Máy đánh bóng

(116)
Xem dạng lưới

Máy đánh bóng bi R-400

Công dụng: Thích hợp cho việc đánh bóng những viên bi nhỏ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng Chiilong OK-50

Động cơ (Hp)  3  Công suất (kw)  2.25  Kích thước (mm)  920 x 985 x 1020  Thể tích đầy (L)  50L x 70%  Kích thước thùng (mm)  535 x 390 H  Vòng quay/phút  180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng Chiilong OK-150

Động cơ (Hp)  5  Công suất (kw)  3.75  Kích thước (mm)  1200 x 1480 x 1700  Thể tích đầy (L)  150L x 70%  Kích thước thùng (mm)  700 x 330 H  Vòng quay/phút  150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng Chiilong OK-250

Động cơ (Hp)  7.5  Công suất (kw)  5.625  Kích thước (mm)  1230 x 1780 x 1750  Thể tích đầy (L)  250L x 70%  Kích thước thùng (mm)  800 x 450 H  Vòng quay/phút  120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng Chiilong OK-350

Động cơ (Hp)  15  Công suất (kw)  11.25  Kích thước (mm)  1230 x 1800 x 1850  Thể tích đầy (L)  350L x 70%  Kích thước thùng (mm)  930 x 530 H  Vòng quay/phút  120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng lục giác 1A-15

Trọng luợng (kg)  100  Động cơ (Hp)  0.5  Công suất (kw)  0.37  Kích thước (mm)  1045 x 1050 x 1470  Thể Tích (L)  15L x80%  Vòng quay/phút  15~40 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng lục giác 1A-25

Trọng luợng (kg)  150  Động cơ (Hp)  1  Công suất (kw)  0.75  Kích thước (mm)  1070 x 1050 x 1470  Thể Tích (L)  25L x80%  Vòng quay/phút  15~40 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng lục giác 1A-50

Trọng luợng (kg)  250  Động cơ (Hp)  2  Công suất (kw)  1.5  Kích thước (mm)  1145 x 1050 x 1550  Thể Tích (L)  50L x80%  Vòng quay/phút  15~40 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng ly tâm cao tốc OK-3600-20L

 Thể tích thùng (L)  20L  Trọng luợng (kg)  900  Động cơ (Hp)  5  Công suất (kw)  3.75  Kích thước (mm)  1340 x 1250 x 1480  Thể tích đầy (L)  20L x 80%  Vòng quay/phút  300~1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng ly tâm cao tốc OK-3600-40L

Thể tích thùng (L)  40L  Trọng luợng (kg)  1050  Động cơ (Hp)  5  Công suất (kw)  3.75  Kích thước (mm)  1340 x 1250 x 1480  Thể tích đầy (L)  40L x 80%  Vòng quay/phút  300~1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng ly tâm cao tốc OK-3600-60L

Thể tích thùng (L)  60L  Trọng luợng (kg)  1150  Động cơ (Hp)  7.5  Công suất (kw)  5.62  Kích thước (mm)  1340 x 1250 x 1480  Thể tích đầy (L)  60L x 80%  Vòng quay/phút  300~1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng ly tâm cao tốc OK-3600-160L

Thể tích thùng (L)  160L  Trọng luợng (kg)  3300  Động cơ (Hp)  10  Công suất (kw)  7.5  Kích thước (mm)  1720 x 1430 x 2100  Thể tích đầy (L)  160L x 80%  Vòng quay/phút  300~1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng ly tâm cao tốc OK-3200-64L

 Thể tích thùng (L)  2L  Trọng luợng (kg)  300  Động cơ (Hp)  5  Công suất (kw)  3.75  Kích thước (mm)  1310 x 1510 x 1505  Thể tích đầy (L)  2L x 80%  Vòng quay/phút  300~1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng ly tâm cao tốc OK-3200-90L

Thể tích thùng (L)  3L  Trọng luợng (kg)  500  Động cơ (Hp)  7.5  Công suất (kw)  5.62  Kích thước (mm)  1060 x 960 x 880  Thể tích đầy (L)  3L x 80%  Vòng quay/phút  300~1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác SHB-50

 Thể tích (L)  50  Động cơ (Hp)  1  Công suất (kw)  0.75  Kích thước (mm)  1090 x 600 x 1200  Thể tích đầy (L)  50L x 60%  Kích thước thùng (mm)  550 x 270 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác SHB-100

 Thể tích (L)  100  Động cơ (Hp)  1  Công suất (kw)  0.75  Kích thước (mm)  1280 x 800 x 1400  Thể tích đầy (L)  100L x 60%  Kích thước thùng (mm)  780 x 425 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác SHB-150

Thể tích (L)  150  Động cơ (Hp)  1  Công suất (kw)  0.75  Kích thước (mm)  1250 x 850 x 1400  Thể tích đầy (L)  150L x 60%  Kích thước thùng (mm)  720 x 515 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác SOB-250

Thể tích (L)  250  Động cơ (Hp)  2  Công suất (kw)  1.5  Kích thước (mm)  1480 x 865 x 1400  Thể tích đầy (L)  250L x 60%  Kích thước thùng (mm)  920 x 560 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác SOB-350

Thể tích (L)  350  Động cơ (Hp)  2  Công suất (kw)  1.5  Kích thước (mm)  1440 x 1000 x 1600  Thể tích đầy (L)  350L x 60%  Kích thước thùng (mm)  830 x 760 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác SOB-500

Thể tích (L)  500  Động cơ (Hp)  2  Công suất (kw)  1.5  Kích thước (mm)  1550 x 1300 x 1600  Thể tích đầy (L)  500L x 60%  Kích thước thùng (mm)  950 x 840 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác DHB-50

Thể tích (L)  50  Động cơ (Hp)  1  Công suất (kw)  0.75  Kích thước (mm)  2080 x 600 x 1200  Thể tích đầy (L)  50L x 60%  Kích thước thùng (mm)  550 x 270 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác DHB-100

Thể tích (L)  100  Động cơ (Hp)  2  Công suất (kw)  1.5  Kích thước (mm)  2260 x 800 x 1400  Thể tích đầy (L)  100L x 60%  Kích thước thùng (mm)  780 x 425 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác DHB-150

Thể tích (L)  150  Động cơ (Hp)  2  Công suất (kw)  1.5  Kích thước (mm)  2400 x 850 x 1400  Thể tích đầy (L)  150L x 60%  Kích thước thùng (mm)  720 x 515 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác DOB-250

Thể tích (L)  250  Động cơ (Hp)  3  Công suất (kw)  2.25  Kích thước (mm)  2660 x 865 x 1400  Thể tích đầy (L)  250L x 60%  Kích thước thùng (mm)  920 x 560 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác DOB-350

 Thể tích (L)  350  Động cơ (Hp)  3  Công suất (kw)  2.25  Kích thước (mm)  2740 x 1000 x 1700  Thể tích đầy (L)  350L x 60%  Kích thước thùng (mm)  830 x 760 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng bát giác DOB-500

Thể tích (L)  500  Động cơ (Hp)  5  Công suất (kw)  3.75  Kích thước (mm)  2960 x 1300 x 1700  Thể tích đầy (L)  500L x 60%  Kích thước thùng (mm)  950 x 840 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng đứng cao tốc STOK-50

Trong lượng (kg)  400  Động cơ (Hp)  5  Công suất (kw)  3.75  Kích thước (mm)  Specialized  Thể tích đầy (L)  50L x 70%  Kích thước thùng (mm)  Specialized  Vòng quay/phút  150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng đứng cao tốc STOK-150

Trong lượng (kg)  980  Động cơ (Hp)  7.5  Công suất (kw)  5.62  Kích thước (mm)  Specialized  Thể tích đầy (L)  150L x 70%  Kích thước thùng (mm)  Specialized  Vòng quay/phút  150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng đứng cao tốc STOK-250

Trong lượng (kg)  1400  Động cơ (Hp)  10  Công suất (kw)  7.5  Kích thước (mm)  1685 x 1190 x 1370  Thể tích đầy (L)  250L x 70%  Kích thước thùng (mm)  820 x 485 H  Vòng quay/phút  120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng đứng cao tốc STOK-350

Trong lượng (kg)  1850  Động cơ (Hp)  15  Công suất (kw)  11.25  Kích thước (mm)  1670 x 1170 x 1500  Thể tích đầy (L)  350L x 70%  Kích thước thùng (mm)  940 x 500 H  Vòng quay/phút  120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-25

Thể tích (L)  25  Trọng lượng (kg)  58  Động cơ (Hp)  0.5  Công suất (Kw)  0.37  Kích thước (mm)  570x670 H  Dung lương đầy(Kg)  100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-50(VB-A)

Thể tích (L)  50  Trọng lượng (kg)  260  Động cơ (Hp)  1  Công suất (Kw)  0.75  Kích thước (mm)  696x850 H  Dung lương đầy(Kg)  150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-100(VB-A)

Thể tích (L)  100  Trọng lượng (kg)  360  Động cơ (Hp)  2  Công suất (Kw)  1.5  Kích thước (mm)  906x990 H  Dung lương đầy(Kg)  300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-150(VB-A)

Thể tích (L)  150  Trọng lượng (kg)  460  Động cơ (Hp)  3  Công suất (Kw)  2.25  Kích thước (mm)  1045x1035 H  Dung lương đầy(Kg)  380 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-250(VB-A)

Thể tích (L)  250  Trọng lượng (kg)  640  Động cơ (Hp)  5  Công suất (Kw)  3.75  Kích thước (mm)  1200x1260 H  Dung lương đầy(Kg)  650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-350(VB-A)

Thể tích (L)  350  Trọng lượng (kg)  750  Động cơ (Hp)  7.5  Công suất (Kw)  5.62  Kích thước (mm)  1340x1330 H  Dung lương đầy(Kg)  950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-500(VB-A)

Thể tích (L)  500  Trọng lượng (kg)  1070  Động cơ (Hp)  10  Công suất (Kw)  7.2  Kích thước (mm)  1560x1560 H  Dung lương đầy(Kg)  1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-700(VB-A)

Thể tích (L)  750  Trọng lượng (kg)  1660  Động cơ (Hp)  12  Công suất (Kw)  9  Kích thước (mm)  1730x1730 H  Dung lương đầy(Kg)  2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-1000(VB-A)

Thể tích (L)  1000  Trọng lượng (kg)  2000  Động cơ (Hp)  15  Công suất (Kw)  11.25  Kích thước (mm)  1850x2000 H  Dung lương đầy(Kg)  2500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-1200(VB-A)

Thể tích (L)  1200  Trọng lượng (kg)  2200  Động cơ (Hp)  15  Công suất (Kw)  11.25  Kích thước (mm)  1850x2000 H  Dung lương đầy(Kg)  2700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-25(VB-B)

Thể tích (L)  25  Trọng lượng (kg)  58  Động cơ (Hp)  0.5  Công suất (Kw)  0.37  Kích thước (mm)  570x670 H  Dung lương đầy(Kg)  100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-50(VB-B)

 Thể tích (L)  50  Trọng lượng (kg)  260  Động cơ (Hp)  1  Công suất (Kw)  0.75  Kích thước (mm)  696x850 H  Dung lương đầy(Kg)  150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-100(VB-B)

Thể tích (L)  100  Trọng lượng (kg)  360  Động cơ (Hp)  2  Công suất (Kw)  1.5  Kích thước (mm)  906x990 H  Dung lương đầy(Kg)  300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-150(VB-B)

Thể tích (L)  150  Trọng lượng (kg)  460  Động cơ (Hp)  3  Công suất (Kw)  2.25  Kích thước (mm)  1045x1035 H  Dung lương đầy(Kg)  380 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-250(VB-B)

Thể tích (L)  250  Trọng lượng (kg)  640  Động cơ (Hp)  5  Công suất (Kw)  3.75  Kích thước (mm)  1200x1260 H  Dung lương đầy(Kg)  650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-350(VB-B)

 Thể tích (L)  350  Trọng lượng (kg)  750  Động cơ (Hp)  7.5  Công suất (Kw)  5.62  Kích thước (mm)  1340x1330 H  Dung lương đầy(Kg)  950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-500(VB-B)

Thể tích (L)  500  Trọng lượng (kg)  1070  Động cơ (Hp)  10  Công suất (Kw)  7.2  Kích thước (mm)  1560x1560 H  Dung lương đầy(Kg)  1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh bóng rung VB-700(VB-B)

Thể tích (L)  750  Trọng lượng (kg)  1660  Động cơ (Hp)  12  Công suất (Kw)  9  Kích thước (mm)  1730x1730 H  Dung lương đầy(Kg)  2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM