 mm - Tiêu hao khí nén     - Áp suất khí nén    0.63 Mpa ...

4000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm khuôn khí nén D6

- Chiều dài tổng thể    1000 mm - Trọng lượng    6  kg - Đường kính Piston    25 mm - Đường kính ống    13 mm - Hành trình Pistong    100 mm - Tiêu hao khí nén     - Áp suất khí nén    0.63 Mpa ...

4500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm khuôn khí nén D9

- Chiều dài tổng thể    1140 mm - Trọng lượng    9.5 kg - Đường kính Piston    32 mm - Đường kính ống    13 mm - Hành trình Pistong    120 mm - Tiêu hao khí nén     - Áp suất khí nén    0.63 Mpa ...

4800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm khuôn khí nén TB-00G

- Model    TB-00G - Đk Piston    18 mm - Hành trình Piston    50 mm - Tốc độ búa    1600 lần/ph - Lượng khí tiêu thụ    0,25 m3/ph - Đầu nối ống khí    3/8" PT - Cỡ ống khí yêu cầu    ID 13 mm - Tổng chiều dài    280 mm - Trọng lượng    1,7 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm khuôn khí nén TB-0G

- Model    TB-0G - Đk Piston    22 mm - Hành trình Piston    65 mm - Tốc độ búa    1000 - Lượng khí tiêu thụ    0,3 m3/ph - Đầu nối ống khí    3/8" PT - Cỡ ống khí yêu cầu    ID 13 mm - Tổng chiều dài    395 mm - Trọng lượng    2,7 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm khuôn khí nén TB-1G

- Model    TB-1N - Đk Piston    25,4 mm - Hành trình Piston    100 mm - Tốc độ búa    800 lần/ph - Lượng khí tiêu thụ    0,7 m3/ph - Đầu nối ống khí    3/8" PT - Cỡ ống khí yêu cầu    ID 13 mm - Tổng chiều dài    510 mm - Trọng lượng    5,4 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm cát khí nén kawasaki KPT-6

- Đường kính piston     38 mm - Hành trình của piston     152 mm - Tốc độ không tải     600 bpm - Lượng khí tiêu thụ     15.0 l/s - Kích cỡ     1,330 x 79 x 79 mm - Trọng lượng     14 kg - Đầu khí vào     1/2" ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm cát khí nén kawasaki KPT-5

- Đường kính piston :32 mm - Hành trình của piston :127 mm - Tốc độ không tải: 700 bpm - Lượng khí tiêu thụ :14.18 l/s - Kích cỡ: 1,300 x 68 x 68 mm - Trọng lượng     9.4 kg - Đầu khí vào     1/2" ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm cát khí nén kawasaki KPT-7

- Đường kính piston     42 mm - Hành trình của piston     152 mm - Tốc độ không tải     600 bpm - Lượng khí tiêu thụ     16.68 l/s - Kích cỡ     1335 x 83 x 83 mm - Trọng lượng     16.0 kg - Đầu khí vào     1/2" ...

24900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm cát khí nén kawasaki KPT-4

- Đường kính piston     25.4 mm - Hành trình của piston     100 mm - Tốc độ không tải     800 bpm - Lượng khí tiêu thụ     11.67 l/s - Kích cỡ     1,165 x 63 x 70 mm - Trọng lượng     8.0 kg - Đầu khí vào     1/2" ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm cát khí nén kawasaki KPT-3

- Đường kính piston     25.4 mm - Hành trình của piston     100 mm - Tốc độ không tải     800 bpm - Lượng khí tiêu thụ     11.67 l/s - Kích cỡ     619 x 60 x 77 mm - Trọng lượng     6.0 kg - Đầu khí vào     3/8" ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm cát khí nén kawasaki KPT-2

- Đường kính piston     22 mm - Hành trình của piston     65 mm - Tốc độ không tải     1,000 bpm - Lượng khí tiêu thụ     8.34 l/s - Kích cỡ     470 x 41 x 68 mm - Trọng lượng     3.0 kg - Đầu khí vào     3/8" ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm cát khí nén kawasaki KPT-2L

- Đường kính piston     22 mm - Hành trình của piston     65 mm - Tốc độ không tải     1,000 bpm - Lượng khí tiêu thụ     8.34 l/s - Kích cỡ     989 x 41 x 68 mm - Trọng lượng     3.0 kg - Đầu khí vào     3/8" ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm cát khí nén kawasaki KPT-1L

- Đường kính piston     18 mm - Hành trình của piston     50 mm - Tốc độ không tải     1,800 bpm - Lượng khí tiêu thụ     6.67 l/s - Kích cỡ     940 x 45 x 39 mm - Trọng lượng     3.0 kg - Đầu khí vào     3/8 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đầm cát khí nén kawasaki KPT-1

- Đường kính piston     18 mm - Hành trình của piston     50 mm - Tốc độ không tải     1,800 bpm - Lượng khí tiêu thụ     6.67 l/s - Kích cỡ     430 x 36.5 x 65 mm - Trọng lượng     2.0 kg - Đầu khí vào     3/8" ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM