Trộn nhựa đường

(4)
Xem dạng lưới

Thiết bị trộn liệu hỗn hợp bitum di động kiểu gián đoạn cưỡng chế

01 Hệ thống sấy: 1. Sử dụng 04 tang sấy truyền động bằng động cơ giảm tốc thương hiệu nổi tiếng thế giới, truyền động êm nhẹ.2. Nhờ thiết kế cánh nhận liệu tối ưu hóa, khiến cho gia nhiệt đồng đều hơn, hiệu suất sử dụng nhiệt lượng cao hơn.  3. Bên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị trộn liệu hỗn hợp bitum kiểu độc lập

01 HỆ THỐNG SẤY:Thiết kế mô phỏng nguyên bản tối ưu hóa, bảo đảm lớp liệu tối ưu, hiệu suất nhiệt đạt đến 90%, cơ cấu  đo lường giám sát trực tuyến thông minh độc đáo.02 Hệ thống đốt:Vòi đốt NZGOB là vòi đốt hướng tâm dầu/khí hai tác dụng thế hệ mới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị trộn liệu hỗn hợp bitum kiểu tháp (cao)

01 Hệ thống sấy:1. Sử dụng 04 tang sấy truyền động bằng động cơ giảm tốc thương hiệu nổi tiếng thế giới, truyền động êm nhẹ. 2. Nhờ thiết kế cánh nhận liệu tối ưu hóa, khiến cho gia nhiệt đồng đều hơn, hiệu suất sử dụng nhiệt lượng cao hơn.  3. Bên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị trộn liệu hỗn hợp BITUM kiểu độc lập

01 Hệ thống sấy:1. Sử dụng 04 tang sấy truyền động bằng động cơ giảm tốc thương hiệu nổi tiếng thế giới, truyền động êm nhẹ. 2. Nhờ thiết kế cánh nhận liệu tối ưu hóa, khiến cho gia nhiệt đồng đều hơn, hiệu suất sử dụng nhiệt lượng cao hơn. 3. Bên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM